Mobilbruk har i mange år vært ansett å ha negativ effekt på både helse og produktivitet på arbeidsplassen. Men i dag ser vi at dette kanskje ikke er helt tilfelle. Burde arbeidsgivere legge mer til rette for bruk av mobilenheter på og for arbeid? Hvis ja – hvordan kan dette gjøres på en smart måte som samtidig øker engasjement blant de ansatte?

Bruk av mobil på nett gir økt engasjement blant ansatte

I dagens digitale verden er det mobile enheter vi benytter mest for å få tilgang til internett. Hvordan kan vi bruke dette for å oppnå større engasjement blant ansatte. Ved utgangen av 2023 ble 46,5 % av alle pålogginger gjort med en datamaskin, resterende var via mobile enheter. Mobiltelefoner toppet listen med 52 % av påloggingene. Totalt er den samlede skjermtiden for brukere mellom 16 – 64 år hele 6 timer og 37 minutter i følge en global undersøkelse fra Data Report. Smarttelefoner utgjør hele 3 timer og 46 minutter av dette, og disse tallene forventes bare å øke.

Styrer vi teknologien, eller styrer den oss?

Når det gjelder bruken av smarttelefoner i arbeidstiden, påvirkes dette av ulik arbeidsmoral, arbeidskultur og engasjement blant ansatte. Medarbeidere som vanligvis har mobilen sin i nærheten mens de arbeider (uavhengig av omgivelsene), finner det ofte vanskelig å ikke bli distrahert av meldinger, e-poster og varsler. Dette fenomenet kommer gjerne av menneskets naturlige biologi, men risikoen for avhengighet er ekte.

Faktisk så viste nylig en OpenMarket-studie at 83% av milleniumsgenerasjonen åpner meldinger innen kun 90 sekunder etter mottakelse. Denne konstante tilgjengeligheten døgnet rundt, krever at du er god til å multitaske, og dessuten er det ofte forbundet med høyt stressnivå.

Konstant tilgang til arbeidsressurser hjemme, eller på fritiden, vil også kunne påvirke balansen mellom jobb og fritid på en negativ måte. Dette kan til slutt føre til redusert medarbeidertilfredshet og ytelse.

Selv om det finnes ulemper ved å hele tiden være tilkoblet, så finnes det også noen fordeler vi ikke må ignorere. Enkelte studier har faktisk vist at økt mobilbruk kan være positivt for engasjement og produktivitet blant ansatte.

Det er dog en tydelig forskjell på hva som anses som fordelaktig bruk, og hva som er misbruk, og dette er noe vi må tenke på. Tross alt så er smart teknologi bare like smart som brukeren.

Lag din første undersøkelse på noen få minutter.

  • Bruk våre ferdige maler for undersøkelser eller lag dine egne fra bunnen av.
  • Send undersøkelser via e-post, SMS, lenke, API eller individuell pålogging.
  • Analysere svarene med filter og AI.

Prøv kostnadsfritt Test selv de ulike funksjonene våre i 30 dager. Det kreves ikke betalingskort. Avsluttes automatisk.

Gjør det inngripende om til engasjement blant ansatte

Mobile enheter gir medarbeiderne større fleksibilitet. Arbeidsrelatert informasjon kan gjøres tilgjengelig hvor som helst. Denne fleksibiliteten har gjort det mulig for de ansatte å få en bedre balanse mellom jobb og fritid. Det er ikke lenger nødvendig å utsette ærender. Pendlingen til kundemøter trenger ikke lenger avkortes. Medarbeiderne slipper å bruke fritid eller ferie til legebesøk.

Ifølge Forbes så har den økte mobiliteten forbedret arbeidsflyt med 30%, og økt produktivitet med 23%.

Mer fleksibilitet gir mer tilfredse medarbeidere – og tilfredse medarbeidere jobber mer effektivt, noe som gjør arbeidsgiverne fornøyde. Nå som alle ser ut til å være fornøyde, er det interessant å tenke på hvordan vi kan få enda mer ut av denne trenden for å skape mer engasjement blant ansatte.

Fordelene med mobil sanntidsinnsikt øker medarbeiderengasjement

Du ønsker å vite hva medarbeiderne mener. Hva synes de ansatte om den siste omorganiseringen? Er de bekymret for den kommende høysesongen? Føler medarbeidere seg stresset på grunn av pågående prosjekter eller arbeidsmengde? Dette er data du ikke har råd til å gå glipp av… Ifølge en analyse av 250 organisasjoner, er virksomheter med høyt engasjement blant ansatte fire ganger mer lønnsomme enn sine konkurrenter. Derfor er det viktig å være oppdatert så tidlig som mulig.

Dagens tette bånd til mobiltelefoner gir oss muligheten til å få resultater i sanntid. De siste årene har både nettsider og nettverksplattformer gjennomgått kraftig optimalisering for mobile enheter. Stadig flere bedriftstjenester optimaliseres for best mulig opplevelse med mobilenheter. Tiden er inne for å øke engasjementet blant de ansatte i henhold til brukernes preferanser, og samtidig øke effektiviteten.


Last ned e-boken – 8 drivkrefter for medarbeiderengasjement 


Ønsker du å utnytte mobilbruken og styrke medarbeiderne dine?

Da bør du tenke på følgende:

Fremme mobiltilhørighet for økt engasjement blant ansatte

Selv om mobiltilhørighet omfavner over størstedelen av oss, er det fortsatt noen som vegrer seg for å ta i bruk mobilen. Tilgangen til en privat enhet henger ikke nødvendigvis sammen med omfanget av bruken av mobilapplikasjoner.

Motiver medarbeiderne dine til å øke bruken av mobilapper. Dette kan gjøres ved å sørge for tilgang til teknisk rådgivning og kunnskapsdeling. Eventuelle bekymringer må håndteres. Invester i løsninger som oppfyller de nødvendige standardene for sikkerhet. Apper bør implementeres som løsninger for å styrke samarbeidet og kommunikasjonen mellom team og ledelse.

Snakk om fordelene og optimaliser brukeropplevelsen

Velg en plattform som er intuitiv, og som samtidig gir den beste tilkoblingsmuligheten. Dersom målet ditt er å samle inn data av høy kvalitet fra de ansatte på en bærekraftig måte, må du bygge en moderne og brukervennlig opplevelse. De ansatte bør kunne se umiddelbare fordeler (f.eks. belønning i form av læringsopplevelse, anerkjennelse, større åpenhet eller synlige forbedringer) for å se verdien og hensikten med en applikasjon.

Noen ansatte kan ha bekymringer om personvern ved bruk av en arbeidsrelatert enhet. De bør derfor anbefales å bruke to enheter for å skille mellom arbeid og privatliv. Det kan være en god måte å skape engasjement blant ansatte som føler på denne måten.

Velg riktig timing og hyppighet

Selv om du ikke ønsker å gå glipp av viktige data, er det viktig å unngå å være for pågående. Velg riktig tidspunkt og hyppighet for å sende ut medarbeiderundersøkelser eller andre interaksjoner.

Hvis du er usikker på hvor du skal begynne eller hvordan du skal gå frem for å innhente data av høy kvalitet, kan du ta kontakt med eksperter som kan hjelpe deg med oppsettet.

Styrk engasjement blant de ansatte med Netigate

Netigate kan tilby en rekke ulike feedbackløsninger som hjelper deg å skape og utvikle gode ledere. Våre medarbeiderundersøkelser kan tilpasses dine behov og ønsker. En 360 graders evaluering kan kartlegge og fremheve en god leders styrker og med eNPS kan du spore og forbedre engasjement blant ansatte og deres lojalitet. Netigate Consulting vil også være behjelpelig med rådgivning og skreddersy utviklingsplaner.

Netigate EX Engage er verktøyet som hjelper deg å fokusere på dine ansatte. Du kan booke en demo som varer ca. 30 minutter, eller kontakt oss for mer informasjon.