Forestill deg at arbeidsplassen din er et talentprogram, og at jobben er din fremføring. Etter at du har fremført din oppvisning, skal dommerne gi deg sine tilbakemeldinger, dvs. at du får forskjellige synspunkter fra flere forskjellige mennesker. Den tid da vi fikk tilbakemeldinger fra kun én person, er forbi. Nå er det 360 graders tilbakemelding som gjelder.

360 graders tilbakemeldning

Dette er en lettfattelig måte å forklare hva en 360-graders feedback er: tilbakemeldinger på deg og ditt arbeid fra flere hold; kollegaer, ledelse og kunder. Vi eksponeres for forskjellige mennesker på forskjellige måter; dine kollegaer vil ha én oppfatning om deg, dine kunder en annen, og din leder en tredje. En 360-graders tilbakemelding samler tilbakemeldinger fra flere kilder, noe som gir en fantastisk innsikt i hvordan en person blir oppfattet av forskjellige grupper.

Resultatet av en 360-graders tilbakemelding gir deg innsikt i områder du kanskje ikke engang visste var dine styrker. Denne typen tilbakemelding vil også forsterke din forståelse av områder du allerede vet at du er god på. Det vil hjelpe deg å forstå dine styrker, samt ditt forbedringspotensial. Det er også svært nyttig å høre hvordan en oppfattes av forskjellige mennesker; ofte vil flere mennesker ha samme inntrykk av deg. Det er lett å avfeie én persons mening, men når flere mennesker sier det samme, stemmer det sannsynligvis.

Hvordan gjennomføres en 360 graders feedback? 8−12 mennesker rundt deg − som leder, kollegaer, og direkte underordnede − fyller ut en anonym spørreundersøkelse på nett som dekker et bredt område arbeidskompetanser. Spørsmålene måles på en karakterskala, og det er også mulig å gi skriftlige kommentarer. Du vil også kunne fylle ut et selvvurderingsskjema med samme 360 feedback spørsmål som dine anonyme dommere. På denne måten finner du ut om andre oppfatter deg slik du selv gjør.

Hva en 360 graders tilbakemelding gjør:

  • Måler atferd og kompetanser
  • Gir tilbakemeldinger på hvordan andre oppfatter den ansatte
  • Tar for seg viktige ferdigheter som lytting, planlegging og målsetting
  • Setter fokus på subjektive områder som karakter, lagarbeid og lederegenskaper.

Hensikten med en 360 graders tilbakemelding er å hjelpe de ansatte å forstå sine styrker og svakheter, samt gi innsikt i hvilke arbeidsområder som har behov profesjonell utvikling. En 360 graders feedback avgjør ikke hvorvidt den ansatte møter de grunnleggende jobbkravene; til dette finnes det andre typer undersøkelser.


Les mer om Netigates 360 feedback software her.