Medarbeideropplevelsen er en svært sentral del av en virksomhet. Det handler ikke bare om å skape et sunt arbeidsmiljø der medarbeiderne trives og vokser. Det handler også om å skape grobunn for gode kundeopplevelser. Det er lett å tenke at virksomheten allerede gjør sitt beste for sine ansatte. Så hvorfor bruke penger på medarbeiderundersøkelser? Sannheten er at hvis du aldri ber medarbeiderne dine om tilbakemeldinger, har du ingen mulighet til å få vite hvordan de egentlig har det. Dersom du er usikker på om medarbeiderundersøkelser er effektive? Her gir vi deg fire grunner til hvorfor det lønner seg å investere i en feedbackstrategi for medarbeiderne.

Medarbeiderundersøkelser er effektive for både ansatte og bedrift

Hvorfor er medarbeiderundersøkelser effektive?

1 – Få medarbeiderne til å føle seg hørt og verdsatt

Ved å gjennomføre medarbeiderundersøkelser har du mulighet å få verdifulle data direkte fra kilden. Hvem er vel bedre egnet til å spørre hvordan medarbeiderne har det enn medarbeiderne selv? Å be om feedback bidrar også i stor grad til å etablere en bedriftskultur som er basert på aktiv lytting. Det skaper trygghet og tillit til å gjøre endringer basert på medarbeidernes behov. Selv om det finnes standardundersøkelser for å måle medarbeidertilfredshet og medarbeiderengasjement, kan du også benytte deg av nyere Voice of Employee-undersøkelser. Det er nemlig viktig å finne ut hvor det er behov for forbedringer. Det er også avgjørende for at medarbeiderne skal føle seg verdsatt og tatt på alvor.

2 – Gjøre innsikt om til effektive tiltak

Det er først når du viser at du tar tilbakemeldingene til etterretning, at medarbeiderne virkelig føler seg hørt. Det er ikke nok å bare gjennomføre undersøkelser for å forbedre medarbeideropplevelsen. Medarbeiderundersøkelser er først effektive når du følger opp dataene. Du må sørge for å utarbeide handlingsplaner og oppgaver slik at opplysningene du har samlet inn, kommer til nytte. Deretter kan du gjennomføre pulsmålinger for å sjekke om de tiltakene du har iverksatt, er effektive. Dette vil bidra til å øke medarbeiderengasjementet og -tilfredsheten.

Lag din første undersøkelse på noen få minutter.

  • Bruk våre ferdige maler for undersøkelser eller lag dine egne fra bunnen av.
  • Send undersøkelser via e-post, SMS, lenke, API eller individuell pålogging.
  • Analysere svarene med filter og AI.

Prøv kostnadsfritt Test selv de ulike funksjonene våre i 30 dager. Det kreves ikke betalingskort. Avsluttes automatisk.

3 – Høyere Employee Retention

Dersom medarbeiderne er tilfredse og engasjerte på jobben, er de naturligvis også mer lojale mot arbeidsplassen. Hvis et selskap virkelig bryr seg om hvordan du har det, er sjansen stor for at du blir værende hos dem mye lenger. Det er derfor ikke så rart at virksomheter som skaper positive medarbeideropplevelser, har mindre utskiftning av ansatte. Det er nesten blitt en vanesak å si at det er mer lønnsomt å holde på medarbeiderne enn å rekruttere nye. Likevel viser forskning at det fortsatt stemmer. Derfor kan det være svært kostnadseffektivt å investere i en dedikert verktøy for medarbeiderengasjement som Netigate EX. Denne kan hjelpe deg med å skape tilfredshet, engasjement og lojalitet ved hjelp av feedbackløsninger.


Ønsker du å vite mer om hva du får igjen for å investere i feedback, kan du lese artikkelen vår om ROI av Employee Experience.


4 – Bedre kundeopplevelse

Er medarbeiderundersøkelser bare effektive for de ansatte? Absolutt ikke! En betydelig bieffekt av å øke kvaliteten på medarbeideropplevelsen, er at det også har en positiv innvirkning på kundeopplevelsen. Og det gjelder ikke bare de medarbeiderne som er i direkte kontakt med kundene, selv om det kanskje er der det har størst betydning. Det generelle klimaet mellom medarbeiderne vil også påvirke kundene, ettersom tilfredse medarbeidere er mer engasjerte, innovative og produktive. De vil også bidra med mer innsats for selskapet dersom de har verdier som samsvarer med virksomhetens, og de føler at de virkelig brenner for, og er dedikerte til, arbeidet sitt. Om du er nysgjerrig på hvordan medarbeider- og kundeopplevelsen henger sammen, kan du lese artikkelen vår om sammenhengen mellom EX og CX.


Feedbackstrategier for effektive medarbeiderundersøkelser med Netigate

Om du ikke allerede har en feedbackstrategi på plass, eller fortsatt er usikker på om medarbeiderundersøkelser er effektive, kan du booke en demo av Netigate EX. Dette er Netigates verktøy for medarbeiderengasjement, og du får se hvordan vi kan hjelpe deg med å forbedre medarbeideropplevelsen ved hjelp av undersøkelser.