Det finnes ingen programvare her i verden som på magisk vis automatisk skaper engasjerte medarbeidere. Men det den rette løsningen kan gi deg, er en måte å måle engasjementsnivået på, i tillegg til å avdekke hvordan du best kan heve nivået.

Grafisk illustrasjon for engasjerte medarbeidere

Tanken om medarbeiderengasjement har eksistert en god stund, men har blitt mer og mer populær etter hvert som bedrifter og arbeidsgivere har innsett hvor stor påvirkning medarbeiderengasjement har på bedriftens produktivitet og samholdsfølelse. Naturlig nok vil det å identifisere seg med og føle seg involvert i et prosjekt føre til at man jobber hardere for å fullføre det best mulig. For de fleste arbeidsgivere er måling og forbedring av medarbeiderengasjement nå blitt høyeste prioritet.
Under finner du 5 måter å forbedre ditt medarbeiderengasjement på ved hjelp av rett programvare:

1. Måling av engasjement
Det viktigste og mest grunnleggende formålet med en undersøkelse av medarbeiderengasjement er nettopp å måle engasjementsnivået blant de ansatte. Dersom du ikke vet hva ditt nåværende nivå er, er det også umulig å vite i hvilken grad det kreves forbedring og tiltak. I tillegg vil du mangle sammenlikningsgrunnlag for fremtidige resultater, og vil ikke kunne se om tiltakene har hatt effekt eller ikke.

2. Bedre oversikt
De ansatte i en bedrift befinner seg ofte på flere forskjellige steder, og mange jobber ofte hjemmefra eller befinner seg i utlandet. Et nettbasert undersøkelsesprogram er både raskt og enkelt å formidle til en organisasjon med flere arbeidsplasser. Det er i tillegg også praktisk for de ansatte, som kan fullføre undersøkelsen når de har tid.

3. Et mer nøyaktig bilde
Det er ofte lettere å svare på en nettundersøkelse enn et personlig intervju. Det upersonlige − og til tider også anonyme − ved nettundersøkelser bidrar til ærlighet, både fordi det legger mindre press på respondentene, og fordi det gir tid til å tenke nøye over svarene som avgis. Resultatet blir et mer nøyaktig bilde av engasjementet i din bedrift.

4. Enklere å behandle data og presentere resultater
Ved elektronisk innsamling av data er det ikke behov for tidkrevende dataregistrering eller -behandling før resultatene kan analyseres og presenteres. De fleste leverandører av undersøkelser som måler engasjerte medarbeidere, har grafer og diagrammer som presenterer resultatene av din undersøkelse på en enkel og forståelig måte.

5. Sammenlikn med enkelthet
En god måte å teste egne prestasjoner på markedet er ved å benchmarke mot andre aktører i din bransje. For å kunne gjøre dette er det nødvendig å ha standardisert data. Du kan også bruke undersøkelsesresultatene til å sammenlikne prestasjonene dine over lang tid, som allerede nevnt i første punkt.

Ta en titt på Netigates eNPS software for måling av medarbeiderengasjement, og finn akkurat det du leter etter. Med et effektivt og brukervennlig Voice of Employee verktøy kan du enkelt identifisere problemområder, samt finne ut hvor tilfredse dine ansatte er med bedriften.