Tenk om det fantes en enkel måte å forutsi om et selskap kommer til å være lønnsomt? Det finnes ikke noen krystallkule som kan forutsi hvilke virksomheter som kommer til å gjøre det økonomisk bra, og hvilke som vil slite. Men det er én indikator som har bevist gang på gang å være et sterkt barometer for positive resultater – nemlig kraften i medarbeiderengasjement.

Den forbløffende kraften i medarbeiderengasjement

Det er logisk at engasjerte og tilfredse medarbeidere skaper høyere produksjon og effektivitet, det gjelder både personlig og forretningsmessig. Denne kraften i medarbeiderengasjement viser seg også i resultatene.

Studier viser at virksomheter med svært engasjerte medarbeidere økte omsetningen 2,5 ganger mer enn de med lavt engasjement, i løpet av en periode på 7 år.

Dessuten er positive “vibber” ofte smittsomme, og i de fleste tilfeller er de som er omgitt av positive mennesker også tilfredse. Så om du har et høyt nivå av medarbeiderengasjement i organisasjonen din, kan det gjenspeile en positiv effekt på hele arbeidsstyrken.

La oss ta en nærmere titt på sammenhengen mellom medarbeiderengasjement og lønnsomhet.

Vil flere engasjerte medarbeidere skape økonomisk gevinst?

Historisk sett har det ikke vært fokus på medarbeiderengasjement. I den industrielle tidsalder, og spesielt før utviklingen av mer tekniske og kreative næringer, ble arbeidere sett på som utskiftbare, som om de var maskiner.

I dag verdsettes innovasjon, relasjonsskaping og teamarbeid høyt, og medarbeidertilfredshet anses å være mye viktigere. Handelshøyskolen Whartons økonomiprofessor, Alex Edmans, forsøkte å bevise dette ved å undersøke tidsskriftet Fortunes årlige liste over de 100 beste selskapene å jobbe for i USA. Så kikket han på deres aksjeutvikling over tid.

Mellom 1998 og 2005 økte avkastningen for disse selskapene med 14 %, sammenlignet med en 6 % økning i avkastningen blant ellers likeverdige konkurrenter.

Denne årlige listen over topp arbeidsplasser ble laget på grunnlag av omfattende undersøkelser av medarbeiderengasjement utført av en uavhengig leverandør. Evaluering av de «beste» selskapene i henhold til deres egne innsamlede data fra HR, eller deres egne uttrykte retningslinjer og observasjoner, kan ikke gi samme type databasert bevis for å vise at et selskap virkelig er en engasjerende arbeidsplass.

I Sverige har investor Mårten Westberg kunnet forutsi at 16 selskaper vil benytte kraften i medarbeiderengasjement og øke sin økonomiske vekst, utelukkende fra å se på offentlige rapporter om ansattes engasjement. Modellen han utformet, som er basert på arbeidsglede, har over tid ført til at avkastningen på selskapets aksjer økte med minst 50 % – og på det meste 78 %.

Westberg, som driver “European Institute of Behavioral Analysis”, sier at på lang sikt, blir aksjemarkedet styrt av hvert enkelt selskaps underliggende verdier. Mens kortsiktige prosesser som produktutvikling og kundeflyt er viktige, er det når alt kommer til alt, de ansatte i selskapet som er det reelle grunnlaget til suksess. Ved å se på medarbeidernes engasjement, kommer det frem hva som er mest avgjørende for en organisasjons langsiktige vekst.

Dette kan komme til uttrykk på flere måter – forholdet mellom medarbeider og leder, stemningen mellom kolleger, hvilke utviklingsmuligheter som finnes på arbeidsplassen osv.

Lag din første undersøkelse på noen få minutter.

  • Bruk våre ferdige maler for undersøkelser eller lag dine egne fra bunnen av.
  • Send undersøkelser via e-post, SMS, lenke, API eller individuell pålogging.
  • Analysere svarene med filter og AI.

Prøv kostnadsfritt Test selv de ulike funksjonene våre i 30 dager. Det kreves ikke betalingskort. Avsluttes automatisk.

Hvordan kraften i medarbeiderengasjement påvirker kundetilfredsheten

I et mer kortsiktig perspektiv, kan vi se på sammenhengen mellom engasjerte medarbeidere og kundeservice. Mange globale merkevarer, for eksempel Virgin, Starbucks og Zappos, har opparbeidet sitt omdømme ved å understreke denne koblingen. Er det virkelig så enkelt som at “tilfredse medarbeidere = fornøyde kunder”?

I virkeligheten er det selvfølgelig litt mer komplisert. For det første viste en studie at det motsatte ikke nødvendigvis er sant, det vil si at lavt engasjement blant ansatte behøver ikke alltid gi dårligere kundeservice sammenlignet med høyt engasjement. Faktisk er sannsynligheten for å finne en misfornøyd ansatt som aktivt gir dårlig kundeservice, bare 7 %.

En nærmere korrelasjon er selskapets motivasjon og drivkraft for å både beholde medarbeidere og engasjementet. Om engasjementet er lavt, eller initiativene mangler, risikerer virksomheten å miste effektivitet og lønnsomhet, samt ressurser i ansettelsesprosesser og viljen til å bidra til å gjøre organisasjonen attraktiv for sine medarbeidere.

Når mange medarbeidere slutter, er det ikke bra for moralen innad i virksomheten. Høy turnover påvirker også kundene. Delvis fordi det tar tid å lære opp nye, og dels fordi det tar tid for de nye medarbeiderne å yte tilfredsstillende kundeservice. Det blir viktig å bruke kraften i medarbeiderengasjement til å bygge relasjoner i toppklasse.


Les også: Slik måler du ROI av medarbeideropplevelsen


En sterkt medvirkende grunn til å ønske å bli værende i en bedrift, er innovasjon. I undersøkelsen nevnt ovenfor, sa 82 % av de som likte seg i en bedrift at arbeidet deres inspirerte til gode idéer. Mens 6 % av de som ikke trivdes, følte at arbeidet var inspirerende på samme måte.

Til syvende og sist er det mer sannsynlig at tilfredse ansatte, som føler seg verdsatt av selskapet, skaper produkter og medarbeideropplevelser som kommer kundene til gode. Bedrifter som investerer i medarbeiderne, er i henhold til studier statistisk sett fire ganger mer lønnsomme, sammenlignet med selskaper som ikke gjør det.

Hva skaper engasjement blant medarbeiderne?

Kraften i medarbeiderengasjement og dens faktorer

Det er flere faktorer som har en direkte innvirkning på engasjementet blant de ansatte i en virksomhet. Og dette engasjement må i utgangspunktet komme fra ledelsen. Det kreves gode strategier for å kunne utnytte kraften i medarbeiderengasjement fullt ut. Det må bygges gode og tillitsfulle relasjoner mellom medarbeideren, ledelsen og kolleger. For å yte best mulig er tilpasset arbeidsbyrde og minst mulig stress en faktor, i tillegg til rettferdighet og anerkjennelse for utført arbeid. Klar og tydelig kommunikasjonen, samt muligheten til autonomi er også med på å øke engasjementet blant medarbeiderne.


Last ned e-boken – 8 drivkrefter for medarbeiderengasjement


Bruk kraften i medarbeiderengasjement til å ta det neste steget med virksomheten din

Virksomhetens medarbeidertilfredshet et et viktig element når det gjelder engasjement. Men hva betyr egentlig medarbeidertilfredshet for din organisasjon? Hvis du ikke allerede gjør regelmessige undersøkelser av medarbeiderengasjementet, er det flere gode grunner til å starte der. Vi anbefaler i det minste å få i gang prosessen med de som kanskje ikke ser hvilken verdi det kan gi. Kartlegg engasjementet og legg en gjennomførbar strategi for hvordan det kan økes, for så å utnytte kraften i medarbeiderengasjement maksimalt.

Medarbeiderplattformen Netigate EX

Finn ut mer om Netigate EX – vår nye plattform for medarbeiderengasjement!

Kontakt oss for å få vite mer!


Gjennomfør en undersøkelser med Netigate

Netigate gir deg et kraftig og brukervennlig spørreundersøkelse verktøy som hjelper deg å kunne lytte til dine medarbeidere ved alle kontaktpunkter langs medarbeiderreisen. Onboarding softwarepulsmålinger og exitundersøkelsereNPS software og årlige medarbeiderundersøkelser er bare noen få eksempler på løsningene vi tilbyr. Det har aldri vært enklere å lære av medarbeiderne og forbedre virksomhetens Employee Experience med Netigates verktøy for medarbeiderundersøkelser.

Du kan registrere deg for en kostnadsfri prøveperiode eller kontakte oss via dette kontaktskjemaet.