Ensomhet på jobben

Er det ett tema innenfor arbeidslivet som heldigvis diskuteres mer og mer i disse dager, så er det psykisk helse – samt positive eller negative innvirkninger jobben kan ha. I denne artikkelen ser vi nærmere på ensomhet på jobben. Vi skal diskutere ulike negative effekter det kan ha på medarbeiderne, og i neste omgang også på virksomheten. Avslutningsvis kommer vi til å se på hvordan man kan forebygge eller redusere følelsen av å være ensom på arbeidsplassen sin.

Innholdsfortegnelse

  Hvorfor snakker vi mer om ensomhet på jobben?

  Det at vi snakker åpent om å føle ensomhet på jobben, er en del av et større skifte der vi erkjenner hvor viktig trivsel er i alle menneskers liv. Både personlig og på arbeidsplassen. Et økende press i form av toksisk produktivitet og andre faktorer kan føre til depresjon, dissosiasjon og til og med utbrenthet. Denne utviklingen sammenfaller med, og delvis forklarer, arbeidstrender som Quiet Quitting og the Great Resignation. Heldigvis har debatten om psykisk helse, og arbeidet med å avstigmatisere, kommet et godt stykke på vei de siste årene. Vi har begynt å erkjenne realiteten og de reelle konsekvensene av slike opplevelser. Det oppfordrer til åpne samtaler og deling, noe som hjelper oss et godt stykke på vei.

  Disse trendene er imidlertid kun en brøkdel i forhold til hvor mye arbeid som gjenstår. Det er nemlig ikke bare de ekstreme tilfellene av utbrenthet som fortjener vår oppmerksomhet. La oss begynne med å ta tak i ensomhet på jobben. Ensomhet er i seg selv verdt å ta hensyn til, men kan også føre til andre problemstillinger vi kan støte på.

  I en artikkel i The Guardian, refereres det til en undersøkelse fra Relate (August 2014). Denne konkluderer med at «42 % av respondentene ikke har en nær venn på jobben.» Dette trenger ikke å bety at alle de spurte føler seg ensomme hele tiden. Observasjonene blir imidlertid forsterket når vi tenker på at «det er nesten like sannsynlig at vi har daglig kontakt med kollegene våre (62 %) som med barna våre (64 %).»

  Lag din første undersøkelse på noen få minutter.

  • Bruk våre ferdige maler for undersøkelser eller lag dine egne fra bunnen av.
  • Send undersøkelser via e-post, SMS, lenke, API eller individuell pålogging.
  • Analysere svarene med filter og AI.

  Prøv kostnadsfritt Test selv de ulike funksjonene våre i 30 dager. Det kreves ikke betalingskort. Avsluttes automatisk.

  Hva som fører til ensomhet på jobben

  Dersom det er så utbredt å føle seg ensom på arbeidsplassen i dag, hvilke faktorer er det da som fører til denne opplevelsen?

  Fjernarbeid og mindre personlig kontakt

  Den første åpenbare årsaken er endringene i måten vi jobber på, noe som ble mer markant under pandemien. Hele arbeidslivet ble flyttet ut på nettet – en trend som kom for å bli. Mange virksomheter jobber fortsatt med hele eller deler av teamet på distanse, eller i en hybridløsning. Den manglende nærheten og fraværet av personlig kontakt, kan føre til at medarbeiderne føler at de ikke kjenner hverandre. Dermed kan det oppstå frustrasjon, samt mangel på motivasjon og kreativitet – noe som igjen vil kunne skape en sterk følelse av ensomhet. Enkelte medarbeidere er kanskje ikke engang klar over at årsaken til deres misnøye er ensomhet. En casestudie, omtalt i denne HBR-artikkelen, fant at «den avtagende motivasjonen og interessen, ikke hadde noe med innholdet i arbeidet [medarbeiderens] å gjøre, men alt handlet om den sosiale konteksten vedkommende utførte det i.»

  Det kan også være at arbeidstakerne er klar over det, men føler at de ikke får nok støtte til å snakke om det. Som vi nevnte tidligere, er vi bare i startgropen når det gjelder å åpne opp om psykisk helse, samt konsekvensene av dette. Det er fortsatt mye stigmatisering og «det er bare å skjerpe seg»-holdninger som må bekjempes.

  Tilsvarende kan det å utelukkende bruke skriftlig kommunikasjon bidra til feiltolkninger. Eller til antagelser som kanskje ikke bygger på sannheten. Vi vet alle hvor lett det er å tolke og legge for mye i et skriftlig budskap. I en personlig samtale kan vi tydeligere lese tonefall og ansiktsuttrykk.

  Mangel på kommunikasjonskanaler og kontaktmuligheter

  Det kan imidlertid ikke kun begrunnes med at man jobber eksternt. Det finnes flere faktorer som kan føre til at også team som er fysisk til stede, føler seg uten kontakt med hverandre. For eksempel kan det oppstå en oppfatning om at all kontakt mellom kolleger må være jobbrelatert. I så fall blir det vanskelig å knytte bånd som både kan være personlige og samtidig ha en positiv innvirkning på teamarbeidet. Naturligvis finnes det klassiske «pust i bakken», kaffepauser eller avbrekk i frisk luft for å avreagere eller slappe av sammen. Enkelte arbeidsgivere motarbeider aktivt slike pauser av frykt for å miste produktiv arbeidstid. Dette kan faktisk virke mot sin hensikt, og føre til en følelse av ensomhet på jobben, som igjen påvirker produktiviteten negativt.

  Manglende støtte eller empati

  Som tidligere nevnt, kan følelsen av å være ensom på arbeidsplassen forsterkes av stigmatisering. Føler medarbeiderne at de befinner seg i et miljø der de ikke kan være åpne om det, blir det verre. Når vi tror at følelsene våre blir sett på som ugyldige eller blir feid til side, ønsker vi ikke å dele dem. Dette vil bare forsterke følelsene. Alt dette henger sammen med et generelt usunt arbeidsmiljø som kun fokuserer på produktivitet og inntjening. Et sunt arbeidsmiljø fokuserer på en god atmosfære i teamet og på å utvikle empati og forståelse.

  Dette er bare noen av grunnene til at mennesker kan oppleve ensomhet på jobben. La oss ta en titt på noen av konsekvensene dette kan medføre.

  Noen effekter ved å føle seg ensom på arbeidsplassen

  • Mental helse i og utenfor arbeidslivet: Ensomhet er bare én av flere faktorer som påvirker den generelle psykiske helsen negativt. Vi bruker så mye tid på jobb at ensomhetsfølelser kan påvirke oss mer enn bare på jobben. De vil også tynge oss på hjemmebane. Det vil kunne føre til langt mer alvorlige opplevelser, som utbrenthet.
  • Fysisk helse: Den mentale helsen påvirker ikke bare sinnet vårt, slik den gjerne vil ha oss til å tro. Effekten kan raskt påvirke oss fysisk og være skadelig for den generelle helsen vår.
  • Forsterker den indre kritikeren/bedragerisyndromet: Når vi allerede kjenner oss sårbare, kan følelsen av ensomhet og utenforskap gi næring til den indre kritikeren. Det får oss til å tvile på oss selv og egne prestasjoner på jobben eller på respekten vi har i teamet. Selv om sannheten kan være at alle i teamet har høye tanker om hverandre, er det lett å havne i en ond sirkel og la usikkerheten slå ut i dårlige tanker om oss selv. Da er det fort gjort at bedragerisyndromet tar overhånd. Det gjør oss enda mer usikre, og får oss til å føle at vi ikke hører til.
  • Følelsen av utenforskap påvirker teamarbeidet: Dersom vi føler oss ensomme og distanserte, er det ofte vanskeligere å jobbe i team. Vi vil kanskje føle oss usikre på oss selv og derfor være redde for å dele eller delta i teamarbeidet, noe som igjen fører til at vi mister gløden.
  • Effekten på privatlivet: Fordi disse følelsene henger igjen også etter arbeidstid, er det ikke sikkert at vi kun føler oss usikre eller ensomme sammen med kolleger. Det kan også påvirke vårt sosiale liv utenfor jobben.
  • Konsekvenser for arbeidstilfredsheten: Ensomhet på jobben vil redusere vår totale trivsel på jobben dramatisk, fordi den er så altomfattende i alt vi gjør i arbeidsmiljøet. Vi føler oss kanskje ikke hørt eller verdsatt. Motivasjonen og evnen til å delta kan reduseres. Kanskje føler vi til og med at vi ikke lenger er kreative eller innovative – eller vi er redde for å være det.
  Medarbeider som er ensom på arbeidsplassen har med sin hund på jobb.

  Prisen for ensomhet på jobben

  Til tross for at dette er en oversikt over de betydelige fysiske og psykiske «kostnadene» ved ensomhet på jobben, finnes det selvsagt også et økonomisk aspekt. Selv om dette ikke bør komme i første rekke, er det verdt å nevne at det også har økonomiske konsekvenser for virksomheten. En rapport fra den britiske regjeringen fra 2021 om ensomhet på jobben avdekker følgende:

  «Det er anslått at ensomhet koster britiske arbeidsgivere 2,5 milliarder pund hvert år. Disse kostnadene skyldes først og fremst økt turnover (64 %, 1,62 milliarder pund), lavere trivsel og produktivitet (26 %, 665 millioner pund), konsekvenser av omsorgsansvar (9 %, 220 millioner pund), samt dårlig helse og sykefravær (1 %, 20 millioner pund). På individnivå er den økonomiske effekten av alvorlig ensomhet beregnet til 9 900 pund per person per år, som følge av påvirkningen på trivsel, helse og produktivitet.»

  Hva arbeidsgivere kan gjøre for å forebygge ensomhet på jobben

  Heldigvis finnes det tiltak som arbeidsgivere kan iverksette for å forebygge ensomhet på jobben, eller prosesser som kan bidra til å redusere og håndtere slike følelser.

  Øk mulighetene for kontakt

  Uansett om det er snakk om ukentlige møter, korte zoomsamtaler for å slå av en prat eller virtuelle kaffepauser, kan noen minutters uformell samtale bidra til å knytte bånd mellom kolleger.

  Gode presentasjoner når nyansatte introduseres for teamet

  Bruk mer enn ett minutt i begynnelsen av en konferanse for å introdusere en ny kollega. Ha en egen introduksjon der kollegaene også kan prate om interesser utenfor jobben, enten det er familieliv eller hobbyer.

  Planlegge teamaktiviteter

  Dette kan dreie seg om alt fra en online quiz til en ordentlig teamdag med opplevelser som knytter bånd, for eksempel lagspill (alt som er morsomt og tøysete, bryter isen – fra lasertag til escape room).

  Planlegg personlig kontakt

  Dette kan eksempelvis være å leie et kontorfellesskap fra tid til annen der folk kan jobbe og/eller omgås hverandre. Å skape muligheter for interaksjon handler også om å utforme arbeidsplassen slik at det er rom for å ta en prat ved kjøleskapet eller en kjapp kaffepause.

  Gi medarbeiderne mulighet til å gi feedback

  Å kunne gi oppriktige tilbakemeldinger til sine ledere om prosesser, samt om sin egen psykiske helse, kan bidra til at medarbeiderne føler seg hørt, anerkjenner og utreder årsakene til sine følelser. Alt dette bidrar til å skape et miljø der de ansatte føler seg velkomne til å stille spørsmål og ta opp bekymringer. Forbes mener også at det er en god start for ledere å være sårbare i utgangspunktet, ettersom de sannsynligvis også kjenner til følelsen av ensomhet eller isolasjon. Det gjør det enklere for både deg og lederne dine å bearbeide følelser, samtidig som det skaper et åpent og tillitsfullt miljø som forsikrer medarbeiderne om at du aktivt lytter til dem.

  Ha en dedikert ansvarlig medarbeider for psykisk helse og velvære

  Ved å utnevne en person som er engasjert i psykisk helse, og som ikke er knyttet til ledergruppen, men er en del av kollegiet, kan det bidra til en mer ærlig samtale. Dette bør være en person som også tilbyr støtte i følelsesmessig belastende eller vanskelige samtaler. Virksomheter bør imidlertid heller ikke være redde for å henvise til, eller overlate veiledning eller støtte til, eksterne eksperter uten tilknytning til virksomheten.

  Ha åpne kommunikasjonskanaler som ikke overvåkes av ledere

  Dette gir også et rom der kolleger kan dele og snakke sammen uten å føle seg detaljstyrt. Det å bli verdsatt nok til å jobbe selvstendig og bli vist tillit, er svært viktig for at folk skal trives på jobben. Det skaper også et rom der medarbeiderne kan diskutere erfaringer seg imellom.


  Ønsker du å innhente feedback og data som bidrar til å bekjempe ensomhet på jobben?

  Da vil et spørreundersøkelse verktøy som Netigate EX Engage, gi deg alle verktøyene og rådene du trenger for å komme i gang.

  Book gjerne en Netigate-demo eller utforsk programvaren vår med en kostnadsfri 30-dagers prøveperiode.

  Du kan også benytte deg av våre erfarne eksperter innen undersøkelser. Netigate Consulting hjelper deg å skreddersy en plan for nettopp din virksomhet!