produktutvikling - den ultimate guide

Selv om du har utviklet produkter i flere år, eller om emnet generelt føles naturlig for deg, har det likevel skjedd mye de siste årene. Evalueringer innen produktutvikling er en viktig del av markedsundersøkelser som ikke bør ignoreres.

For mange virksomheter har prosessen rundt produktutvikling ikke endret seg stort siden tusenårsskiftet. I tillegg til tradisjonelle metoder som telefonintervjuer og fokusgrupper, er nå digitale spørreskjemaer tilgjengelige. Men hvorfor stoppe der? I tillegg bør du utforske andre kundegrupper og -kulturer også!

I denne artikkelen deler vi i Netigate med oss av kunnskapen vår. Vi gir tips om hvordan virksomheten din kan ta produktevaluering inn i det 21. århundre, og fange opp endringene innen kundeopplevelse. I artikkelen ”Alt du trenger å vite om Customer Experience (CX)”, kan du lese at verdien av produkter ikke lenger kun bestemmes av pris og tilgjengelighet. I stedet har fokuset blitt hvordan virksomheter skaper opplevelser som får dem til å skille seg ut fra andre. Dette skiftet har stor innvirkning på hvordan vi forholder oss til produktutvikling.

Produktutviklingens historie

product research

Konseptet oppsto i USA i 1910, som en del av et bredere konsept med markedsundersøkelser. Hensikten med produktevalueringer er å samle informasjon, og analysere både kvalitative og kvantitative data fra både potensielle og eksisterende kunder. Målet er at bedrifter skal kunne ta velbegrunnede beslutninger om nye produkter, produktforbedringer og markedsstrategier. Dermed vil de skape en bedre etablert plass i markedet.

Tradisjonelle undersøkelsesmetoder som personlige intervjuer, telefonintervjuer, spørreskjemaer på papir og diskusjonsgrupper, var den viktigste formen for produktevaluering. I løpet av 1990-tallet ble denne metodikken supplert med panelundersøkelser. De revolusjonerte området ved å stille spørsmål til en spesifikk utvalgt målgruppe. Disse besto av personer fordelt etter for eksempel alder, kjønn, yrkesgruppe, interesser, geografisk beliggenhet, sosioøkonomisk status osv. Digitaliseringen av undersøkelsene gjorde det da mulig å nå hvem som helst, når som helst.

Utviklingen av produktevalueringer skjedde naturlig nok ikke i et vakuum. Derimot hang dette nært sammen med andre fremskritt innen markedsundersøkelser og markedsføring. Tanken om at merkevaren og produktene skulle skreddersys til spesifikke målgrupper basert på type produkt og selskapets varemerke, ble tydelig.

Lag din første undersøkelse på noen få minutter.

 • Bruk våre ferdige maler for undersøkelser eller lag dine egne fra bunnen av.
 • Send undersøkelser via e-post, SMS, lenke, API eller individuell pålogging.
 • Analysere svarene med filter og AI.

Prøv kostnadsfritt Test selv de ulike funksjonene våre i 30 dager. Det kreves ikke betalingskort. Avsluttes automatisk.

Produktutviklingsområder

product research

På enkelte områder er det bra å trykke litt ekstra på under produktevalueringer for å øke produktets suksess. Husk å gjøre undersøkelsen din fokusert og snever – den skal ikke forsøke å besvare for mye på en gang.

 • Produktforbedringer:

  Har du et produkt du vil endre litt? Forsikre deg om at kundene liker endringene, og at produktet fremdeles er i samsvar med merkevarens image.

 • Nye produkt:

  Produktutvikling kan legge grunnlaget for virkelig innovasjon. Dersom du har en ny idé, kan du se hvordan markedet ser ut, hva kundene ønsker og har behov for, og hvordan ditt produkt kan bidra. Du kan lese mer om dette nedenfor.

 • Målgruppen:

  Lær mer om dine nåværende kunder, deres interesser og verdier, og hvilke andre kundegrupper du kan tiltrekke deg.

 • Konkurrentene:

  Hvilke selskaper og merkevarer tilbyr lignende produkter? Hva er det kundene liker, og ikke liker, hos dem? Hva er forskjellen på opplevelsen av dine og deres produkter?

 • Strategier for markedsføring:

  Det som er nevnt så langt, kan være et godt utgangspunkt for å få verdifull innsikt i markedsføringsstrategien. Hva er unikt med produktet ditt? Hva er det ved produktet som gjør det til en flott opplevelse, og hvordan kan du fremheve disse delene for din kundegruppe?

Sjekkliste for generell produktutvikling

 1. Målet med evalueringen:

  Før du begynner å tenke på ting som spørreundersøkelser og kriterier for paneldeltakere, må du sørge for at du har et klart mål om hva du ønsker å oppnå med en produktevaluering. Ta i betraktning at du prøver å skape en forbedret opplevelse for kundene dine, og ikke bare øke nivået av tilfredshet. Ta ikke kun sikte på å finne ut hva kundene liker og ikke liker – men prøv å avdekke hvordan dette knytter seg til deres verdier, deres bilde av merkevaren, og den opplevelsen du ønsker å skape for dem.

 2. Definer ønskede respondenter / Opprette et panel:

  Produktevalueringer handler i stor grad om hvem som deltar i undersøkelsen. I tillegg til å spørre eksisterende kunder, kan det også være nyttig å gjennomføre en panelundersøkelse. Der kan du velge hvilken gruppe du vil undersøke. Så vurderer du kriterier som for eksempel alder, kjønn, sted, yrke, interesser osv., som da blir kontaktet for å svare på undersøkelsen. Dessuten må du huske at produktet ditt i de fleste tilfeller ikke er ment å appellere til hver eneste person. Derimot er det designet for å imøtekomme en spesifikk kundegruppe. Rett deg derfor kun mot dem, og nærliggende grupper, når du gjør en produktevaluering.

 3. Velg spørsmål og design:

  Spørsmålene og utseendet undersøkelsen har skal helst samsvare med bedriftens ånd og image. Fokuser på hvem dere er, og ønsker å være. Dersom du for eksempel prioriterer bærekraft og etiske produkter, bør disse aspektene fremheves i for eksempel hvilken rekkefølge spørsmålene blir stilt. Følgelig gjenspeiles de i undersøkelsen på den måten.

 4. Integrering av resultater i markedsundersøkelser og strategier for markedsføring:

  Få mest mulig ut av din produktutvikling ved å kombinere den med resultatene av undersøkelsen. Deretter kan du avgrense hvordan du tilpasser produktene og merkevaren ytterligere. Ved å aktivt skape en enhetlig og positiv kundeopplevelse, kan du få den til å gjennomsyre alle dimensjoner av virksomheten din og hva den betyr.

5 trinn for å starte ny produktutvikling

market research

Å undersøke utviklingen av produktet sammen med målgruppen din er viktig. Dette gjelder for alle punktene nedenfor, under prosessen med å utvikle og introdusere et nytt produkt eller en tjeneste på markedet.

 1. Forstå kundenes ønsker og behov:

  I dette viktige trinnet gjelder det å få tilbakemeldinger og meninger fra for eksempel sosiale medier og blogger for å få en dypere forståelse av hva dine kunder tenker om et produkt eller en tjeneste. Evaluer på nytt den feedback fra kundene som du allerede har mottatt, for å se etter mønstre og temaer. Om mulig, søk hjelp fra interne eller eksterne bransjeeksperter.

 2. Utvikle og konkretisere idéer:

  Så samler du teamet ditt for å skape idéer til nye produkter. Benytt gjerne en workshop eller brainstorming. Du kan for eksempel involvere et aktivt nettfellesskap, og da ideelt sett målgruppen din, i en panelundersøkelse. Spør hva som mangler i opplevelsen av din merkevare. Ofte har de allerede tenkt på hvilke andre produkter de vil ha.

 3. Velg en idé og fokuser på den:

  Benytt kvantitativ og kvalitativ idé-screening for å velge det forslaget du ønsker å gå videre med. Med nettundersøkelser kan respondentene se forskjellige produktforslag, og du kan samle en stor mengde data om de forskjellige idéene. Kombiner undersøkelsene med utdypende informasjon fra intervjuer og fokusgrupper. Bruk samme prosess for å optimalisere den valgte produktidéen.

 4. Test prototypen:

  Deretter bruker du informasjonen som er samlet inn i de foregående trinnene for å utvikle en prototype. Den kan så benyttes som et mål på produktets gyldighet og for å beregne hvor bra det vil gå når den presenteres. Liker kundegruppen eller paneldeltakerne produktet? Anser de at det er i tråd med hva de forventer av din merkevare?

 5. Utvikling av markedsførings- og strategier for kommunikasjon:

  Basert på alt du har lært så langt, kan du stille visse spørsmål. Vanligvis kan svarene kan benyttes sammen med informasjonen du har om merkevaren, prisinformasjon og konkurrentene. Hva er fordelen med merkevaren og produktet ditt? Hva har du som skiller seg ut fra mengden? Hvordan skaper merkevaren og produktet ditt en opplevelse som er i tråd med kundens verdier og forventninger?


Klar til å begynne å gjennomføre dine egne kunde- og produktundersøkelser?

Netigate tilbyr alle løsninger for å lage undersøkelser og få innsikt om kunder, markedet og medarbeidere. I vårt kraftige, intuitive og brukervennlige spørreundersøkelse verktøy kan du lage dine egne kundeservice-kundetilfredshets-churn– og markedsundersøkelser fra bunnen av. Du kan også benytte en av våre ferdige maler, enten som den er eller som et utgangspunkt for å tilpasse den etter egne ønsker. Med Netigates plattform får du et godt verktøy for kundeundersøkelser, Customer Experience løsning og NPS verktøy Les mer om produktevalueringer og panelundersøkelser på våre nettsider.

Registrer deg for en kostnadsfri prøveperiode, eller ta kontakt med oss via dette kontaktskjemaet.