Kära kunder, idag har supporten stängt mellan 14:00 - 16:00.
Background-Netigate-Image

Netigate 360° Lederevaluering

Kompetente og motiverte ledere er avgjørende for din bedrifts suksess. Med 360° lederevaluering gir ledere et nyansert innblikk i i deres prestasjoner og gjør at du effektivt kan støtte og utvikle hvert individ.

Bruk feedback - promoter utvikling!

✔ Konkret innsikt knyttet til styrker og forbedringsområder

✔ Sammenlikning av egen- og ekstern evaluering

✔ Helhetlig og detaljert tilbakemelding

✔ Faglig og personlig utvikling av teamene dine

✔ Målrettet handlingsplan og utvikling av ledere

✔ Utarbeidelse av en effektiv handlingsplan

Fyll ut skjemaet så kontakter vi deg om kort tid!

I en 360° lederevaluering blir ledere evaluert fra ulike perspektiver.

Dette gir et helhetlig bilde over deres prestasjoner på flere områder og ovenfor forskjellige kollegaer.
Overordnede ledere, sideordnede kollegaer, underordnede og lederen selv gjør en evaluering av lederen.

Hvert 360° lederevaluering-prosjekt kan tilpasses hvert enkelt individ og deres personlige mål.

360° Lederevaluering med Netigate

Gjennomfør prosjektet selv via Netigate-plattformen, eller få støtte fra våre eksperter – på enkelte deler eller gjennom hele prosessen. Skap din egen undersøkelse, eller bruk en av våre Netigate-maler.

 

Emner som dekkes av en 360° Lederevaluering

Lederegenskaper

… anerkjenner sine ansattes prestasjoner.

Sosiale ferdigheter

… er åpen for å motta konstruktive tilbakemeldinger.

Informasjon/kommunikasjon

… kommuniserer forventninger til sine ansatte på en god måte.

Tilrettelegging

… gir sine ansatte mulighet til å ta ansvar.

Selvstyring

… etterlever organisasjonens verdier.

Background-Netigate-Image

Faglig grunnlag

Spørsmålsbatteriet i Netigates 360° Lederevaluering er basert på den moderne lederskapsmodellen Transformational Leadership. Alle spørsmål har blitt optimalisert basert på tilbakemeldinger fra kognetive pretester.