Når du lager en undersøkelse så finnes det mange måter å fange opp informasjonen du ønsker. Hvordan du ordlegger deg kan utgjøre stor forskjell på kvaliteten på dataene du samler inn. Det er fascinerende for noen, men kan også være grunn til hodepine for mange. Når alt kommer til alt så kan spørsmål for spørreundersøkelser bli delt inn i to kategorier: Lukkede spørsmål (for kvantitativ data) eller åpne spørsmål (for kvalitativ data).


Eksempel:

Opplevde du tjenesten som tilfredsstillende? Ja / Nei (lukket spørsmål)
Hvor fornøyd er du med tjenesten på en skala fra 1-10? (lukket spørsmål)
Hva mener du var svært tilfredsstillende med tjenesten? (åpent spørsmål)


Som du kanskje har lagt merke til så består de fleste spørreundersøkelser av lukkede spørsmål som kan bli generert av flervalgsspørsmål, rangeringsskalaer, spørsmål om nominalnivå og forholdstallnivå. Disse typene spørsmål fanger opp en begrenset type data som forenkler prosessen i mange tilfeller: for det første så er det enkelt å svare på lukkede spørsmål, noe som kan være å foretrekke for noen målgrupper eller formål. Videre så kan svarene enkelt bli kodet og analysert.

Men om du fokuserer kun på en type spørsmål så kan du gå glipp av det fulle potensialet til undersøkelsen din. Kvalitative undersøkelser trenger ikke krevende når det gjelder datainnsamling og analyse, og kan komplettere kvantitative spørsmål. Så om det skulle passe seg for formålet til din spørreundersøkelse bør du vurdere åpne spørsmål.

guide til åpne spørsmål i spørreundersøkelser

Når det kan være lurt med åpne spørsmål i spørreundersøkelser:

1. Som komplementerende til lukkede spørsmål

a) Ved slutten av en gruppe med spørsmål eller et rutenett:

Åpne spørsmål kan gi deg ekstra informasjon som gjør at du kan se et større bilde. Det gir deg muligheten til å oppdage noe du kanskje ikke var klar over og glemte å spørre om i delen med lukkede spørsmål. Ved å bruke åpne spørsmål i sammenheng med et lukket spørsmål så reduserer du risikoen for feiltolkning av spørsmål eller svar. Om et spørsmål ikke var tydelig nok for respondenten så er de mer sannsynlig å kommentere på dette i tekstboksen.

b) Som ekstra tekstfelt for å spesifisere uklarhet eller premisser

På samme måte som å legge til åpne spørsmål ved slutten av en gruppe spørsmål så kan du bruke tekstbokser som spesifikt adresserer underspørsmål (for eksempel i flervalgsspørsmål). Disse bør være valgfritt å svare på, for ikke å unødvendig utvide responstiden for spørreundersøkelsen. Husk at du må engasjere respondenten. Men om du gir muligheten til å utdype svaret til et lukket spørsmål så øker du sjansene for at forklaringer og premisser vil gi deg litt ekstra innsikt. Det kan også bekrefte eller verifisere tidligere svar.

2. Frittstående åpne spørsmål i spørreundersøkelser

Noen ganger kan det være passende å stille åpne spørsmål før et lukket spørsmål, eller helt alene. Ved å gjøre dette så oppmuntrer du respondenten til å brainstorme og gi spontane svar uten innflytelse fra tidligere oppgitte svaralternativer. Denne type spørsmål kan være særlig passende for komplekse problemer eller for evaluering av spørreundersøkelsen.

Før du utfører en rekke spørreundersøkelser med lignende design så anbefaler vi at du er litt ekstra forsiktig og evaluerer den første spørreundersøkelsen din før du fortsetter med flere. Er det noen områder du må klargjøre eller gå mer i dybden med? Åpne spørsmål i spørreundersøkelser hjelper deg å unngå feil i lengden, og kan sørge for at undersøkelsen blir mer vellykket.

3. Analyse med ordskyer

En ordsky er en grafisk visning av ord generert av respondentene, som vist i bildet.
Skyen viser betydningsfulle ord fra svarene til de åpne spørsmålene i spørreundersøkelser. Jo oftere et ord har blitt brukt desto mer uthevet blir det i skyen. Dette er en forenklet måte å få konkret innsikt fra informasjon du har hentet inn med den kvalitative delen av spørreundersøkelsen. Dataene trenger ikke nødvendigvis bli kodet for å være av verdi, det kan isteden bli brukt direkte i rapporter eller presentasjoner. Studier viser at det er en enkel men kraftfull grafisk visualisering av data.

eksempel på ordsky medåpne spørsmål i spørreundersøkelser

Les også artikkelen: Bedre spørsmål til undersøkelsen – 7 raske tips som kommer til å løfte undersøkelsene!


Både lukkede og åpne spørsmål i spørreundersøkelser er viktig

Blir bedriften din bedre eller ikke? Kvantitative spørsmål gir deg klar innsikt i form av numeriske resultater, mens åpne spørsmål gir en tilnærming som går mer i dybden med spørsmål som: Hva trenger du å bli bedre på?

Det finnes ikke noe optimalt forhold mellom kvalitative og kvantitative spørsmål, dette spørs ofte på formålet med undersøkelsen og på målgruppen din. For eksempel har nordiske pasientundersøkelser vist at valgfrie kommentarbokser ble verdsatt av 76% av respondenter. Men det beste vil være å ta i bruk begge typer spørsmål strategisk for å få mest mulig verdi fra forskningen din.

Om du fortsatt sitter fast og trenger veiledning så kan du lese mer i disse artiklene: Hvor mange spørsmål er for mange? eller 5 steg til å forbedre responsraten for dine spørreundersøkelser.


Last ned e-boken: Din veiledningsguide for å planlegge, lage og analysere spørreundersøkelser