Enkelt sagt er det bra å være engasjert på jobben. Men hva er det egentlig som driver medarbeidernes engasjement? I Netigate har vi kombinert egne erfaringer med grundig forskning for å avdekke åtte viktige drivkrefter for medarbeiderengasjement.


Last ned e-boken – 8 drivkrefter for medarbeiderengasjement og få en mer detaljert beskrivelse av disse


8 drivkrefter for medarbeiderengasjement

  Ledelse

  Bedriftsledere har stor innvirkning på medarbeidernes engasjement. De setter tonen for arbeidsmiljøet, og former forholdet mellom ledere på alle nivåer og deres team. Ved å skape en støttende og inspirerende kultur, ha en effektiv kommunikasjon, uttrykke tydelige forventninger, samt anerkjenne og verdsette medarbeidernes arbeidsinnsats, kan lederne bidra til å øke engasjementet og motivasjonen blant sine ansatte.

  De tre underfaktorene for ledelse er: Kommunikasjon, feedback og tillit til nærmeste leder.

  Lag din første undersøkelse på noen få minutter.

  • Bruk våre ferdige maler for undersøkelser eller lag dine egne fra bunnen av.
  • Send undersøkelser via e-post, SMS, lenke, API eller individuell pålogging.
  • Analysere svarene med filter og AI.

  Prøv kostnadsfritt Test selv de ulike funksjonene våre i 30 dager. Det kreves ikke betalingskort. Avsluttes automatisk.

  Utviklingsmuligheter og forutsetninger

  Når medarbeiderne får mulighet til å tilegne seg nye ferdigheter, utvide kunnskapen sin og utvikle seg karrieremessig, skaper det en følelse av personlig og profesjonell vekst. Dette styrker ikke bare selvtilliten og kompetansen deres, men viser også at virksomheten verdsetter deres potensial og investerer i deres fremtid.

  Når medarbeiderne føler at de får hjelp til å utvikle seg, er det større sannsynlighet for at de er motiverte, dedikerte og engasjerte i arbeidet sitt. De blir aktive bidragsytere og kommer med nye idéer, innovasjon og føler eierskap til rollene sine.

  De to underfaktorene for utviklingsmuligheter og forutsetninger er: Autonomi og muliggjøring, og profesjonell vekst.

  Arbeidsgruppe/kolleger

  Relasjonene vi har på jobben, spiller en avgjørende rolle for hvor engasjerte vi er. I tillegg til de daglige arbeidsoppgavene og tidsfristene, er det relasjonene til kolleger og ledere som skaper en følelse av tilhørighet og mening på arbeidsplassen.

  Forskning på teorien om selvbestemmelse viser faktisk at motivasjonen på arbeidsplassen i stor grad påvirkes av hvordan vi føler oss knyttet til andre.

  De tre underfaktorene for arbeidsgruppe/kolleger er: Samarbeid, tillit og kommunikasjon mellom kolleger på arbeidsplassen.

  Kultur

  Kulturen på arbeidsplassen er en levende sammensetning av verdier, holdninger, atferd og normer som skaper et miljø der medarbeidere trives. Det er organisasjonens personlighet som påvirker hvordan mennesker interagerer, samarbeider og finner mening i arbeidet sitt.

  En sterk og positiv kultur fremmer en følelse av tilhørighet, tillit og mening. Dette gir medarbeiderne mulighet til å yte sitt beste, og skaper en atmosfære der alle føler seg verdsatt og motiverte.

  Kulturens tre underfaktorer er: Åpen kommunikasjon, mangfold og inkludering, samt innflytelse.

  Organisatorisk samstemthet

  Organisatorisk samstemthet på arbeidsplassen spiller en sentral rolle når det gjelder å styrke medarbeiderengasjementet, og fører til en mer motivert, engasjert og produktiv arbeidsstyrke. Når ansatte føler seg på bølgelengde med virksomhetens mål, verdier og visjon, utvikler de en følelse av mening og tilknytning til arbeidet sitt.

  De to underfaktorene for organisatorisk samstemthet er: Målretting og verdier.

  Tegn på et veltilpasset teamTegn på tilpasningsproblemer
  Høye engasjementsrater og høy medarbeiderretensjon.Veldefinerte kanaler for oppgavehåndtering og kommunikasjon.
  Klart definerte oppgaver og god kommunikasjon.Det er vanlig med misforståelser, usikkerhet og forvirring.
  Oppgaver utføres i tide og i henhold til instruksen.Frister brytes ofte, og arbeidet er ikke som forventet.
  Teamene og hele virksomheten når sine mål.Målene blir ofte oversett eller ikke nådd.
  Veldefinerte kanaler for oppgavehåndtering og kommunikasjon.For mange møter og uklarhet om hvor informasjon finnes.

  Meningsfullt arbeid

  Meningsfylt arbeid refererer til følelsen av formål, tilfredsstillelse og betydning som vi opplever i vårt profesjonelle virke. Det handler om mer enn bare å utføre oppgaver og tjene penger. Det handler om en dyp forbindelse mellom ens verdier, hva man brenner for, og hva man oppnår gjennom arbeidet sitt.

  Meningsfylt arbeid kan variere fra person til person, ettersom det ofte er knyttet til individuelle verdier, interesser og mål.

  De to underfaktorene for meningsfylt arbeid er: Prestasjoner og personlig påvirkning.

  Anerkjennelse er en av åtte drivkrefter for medarbeiderengasjement

  Anerkjennelse og kompensasjon

  Undersøkelser fra Gallup og Workhuman viser at det er fire ganger så stor sannsynlighet for at medarbeidere som føler seg “tilfredsstilt av anerkjennelse”, er engasjerte, enn de som ikke gjør det.

  Det er faktisk 8 ganger mer sannsynlig at medarbeidere som ikke føler seg anerkjent på arbeidsplassen, er aktivt uengasjerte.

  Dette viser hvor viktig det er å uttrykke anerkjennelse for de ansattes prestasjoner, og kompensere dem deretter.

  De tre underfaktorene for anerkjennelse og kompensasjon er: Kompensasjon, fordeler og bekreftelse.

  Velvære

  Velvære er ikke bare fravær av sykdom eller lidelser. Det handler om hvordan vi tenker, jobber, håndterer følelser og fungerer i samspill med andre.”
  – Headspace, Well-being in the world of work

  Medarbeiderengasjement blomstrer når de føler seg ivaretatt, stimulert og i balanse.

  Ved å investere i velferdstiltak for medarbeiderne, viser virksomheten at den er opptatt av de ansattes fysiske og psykiske velvære, samtidig som den skaper et miljø der den enkelte kan trives og yte sitt beste på jobb.

  Fra å fremme en positiv balanse mellom jobb og fritid, til å fremme stressmestring og generell helse, gir velværetiltak energi, entusiasme og produktivitet som driver medarbeidernes engasjement.

  De fire underfaktorene er: Arbeidsbyrde, trivsel, arbeidsmiljø og psykologisk trygghet.


  Les mer om fordelene med engasjerte medarbeidere i denne artikkelen.


  Netigate hjelper deg å kartlegge din bedrifts drivkrefter for medarbeiderengasjement

  Netigate er et kraftig og brukervennlig spørreundersøkelse verktøy som gir deg muligheten til å lytte til dine medarbeidere og få et godt overblikk over engasjementet blant de ansatte i virksomheten. 

  Med Netigate EX får du et helt nytt verktøy som hjelper deg å måle, overvåke og øke medarbeiderengasjementet. Medarbeiderplattformen har en rekke funksjoner for å støtte alle drivkrefter for medarbeiderengasjement, inkludert spørreundersøkelser, feedbackverktøy, resultatoppfølging og analyser. Kontakt oss så viser vi deg denne nye løsningen!