Information om målgruppens beteende och åsikter ger bättre och mer välgrundade beslut. Marknadsundersökningar är ett effektivt sätt att öka försäljningen, minska kostnaderna och förbättra kvaliteten på företagets produkter och tjänster.

Väl genomförda marknadsundersökningar ger en bra beslutsprocess för att anpassa och förbättra företagets framtida förmåga att tillgodose olika kundbehov.

“Med hjälp av Netigates lösning kan vi signifikant förbättra vår målgruppskommunikation”

Thorsten Rösler, CasioThorsten Rösler
Online Marketing Manager

Marknadsundersökningar som en del av företagets strategi

Marknadsundersökningar kan rikta sig till såväl potentiella kunder som till befintliga och/eller förlorade kunder och rätt använt ger de dig ett stadigt beslutsunderlag för att kunna vidareutveckla produkter och kommunicera mer effektivt. Marknadsundersökningar kan användas för produktutveckling, för att ta reda på kunders önskemål och hur företaget uppfattas i förhållande till konkurrenter. De används ofta i till exempel reklam, evenemang eller andra kommunikationsstrategier och flera företag använder också marknadsundersökningar som ett verktyg för att samla in åsikter i PR-syfte. Läs mer om de olika sätten att genomföra marknadsundersökningar, och tveka inte att kontakta oss om du har några frågor!

Panelundersökningar

Med rätt kunskaper kan du fatta bättre och mer välgrundade beslut. Om du inte har några respondenter kan du använda paneler. En panel består av olika personer som har anmält att de vill delta i marknadsundersökningsprojekt som hanteras av panelföretag, till exempel Cint eller TNS Sifo. Du kan välja målgrupper med hjälp av parametrar som kön, ålder, bilinnehav, hushållens inkomster och mycket mer.
Läs mer

Produktutvärderingar

Med hjälp av produktutvärderingar kan du identifiera och förstå behov och önskemål hos en potentiell målgrupp eller marknad, upptäcka nya målgrupper och hitta eventuella hinder för att kunden ska köpa produkten. Undersök din produktposition på marknaden jämfört med konkurrenterna och lär dig att rikta marknadsföringen mer effektivt. Informationen som samlas in genom en panel kan ge viktig input för en ny produktplaneringsprocess eller utvecklingen av befintliga produkter. Skapa egna paneler eller använd befintliga via panelundersökningar.
Läs mer

Opinionsundersökningar

Alla organisationer påverkas av yttre faktorer som de inte kan kontrollera. En opinionsundersökning gör att du kan ligga steget före och förutse olika möjliga scenarier som kan påverka organisationen. En opinionsundersökning undersöker den allmänna opinionen och är oftast utformad för att representera en befolknings åsikter. Opinionsundersökningar används oftast för politiska syften, men kan också användas för att ta reda på hur vissa faktorer, till exempel en aktuell fråga eller införandet av nya lagar, kan påverka din organisation.
Läs mer

Webbplatsfeedback

Få direkt feedback från webbplatsens besökare, och samla information kring hur de upplever utformningen av webbplatsen, hur användarvänlig den är, hur de hittade dit och mycket annat. Webbplatsfeedback är ett bra komplement till kvantitativa data från statistikverktyg för webbplatser som Google Analytics.
Läs mer

Marketing Research

Med marknadsföringsundersökningar kan du mäta effekten av olika marknadsföringskampanjer så att du kan optimera framtida kampanjer, hitta de bästa kanalerna och det mest effektiva sättet att nå potentiella kunder. Informationen som du samlar in kan också användas för att identifiera möjligheter och, om undersökningen görs regelbundet, öka förståelsen för marknadsföringsprocessen i din organisation.
Läs mer

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig att arbeta med marknadsundersökningar