Koronaviruset og spredningen rundt i hele verden, kan ingen ha gått glipp. Akkurat nå fokuserer de fleste selskaper på å minimere spredningen av COVID-19. Mange bedrifter oppfordrer sine ansatte til å jobbe hjemmefra. Det er viktigere enn noen gang å koordinere og tydeliggjøre hvordan du kan utføre arbeidet ditt på best mulig måte, uavhengig av hvor du jobber. Vi har stilt noen spørsmål til lederne, og oppsummert svarene i dette innlegget, følg med!

Thomas Nyström, CEO på Netigate

Thomas Nyström, VD på Netigate, snakker om koronaviruset
Hvordan jobber Netigate med å informere medarbeiderne om koronaviruset?
Vi har informert våre medarbeidere gjennom videokonferanser og e-post med oppdatert informasjon fortløpende. Informasjonen har handlet om retningslinjer som vi må overholde i vårt daglige arbeid, men også om hva som skjer i verden rundt oss.

Jobber de ansatte hjemmefra?
Dersom en medarbeider har sykdomssymptomer, bør de alltid arbeide hjemmefra. Dette gjelder selvfølgelig også i normale tilfeller. Hvis du har vært i risiko-områder for koronaviruset, har vi også kommunisert at medarbeideren skal jobbe hjemmefra. Om du ikke har vært i et berørt område, eller føler deg dårlig, bør du diskutere med din nærmeste leder om det er aktuelt å jobbe hjemmefra eller ikke.

Har du lagt merke til at kundene er vanskelige å nå?
Vi har lagt merke til at bruken av vårt produkt har økt noe akkurat nå. Vi har et produkt som mange HR-ledere, og andre beslutningstakere, i virksomheter bruker for å forstå sine medarbeidere. Akkurat nå bruker de produktet til å analysere og samle tilbakemeldinger fra sine ansatte.

Har du noen tips til hvordan andre ledere kan kommunisere?
Det er viktig å være tydelig med hvilke retningslinjer som gjelder. Dette bør kommuniseres daglig fordi forholdene endrer seg fra dag til dag. Det er viktig at den daglige driften fortsetter både for virksomheten, medarbeideren og samfunnet for øvrig til tross for koronaviruset.. I tillegg er det viktig at medarbeiderne jobber som vanlig og har møter på nettet, i stedet for å hoppe over disse i påvente av å komme tilbake til kontoret.

Har koronaviruset påvirket fremtiden for arbeidsplassen?
Koronaviruset har gitt oss mulighet til å virkelig oppleve fremtidens arbeidsplass. Vi har hatt de tekniske mulighetene i lengre tid, men det er først nå du legger merke til hvordan alle omfavner det som egentlig har eksistert hele tiden. Koronaviruset har lagt til rette for at vi faktisk begynner å arbeide slik det var meningen at vi skulle arbeide. Plutselig har vi fått en bevissthet om hvordan vi kan jobbe mer digitalt på en produktiv måte.