Hensikten med medarbeiderundersøkelser er å gi dine ansatte en stemme. Ved å gjennomføre medarbeiderundersøkelser gir du dem muligheten til å fortelle hva som fungerer bra, men også hva som ikke fungerer så godt. For å få mest mulig ut av undersøkelsen er det derfor viktig at du formulerer dine spørsmål til medarbeiderundersøkelser riktig.

Medarbeider som skriver spørsmål til medarbeiderundersøkelser

I denne artikkelen gir vi deg tips om spørsmål til medarbeiderundersøkelser, og hvilke typer spørsmål du kan bruke.

Start alltid med å formulere formålet ditt

Før du begynner å formulere spørsmål til medarbeiderundersøkelsen, bør du alltid starte med å definere formålet med undersøkelsen. Det kan for eksempel være å finne ut hva medarbeiderne synes om kontoret, samarbeidet mellom ulike team eller hvordan de har det akkurat nå. Når du har formulert et formål, blir det ikke bare enklere å sette klare mål, men også å formulere spørsmålene til medarbeiderundersøkelsen.

Lag din første undersøkelse på noen få minutter.

 • Bruk våre ferdige maler for undersøkelser eller lag dine egne fra bunnen av.
 • Send undersøkelser via e-post, SMS, lenke, API eller individuell pålogging.
 • Analysere svarene med filter og AI.

Prøv kostnadsfritt Test selv de ulike funksjonene våre i 30 dager. Det kreves ikke betalingskort. Avsluttes automatisk.

Eksempler på spørsmål til medarbeiderundersøkelser

Med det sagt, når formålet er på plass, blir det lettere å formulere spørsmålene. Har du aldri gjennomført en medarbeiderundersøkelse før, kan det være vanskelig å formulere spørsmål. Kanskje du er vant til å jobbe med medarbeiderundersøkelser, men trenger litt inspirasjon og eksempler på spørsmål du kan stille? Uansett om du er nybegynner eller ikke, er det alltid lurt å holde seg oppdatert.

Forslag til spørsmål

 1. Hvor tilfreds er du med din nåværende rolle?
 2. Jeg føler fellesskap med kollegene mine
 3. Jeg føler meg verdsatt på jobb
 4. Jeg føler at jeg blir hørt
 5. Min nærmeste leder er en god rollemodell
 6. Er det noe du ønsker å forbedre på arbeidsplassen?
 7. Jeg stoler på at toppledelsen gjør det som er best for selskapet
 8. Jeg har tilgang til den informasjonen jeg trenger i mitt daglige arbeid
 9. Hvor sannsynlig er det at du vil anbefale selskap X som arbeidsgiver til andre? (Dette er det klassiske eNPS-spørsmålet).

Ovenfor ser du noen eksempler på spørsmål til medarbeiderundersøkelser, men du kan selvsagt tilpasse spørsmålene etter hva du ønsker å vite. Nå som vi har spørsmålene på plass, kan vi se nærmere på ulike typer spørsmål og hvilke som egner seg best for ditt formål.

Ønsker du ikke å utforme dine egne spørsmål, kan du med fordel bruke et undersøkelsesverktøy som tilbyr ferdige maler for medarbeiderundersøkelser.


Les også vår artikkel: Spørreskjema – format, funksjon og eksempel


Typer av spørsmål til medarbeiderundersøkelser

Det finnes ulike spørsmålstyper du kan bruke når du skal velge spørsmål til medarbeiderundersøkelsen. Ved gjennomføring av en medarbeiderundersøkelse må du ikke bare kjenne til formålet og spørsmålene du skal stille, men også de ulike typene spørsmål som er tilgjengelige. Ønsker du å stille direkte spørsmål? Eller kategoriserte spørsmål? Så snart du vet det, blir det enklere å velge riktig spørsmålstype. Nedenfor går vi gjennom ulike typer spørsmål til medarbeiderundersøkelser.

Vurderingsskalaer

En vanlig spørsmålstype er vurderingsskalaer. Her er det en skala med svaralternativer i et intervall, for eksempel mellom 0 og 100, eller 0 og 10. Respondentene velger det tallet som best gjenspeiler deres opplevelse.

Employee Net Promoter Score (eNPS) er et godt eksempel på et spørsmål med en vurderingsskala (og tilsvarende NPS for kundeundersøkelser). Her blir medarbeiderne ganske enkelt spurt om hvor sannsynlig det er at de vil anbefale bedriften til en venn eller kollega, på en skala fra 0 til 10.

Eksempel på vurderingsskala som svarmulighet

Et annet eksempel på en vurderingsskala er når du ønsker å rangere noe, se bildet nedenfor. Husk imidlertid alltid å inkludere et svaralternativ med vet ikke/kan ikke bedømme – ettersom noen medarbeidere er nye i rollen sin, eller rett og slett ikke har nok informasjon til å bedømme utsagnet ennå.

Spørsmål til medarbeiderundersøkelser med svaralternativ etter evalueringsskala

Flervalgsspørsmål

Flervalgsspørsmål er en annen populær type spørsmål til medarbeiderundersøkelser. De lar respondentene velge ett, eller flere, alternativer fra en liste med svaralternativer.

Kryssruter for å svare et spørsmål i undersøkelsen

Radioknapper

Med radioknapper kan medarbeideren velge kun ett svar fra et sett med forhåndsdefinerte svaralternativer. Disse brukes når bare ett av flere mulige svaralternativer kan velges.

Radioknapper som svaralternativ for spørsmål til medarbeiderundersøkelser

Fordelene med å bruke vurderingsskalaer, flervalgsspørsmål eller radioknapper er at de gir deg statistikk. Det gjør det også enkelt for deg å få en filtrert analyse.

Ulempene er at vurderingsskalaer, flervalgsspørsmål og radioknapper ikke gir deg en dypere analyse av hvorfor respondentene svarte som de gjorde. Og det er i fritekstsvarene at den virkelige innsikten finnes.

For å få en mer inngående analyse og innsikt i hvorfor respondentene har krysset av for et bestemt svar, bør du derfor også inkludere fritekstsvar. Dette kan du gjøre ved å legge til plass for kommentarer til svarene. På denne måten åpner du opp for dialog, og kan få handlingsbar innsikt i hva du må gjøre for å få en enda høyere rangering, eller for å opprettholde den høye rangeringen. I tillegg er fritekstsvar en gullgruve når det gjelder innsikt som kan omsettes til handling.

Fritekstsvar

Fritekstsvar gir respondentene mulighet til å skrive en tekst. Denne typen spørsmål til medarbeiderundersøkelser egner seg godt når du vil at de som svarer, skal kommentere eller begrunne svaret sitt. La oss se på et eksempel:

Du bruker eNPS-spørsmålet i medarbeiderundersøkelsen, dvs. «på en skala fra 0 til 10, hvor sannsynlig er det at du vil anbefale virksomheten til en venn eller kollega». Her ber du medarbeiderne om å rangere deg på en skala. Men ved å legge til et fritekstspørsmål som «hva skal til for at du gir oss en enda bedre vurdering», kan du få en mer detaljert begrunnelse for hva som ligger bak vurderingen.

Mange unngår imidlertid å jobbe med fritekstsvar fordi det krever mer tid å analysere dem. Men ved å bruke et undersøkelsesverktøy med tekst- og sentimentanalyse, der AI gjør jobben for deg, kan du få tilgang til en gullgruve med innsikt. En funksjon for tekstanalyse hjelper deg å sortere fritekstsvarene raskt og enkelt for å komme til kjernen av tilbakemeldingene. Dette gir deg ikke bare viktig og handlingsbar innsikt, men du sparer også tid og penger.

Se også Netigate EX Engage – et helt nytt produkt for medarbeiderengasjement!

Kom i gang allerede i dag med dine egne spørsmål til medarbeiderundersøkelser!

Formålet med medarbeiderundersøkelser er å samle inn tilbakemeldinger fra de ansatte for å kunne forbedre arbeidsplassen. Som i eksemplet ovenfor, kan du inkludere spørsmål om blant annet ledelse, arbeidsmiljø og kommunikasjon. Husk imidlertid at det er viktig å formulere hensikten før du begynner å utforme spørsmål til medarbeiderundersøkelser. Og kanskje viktigst av alt: Bruk, og arbeid, med resultatene av undersøkelsen – det virker mot sin hensikt å gjennomføre en medarbeiderundersøkelse uten å gjøre noe med resultatene!

Så sett i gang med en gang, og send din første medarbeiderundersøkelse i løpet av få minutter! Prøv Netigate kostnadsfritt i 30 dager. I plattformen vår får du også tilgang til et bibliotek med ferdige maler og spørsmål til medarbeiderundersøkelser. Klikk her for å kontakte oss, og prøv i dag!