For brukere som skal lage en undersøkelse for første gang, eller de av dere som ønsker å spare litt ekstra tid og arbeid, er våre undersøkelsesmaler tingen. Med en ferdig undersøkelsesmal er det raskt og enkelt å lage profesjonelle undersøkelser som garantert gir deg gode innsikter å handle etter. Med undersøkelsesmaler kan alle i bedriften bli en feedback-ekspert på et blunk!

I denne artikkelen skal vi se på noen av de mest nyttige undersøkelsesmalene som er tilgjengelige for deg i Netigate – og som alle er tilgjengelige i vår gratis 30-dagers prøveperiode. Hver mal er designet av våre innsiktsanalytikere, og hvert spørsmål er omhyggelig valgt for å bringe deg nærmere dine mål.

Undersøkelsesmalene vi tilbyr dekker alle undersøkelsesbehov innen Voice of Customer (VoC) og Voice of Employee (VoE).

In this article

  Generelle maler som hjelper deg i gang

  Undersøkelsesmaler kan gagne alle, også de som allerede har et klart og spesifikt mål i tankene. En generell undersøkelsesmal hjelper deg med layout og design, men er fremdeles fleksibel nok til å kunne tilpasses dine spesifikke behov.

  Ved å bruke en mal blir det også enklere å integrere undersøkelseslogikk, noe som hjelper deg å lage et mer intelligent spørreskjema. I undersøkelser opprettet på Netigates plattform, kan du for eksempel gjøre det mulig for respondentene å automatisk hoppe over irrelevante spørsmål, eller bli videresendt til oppfølgingsspørsmål som er relevante i forhold til svarene de har gitt. Dette er viktig for å sikre nøyaktighet. Dersom en respondent føler seg tvunget til å svare på irrelevante spørsmål, kan det føre til skjevt resultat eller at respondenten faktisk forlater undersøkelsen. Vi oppfordrer derfor til rutinespørsmål for å unngå at dataene dine blir “forurenset”.

  Maler til undersøkelser er naturligvis også fleksible på mange andre måter, slik at du kan forme dem til å passe til dine spesifikke behov. For eksempel er det enkelt å fjerne spørsmål som ikke er relevante for målene i din undersøkelse, og legge til spørsmål som er. Alt dette for å sikre at tilbakemeldingene du får er verdifulle for bedriften din.

  En undersøkelsesmal er et godt springbrett for å få deg i gang, og lage dine egne undersøkelser. Når du lager dine egne må du huske standardreglene for opprettelse av undersøkelser, som for eksempel:

  • Vær spesifikk
  • Unngå følelsesladde ord
  • Benytt samme skala gjennom hele undersøkelsen (f.eks. 1 – 5)
  • Sjekk at undersøkelsen fungerer godt på de enhetstyper som vil bli brukt

  Hvis du allerede har en bestemt idé for en undersøkelse i bakhodet og har mer spesifikke behov, kan du se gjennom de ulike alternativene av maler for kunde- medarbeiderundersøkelser nedenfor.

  Mal til Voice of Customer undersøkelser

  Tilbakemeldinger fra kunder kan innhentes ved mange forskjellige berøringspunkter i deres reise med bedriften; fra deres første møte med nettstedet ditt til kjøpstidspunktet, og senere.

  Med en skjemamal for tilbakemeldinger fra kunder, kan du utforme et tilbakemeldingsskjema som stilles inn slik at de automatisk sendes med e-post når kunden har handlet i nettbutikken din. Dette kan gjøres både direkte eller planlagt basert på enkeltundersøkelser, eller det kan integreres inn på nettstedet for kontinuerlig feedback.

  La oss gå gjennom noen forskjellige typer:

  Evaluering av event undersøkelsesmal

  event undersøkelsesmal

  Eksempel på spørsmål fra en evaluering av event-undersøkelse

  Dette er en meget populær undersøkelsesmal på vår plattform. Rundt 35 % av kundene våre bruker denne i tillegg til andre maler.

  Denne undersøkelsesmalen er ofte benyttet før en hendelse og letter en online registrering til ditt arrangement. Dessuten lar den deg samle all nødvendig informasjon i et brukervennlig skjema på nett. Malen ‘Evaluering av event’ lar deg deretter følge opp en hendelse, og få tilbakemeldinger på hvordan du kan forbedre deg i fremtiden.

  Kundeservice undersøkelsesmal

  En mal til spørreundersøkelse om kundeservice er et godt grunnlag for å samle feedback på både kvalitet og hurtighet av din kundeservice. Den blir også omtalt som en “kundesuksess-undersøkelse”, og vi tilbyr deg to versjoner avhengig av hvor store behov du har.

  Kundeservice undersøkelsesmal

  Vi tilbyr en fullstendig og kortere (light) versjon av malen for undersøkelser av kundeservice. Det gir deg muligheten til å velge den utformingen som passer best for dine behov. Ønsker du feedback på organisasjonens kundeservice har du to alternativer å velge mellom. Den fullstendige undersøkelsesmalen er laget for å grave dypere. Light-versjonen derimot, vil være et nyttig utgangspunkt for raske evalueringer av samtalen med kundeservice umiddelbart etter at den har funnet sted.

  Churn og Anti-Churn undersøkelsesmal

  En annen type populære maler, er undersøkelser om customer churn (kundefrafall). Det er en rekke faktorer som kan forårsake kundefrafall, med en av hovedårsakene til å være opplevelsen av dårlig service. Churn-undersøkelser gir muligheten til å nå dine frafalte kunder og finne ut hva det var som fikk dem til å slutte å handle med deg. Når du har identifisert årsakene, kan du begynne å gjøre tiltak for å forbedre og forhindre lignende tap i fremtiden.

  Malen for anti-churn fokuserer på dine passive brukere, og er utviklet for å hjelpe deg med å forhindre kundefrafall allerede før det skjer.

  Anti-churn

  Malen for churn-undersøkelser derimot, fokuserer spesielt på kunder du allerede har mistet, slik at du kan undersøke årsaken til deres frafall.

  churn-undersøkelser

  Eksempel på spørsmål fra churn-undersøkelsen

  Customer Win/Loss undersøkelsesmal

  Når du signerer en ny kunde, eller en kunde har besluttet å ikke benytte dine tjenester lenger, er det avgjørende å forstå på et tidlig tidspunkt begrunnelsen for slike gevinster og tap. Undersøkelsesmalene for customer win/loss er den perfekte løsningen for å gjøre nettopp det.

  Customer Win/Loss undersøkelsesmal

  Eksempel på spørsmål fra win/loss-undersøkelsen

  Denne undersøkelsen evaluerer følgende aspekter:

  • Om en kunde
   • bestemmer seg for å benytte dine tjenester
   • ikke har bestemt seg ennå
   • bestemmer seg for å benytte en annen tilbyder eller
  • Hovedårsaken til avgjørelsen
  • Evaluering av produkt/tjeneste, tilbud, kontaktperson, selskapet som leverandør og timing

  Kundetilfredshet undersøkelsesmal for B2B

  Kundetilfredshet undersøkelsesmal for B2B

  Eksempel på spørsmål fra en kundetilfredshetsundersøkelse i B2B-sammenheng

  Lytt til kundene dine ved å implementere en undersøkelsesmal for kundetilfredshet. Det vil si med et design på en kundetilfredshetsundersøkelse som ikke bare fanger direkte interaksjonsbasert feedback, men som også tar sikte på å forstå den generelle tilfredshet hos kundene dine. Målet er å fange opp kundens helhetsinntrykk av virksomheten og merkevaren din. Vi anbefaler at du bruker en undersøkelse som er spesielt utformet for netthandel mellom bedrifter dersom det er din selskapsmodell. Alternativt kan du skille tilbakemeldinger avhengig av om den går til B2B- eller B2C-segmentet.

  Kundetilfredshet undersøkelsesmal for B2C eller detaljhandel

  Kundetilfredshet undersøkelsesmal for B2C eller detaljhandel

  Eksempel på spørsmål fra en kundetilfredshetsundersøkelse i B2C-sammenheng

  Dette er en annen variant av ovennevnte mal til spørreundersøkelse for kundetilfredshet, men nå for B2C-bedrifter eller de som driver innen detaljhandel. Den er også utformet for å hjelpe deg med å regelmessig analysere den generelle kundetilfredsheten, samt til å utforske kvalitativ såvel som kvantitativ feedback fra sluttbrukere ved å kombinere skalaer med fritekst-spørsmål.

  Net Promoter Score (NPS) undersøkelsesmal

  Net Promoter Score (NPS) undersøkelsesmal

  Hovedspørsmål fra en NPS undersøkelse

  Dette er en kortfattet, men effektiv mal som kun inneholder to viktige spørsmål: Vil du anbefale oss til en venn? Og hvorfor / hvorfor ikke? Denne undersøkelsesmalen gir deg til slutt kvantitative data som enkelt kan følges over tid, brukes som en intern referanseindeks, eller for sammenligning med konkurrenter.

  Mal til Voice of Employee undersøkelser

  Fra konsis og sporbar undersøkelsesmal for Employee Net Promoter Score (eNPS) til onboarding- eller exit undersøkelsesmal – vi har maler utformet for å hjelpe deg med å følge og forbedre hvert trinn i dine medarbeideres reise.

  I dagens konkurranseutsatte marked må arbeidsgivere sørge for at de er i stand til å tiltrekke seg, og holde på, engasjerte og verdifulle medarbeidere. Våre maler for en medarbeiderundersøkelse lar deg gjøre nettopp det, og Netigate-plattformen gir deg muligheten til automatisk distribusjon av undersøkelser på relevante punkter under medarbeiderreisen. Det har aldri vært enklere å samle tilbakemeldinger og bevare et godt forhold til medarbeiderne dine.

  eNPS undersøkelsesmal

  eNPS undersøkelsesmal

  Hovedspørsmål fra en NPS undersøkelse

  Malen for eNPS er designet på samme måte som en NPS-undersøkelse, bare at den er rettet mot ansatte i stedet for kunder. Dette er en kortfattet, men effektiv mal, med fordeler som inkluderer muligheten til å inkludere bakgrunnsinformasjon om medarbeideren, for eksempel avdeling, ansettelseslengde og annen statistikk. Disse kan lastes opp separat. Dersom avdelingen din er liten og / eller du trenger anonyme tilbakemeldinger, er dette fullt mulig med undersøkelsene våre.

  Onboarding undersøkelsesmal

  Onboarding undersøkelsesmal

  Eksempel på spørsmål fra en onboarding-undersøkelse

  Vi tror du vil være enig i at onboarding er en nødvendighet med tanke på HR, og en investering som får medarbeiderne dine til å trives.

  Malen består av spørsmål som hjelper deg å evaluere aspekter som:

  • Helhetsinntrykket av din onboarding prosess
  • Inntrykkene fra rekrutteringsprosessen
  • Den første dagen i det nye selskapet
  • Evaluering av ulike aspekter av onboarding-prosessen

  Exit-evaluering undersøkelsesmal

  Exit-evaluering undersøkelsesmal

  Eksempel på spørsmål fra en exit-undersøkelse

  Det eneste positive ved at ansatte forlater bedriften, er at du kan lære hva som må gjøres bedre neste gang. Med en exit-undersøkelse basert på denne nøye utformede malen, kan du samle tilbakemeldinger om hva som trengs av forbedringer for å holde dine nåværende medarbeidere glade og lojale mot bedriften din. Tross alt er det både dyrt og vanskelig å rekruttere en ny medarbeider i dagens konkurranseutsatte verden.

  Leder 360° undersøkelsesmal

  Leder 360° undersøkelsesmal

  Eksempel på spørsmål fra en leder 360 undersøkelse

  En spesielt populær mal for medarbeiderundersøkelser er malen for en 360 graders lederevaluering – “Leder 360 °”, på plattformen vår. Den hjelper deg med å skape kraftige undersøkelser som lar ansatte på en avdeling evaluere egenskapene til lederen(-ne). Det blir som en kollegas tilbakemeldingsmal som sendes til kolleger på samme ansiennitetsnivå, til de som blir administrert av medarbeideren, og til slutt, sin egen leder, for å få 360-graders overblikk av styrker og utviklingsområder.

  Medarbeiderengasjement undersøkelsesmal

  Vi har nylig oppdatert vår undersøkelse av medarbeiderengasjement for å få den mest mulig relevant i 2019/2020. Denne undersøkelsesmalen hjelper deg å få det store bildet fra dine ansatte og dekker følgende områder:

  • Helhetsinntrykk
  • Arbeidsmiljø
  • Arbeidsoppgaver og utvikling
  • Ledelse
  • Intern kommunikasjon
  • Selskapets mål og visjon
  • eNPS
  Medarbeiderengasjement undersøkelsesmal

  Eksempel på spørsmål fra en medarbeiderengasjement-undersøkelse

  Å evaluere engasjement er viktig – medarbeiderengasjement påvirker kundeopplevelsen direkte og dermed også bedriftens økonomiske produksjon.

  En spørreskjema for de ansatte vedrørende engasjement bør også inneholde en serie med spørsmål knyttet til bærekraftig engasjement, for å kunne skape en bedriftskultur som verdsetter de ansattes helse.

  Prøv selv

  Har du innsett hvor viktig det er også for din virksomhet av å gjennomføre nettbaserte undersøkelser? Inspireres du til å prøve selv? Begynn med å lage en undersøkelse ut fra dine behov med en av våre mange maler. Du får tilgang til dem med en gratis prøveversjon av Netigate-plattformen.

  Registrer deg her for en 30-dagers gratis prøveperiode, og kom i gang med din egen undersøkelse i dag!

  Finner du ikke en undersøkelsesmal som passer ditt behov? Ta kontakt så hjelper vi deg gjerne!