the surprising power of employee engagement

Tenk om det fantes en enkel måte å forutsi om et selskap kommer til å være lønnsomt? Selv om det ikke finnes noen krystallkule som kan forutsi hvilke selskap som vil ha et stort år økonomisk sett, og hvilke som vil slite, så er det én indikator som har bevist gang på gang å være et sterkt barometer for positive forretningsresultater – nemlig kraften i medarbeiderengasjement.

Det er helt klart logisk at engasjerte og fornøyde medarbeidere skaper en høyere produksjon, både på et personlig nivå og på forretningsnivå. Det støttes faktisk også av resultatene.

Studier har vist at det er en direkte sammenheng mellom medarbeidertilfredshet og selskapets økonomiske resultater. Bedrifter som investerer i medarbeiderne, er i henhold til studier statistisk sett fire ganger mer lønnsomme, sammenlignet med selskaper som ikke gjør det.

Det er også sant at positive “vibber” kan være smittsomme. En studie viste at de som er omgitt av positive mennesker, også har en 15 % større sannsynlighet for å være fornøyde selv. Så hvis du har et høyt nivå av medarbeiderengasjement i virksomheten, kan det gjenspeile en positiv effekt på hele arbeidsstyrken.

La oss ta en dypere titt på sammenhengen mellom medarbeiderengasjement og virksomhetens fortjeneste.

Fører flere engasjerte medarbeidere til økonomisk gevinst?

Medarbeiderengasjement har ikke alltid blitt like høyt verdsatt. I den industrielle tidsalder, og spesielt før utviklingen av mer tekniske og kreative næringer, ble arbeidere sett på som utskiftbare, omtrent som med maskiner.

I dag, hvor resultater som innovasjon, relasjonsskaping og teamarbeid verdsettes høyt, anses også medarbeidertilfredshet å være mye viktigere. Handelshøyskolen Whartons økonomiprofessor, Alex Edmans, forsøkte å bevise dette ved å undersøke tidsskriftet Fortunes årlige liste over de 100 beste selskapene å jobbe for i USA, for så å se på deres aksjeutvikling over tid.

Mellom 1998 og 2005 økte avkastningen for selskapene på listen med 14 %, sammenlignet med en 6 % økning i avkastningen blant ellers likeverdige konkurrenter.

Denne årlige listen over topp arbeidsplasser ble laget på grunnlag av omfattende undersøkelser av medarbeiderengasjement utført av en uavhengig leverandør. Evaluering av de “beste” selskapene i henhold til deres egne innsamlede data fra HR, eller deres egne uttrykte retningslinjer og observasjoner, kan ikke gi samme type databasert bevis for å vise at et selskap virkelig er en engasjerende arbeidsplass.

The surprising power of employee engagement

I Sverige har investor Mårten Westberg kunnet forutsi at 16 selskaper vil øke sin økonomiske vekst, utelukkende fra å se på offentlige rapporter om ansattes engasjement. Modellen han utformet, som er basert på arbeidsglede, har over tid ført til at avkastningen på selskapets aksjer økte med minst 50 % – og på det meste 78 %.

Westberg, som driver “European Institute of Behavioral Analysis”, sier at på lang sikt, blir aksjemarkedet styrt av hvert enkelt selskaps underliggende verdier. Mens kortsiktige prosesser som produktutvikling og kundeflyt er viktige, er det når alt kommer til alt, de ansatte i selskapet som er det reelle grunnlaget til suksess. Ved å se på medarbeidernes engasjement, kan man se hva som er mest avgjørende for en bedrifts langsiktige vekst.

Dette kan komme til uttrykk på flere måter – forholdet mellom medarbeider og leder, stemningen mellom kolleger, hvilke utviklingsmuligheter som finnes på arbeidsplassen osv.

Lag din første undersøkelse på noen få minutter.

  • Bruk våre ferdige maler for undersøkelser eller lag dine egne fra bunnen av.
  • Send undersøkelser via e-post, SMS, lenke, API eller individuell pålogging.
  • Analysere svarene med filter og AI.

Prøv kostnadsfritt Test selv de ulike funksjonene våre i 30 dager. Det kreves ikke betalingskort. Avsluttes automatisk.

Koblingen mellom medarbeiderengasjement og kundetilfredshet

For et mer kortsiktig fokus, kan vi se på sammenhengen mellom engasjerte medarbeidere og kundeservice. Mange globale merkevarer, for eksempel Virgin, Starbucks og Zappos, har opparbeidet sitt omdømme ved å understreke denne koblingen. Er det virkelig så enkelt som at “lykkelige ansatte = fornøyde kunder”?

I virkeligheten er det selvfølgelig litt mer komplisert. For det første viste en studie at det motsatte ikke nødvendigvis er sant, det vil si at lavt engasjement blant ansatte behøver ikke alltid gi dårligere kundeservice sammenlignet med høyt engasjement. Faktisk er sannsynligheten for å finne en misfornøyd ansatt som aktivt gir dårlig kundeservice, bare 7 %.

En nærmere korrelasjon er selskapets motivasjon og drivkraft for å både beholde ansatte og medarbeiderengasjementet. Om engasjementet er lavt, eller initiativene mangler, risikerer selskapet å miste effektivitet og lønnsomhet. Og i tillegg ressurser i ansettelsesprosesser og viljen til å bidra til å gjøre organisasjonen attraktiv for sine medarbeidere.

Når mange ansatte slutter, er det ikke bra for bedriftsmoralen. Høyt frafall påvirker også kundene. Delvis fordi det tar tid å lære opp nyansatte, og dels fordi det tar tid for de nye medarbeiderne å yte kundeservice, eller på annen måte å bygge relasjoner i toppklasse.


Les også: Slik måler du ROI av medarbeideropplevelsen


En sterkt medvirkende grunn til å ønske å bli værende i en bedrift, er innovasjon. I undersøkelsen nevnt ovenfor, sa 82 % av de som likte seg i en bedrift at arbeidet deres inspirerte til gode idéer. Mens 6 % av de som ikke trivdes, følte at arbeidet var inspirerende på samme måte.

Til syvende og sist er det mer sannsynlig at fornøyde ansatte, som føler seg verdsatt av selskapet, skaper produkter og opplevelser som kommer kundene til gode.

Bruk kraften i medarbeiderengasjement til å ta det neste steget med virksomheten din

For en investor kan en virksomhets medarbeidertilfredshet være en viktig fordel. Men hva betyr medarbeidertilfredshet for din bedrift? Hvis du ikke allerede gjør regelmessige undersøkelser av medarbeiderengasjementet, er det flere gode grunner til å starte med det. Vi anbefaler i det minste å få i gang prosessen med ledelsen eller innkjøperne, som kanskje ikke ser hvilken verdi det kan gi.

Westberg på sin side, mener at alle rapporter om ansattes engasjement bør være offentlig informasjon.

Han spurte selskaper om de kunne gi ham denne informasjonen, og rapporterte til og med seg selv til de svenske kontrollmyndighetene for å forsikre seg om at han ikke hadde misbrukte privat informasjon.

Westbergs metode ble oppfattet som “interessant” av sjefredaktøren for Sveriges tidskrift “Affärsvärlden”. Medarbeiderengasjement ble ansett å kunne være en avgjørende faktor, men at det var likevel “for tidlig” å uttale seg om det er en god investeringsstrategi.


Gjennomfør en medarbeiderundersøkelse med Netigate

Netigate gir deg et kraftig og brukervennlig spørreundersøkelse verktøy som hjelper deg å kunne lytte til dine medarbeidere ved alle kontaktpunkter langs medarbeiderreisen. Onboarding softwarepulsmålinger og exitundersøkelsereNPS software og årlige medarbeiderundersøkelser er bare noen få eksempler på løsningene vi tilbyr. Det har aldri vært enklere å lære av medarbeiderne og forbedre virksomhetens Employee Experience med Netigates verktøy for medarbeiderundersøkelser.

Du kan registrere deg for en kostnadsfri prøveperiode eller kontakte oss via dette kontaktskjemaet.