e-handel-nettbaserte-sporreundersokelser-560Hvorfor velger kunden nettopp deg? Når kundene befinner seg på nettet, mister man litt av den kontakten man får i fysiske butikker. Det blir vanskeligere å bli kjent med kundene og forstå hvordan de tenker og hva de synes om kjøpsopplevelse og produkter. Å stille noen korte spørsmål i en spørreundersøkelse etter hvert kjøp, eller sende en lengre undersøkelse, er en god måte å redusere avstanden og komme nærmere kunden på. Det er en enkel måte å skape mer dialog mellom deg og kunden, få forslag til forbedringer og finne ut hvem som er de mest fornøyde kundene som gjerne anbefaler dere til andre. Til syvende og sist hjelper undersøkelsene dere med å forbedre virksomheten, få mer lojale kunder og øke lønnsomheten.

Jo mer kunnskap, desto bedre

E-handel er som skapt for å vurderes ved hjelp av nettbaserte undersøkelser. Høyst sannsynlig har du allerede alle kundeopplysninger du trenger for å sende ut en undersøkelse via e-post eller sms. Du har antakelig også flere bakgrunnsfaktorer som du kan se på resultatet i forhold til. For eksempel ting som kjønn, geografisk sted og alder, men også andre faktorer som hvilke av kundene dine som handler på bestemte tider av dagen og om det finnes noe mønster i hvor mye kunder bruker og hvilken type varer de kjøper. Å bruke denne informasjonen i kombinasjon med resultater fra spørreundersøkelser, gjør at du kan begynne å se mønster i kjøpeatferden og bli bedre på å forutse hva kundene vil ha.

Lag din første undersøkelse på noen få minutter.

  • Bruk våre ferdige maler for undersøkelser eller lag dine egne fra bunnen av.
  • Send undersøkelser via e-post, SMS, lenke, API eller individuell pålogging.
  • Analysere svarene med filter og AI.

Prøv kostnadsfritt Test selv de ulike funksjonene våre i 30 dager. Det kreves ikke betalingskort. Avsluttes automatisk.

Tips til spørsmål til en e-handelsundersøkelse

Best effekt får du hvis du sender ut en undersøkelse etter hvert kjøp, men da er det viktig å holde den kort og konsis! Å sende ut en større kundeundersøkelse en gang iblant kan være et godt alternativ for ikke å risikere at kunden føler at de får for mange e-poster fra dere, men risikoen er at kunden har glemt kjøpet når undersøkelsen kommer. En kort hendelsesstyrt vurdering gir også svar umiddelbart, og du kan agere raskere på resultatet.

Eksempel på gode spørsmål å bruke i e-handelsundersøkelser

Hvis du sender ut hyppige undersøkelser, er det best å begrense seg til noen få spørsmål. I mange tilfeller holder det faktisk med bare ett: Hvor fornøyd er du? Sammen med plass til å legge igjen en kommentar. Eksempler på spørsmål som er fine å stille i e-handelsundersøkelser kan være:

  • Hvordan opplevde du kjøpet?
  • Synes du det var enkelt å gjennomføre kjøpet?
  • Hva synes du om produktinformasjonen på nettsiden vår?
  • Hva synes du om leveringstiden?
  • Har du brukt produktet du kjøpte, og hva synes du i så fall om det?

Husk bare å stille relevante spørsmål og ha et tydelig formål med hvert spørsmål!

Hvorfor skal jeg sende spørreundersøkelser til kundene?

Nettundersøkelser er den mest kostnadseffektive måten å få vite hva kunden synes på, og dermed få kunnskap om hva som kan bli bedre. Dels viser det at du er opptatt av hva kunden synes, men det er også en god anledning til å skape dialog og komme nærmere kunden.

Automatisert system sørger for tilbakekopling til dere

Har dere mange kjøp, kan et automatisert system for spørreundersøkelser spare tid. Det innebærer at det automatisk sendes ut en undersøkelse til kunden etter avsluttet kjøp. Vil du være helt sikker på at alle tilbakemeldinger går til riktig person, er det også enkelt å sette opp at et automatisert system sender respondentens svar til ulike personer avhengig av om kunden er negativ eller positiv til kjøpet.

Hvordan håndterer dere tilbakemeldinger fra kundene i dag?

Ta vår korte test og sammenlign med andre selskaper like etter undersøkelsen!