AB Solutions

Vivi Osberg
Vivi Osberg
HR-direktør
SelskapAB Solutions ble etablert i 1991 av Frode Standahl og hans bror, den gang som en renholdsbedrift. I dag leverer konsernet profesjonelle tjenester innen renhold, kantine, hotell og eiendomstjenester, dvs. komplette FM-løsninger.
HeadquartersNorge
IndustriAndre forbrukertjenester

Om AB Solutions

AB Solutions ble etablert i 1991 av Frode Standahl og hans bror, den gang som en renholdsbedrift. I dag leverer konsernet profesjonelle tjenester innen renhold, kantine, hotell og eiendomstjenester, dvs. komplette FM-løsninger. Hovedkontoret ligger i Bergen, med regionskontorer i Oslo, Stavanger og Trondheim. Konsernet har i dag rundt 1 100 medarbeidere. AB Solutions har et langsiktig mål om å utvikle selskapet til å bli et av Skandinavias fem største privateide FM-selskaper.

 

Utfordring

AB Solutions har et høyt antall medarbeidere i et flerkulturelt og flerspråklig miljø. Det kan være utfordrende å greie å kommunisere ut til alle disse, og samtidig forsikre seg om at de får tilbake konkrete tilbakemeldinger. Netigates verktøy har gjort det mulig for AB Solutions å sende ut medarbeiderundersøkelser til de ansatte for å forstå hva de behøver fra sin arbeidsgiver for å trives og ha det bra.

Selskapet ønsket å kartlegge det psykososiale miljøet, samt forsikre seg om at alle ansatte har det bra og at de trives. Og når koronakrisen kom, ble dette ekstra viktig for konsernet.

De har også gjennomført kundeundersøkelser for å få vite hvor fornøyde kundene er med produktene og kontakten med AB Solutions.

“Det har vært enormt effektivt å benytte Netigates løsninger for å finne ut hvordan våre 1 100 medarbeidere opplevde koronakrisen, og hva vi kunne gjøre for at de skulle ha en god arbeidsdag.”

Webinar med Vivi Osberg om hvordan støtte medarbeiderne

 

 

Vivi Osberg, HR-direktør, AB Solutions

 

Løsning

AB Solutions utarbeidet en koronaundersøkelse, på norsk og engelsk, som alle 1 100 medarbeidere fikk tilsendt. De ønsket å kartlegge følgende:

  • Om det er overbelastning av arbeidsmengde
  • Om alle har nødvendig smittevernutstyr
  • Om det er god kommunikasjon mellom ansatte og ledere
  • Om de ansatte opplever at de får nok informasjon, og om de føler seg trygge i forhold til hvordan de skal håndtere korona som AB Solutions medarbeider

“Konstruktiv feedback fra våre medarbeidere gir oss et klart grunnlag for hva våre ansatte trenger. Dette gjør at vi kan sette inn riktige ressurser for å bli en enda bedre arbeidsgiver for våre medarbeidere.”

Vivi Osberg, HR-direktør, AB Solutions

Resultat

Undersøkelsen som ble sendt ut til alle medarbeiderne i forbindelse med koronapandemien, avdekket at medarbeiderne syntes AB Solutions hadde håndtert krisen meget godt. Koronaundersøkelsene AB Solutions gjorde med Netigates løsninger, ga de muligheten til å komme i kontakt med sine ansatte. Det gjorde at de bedre kunne forstå hvordan medarbeiderne opplever dagens situasjon, og hva de trenger for å ha de bra på jobben.

Undersøkelsen ga også viktige innsikter om at enkelte i organisasjonen var ekstremt redd for korona, samt at noen små lokasjoner hadde mangler iht. snittevernsutstyr etc. Her ble tiltak iverksatt umiddelbart for å sørge for at alle medarbeiderne skal føle seg trygge og topp ivaretatt. Med Netigates løsninger ble undersøkelsene, bearbeidingen av svarene og rapporteringene løst på en enkel måte.

Disse innsiktene har medført at AB Solutions vil nå gjennomføre en større medarbeiderundersøkelse via Netigates plattform.

“En av de beste tingene med Netigate, er at det finnes et bibliotek av undersøkelser man kan redigere og videreutvikle tilpasset eget behov. Dette er tidsbesparende og gjør min arbeidshverdag meget effektiv.”

Vivi Osberg, HR-direktør, AB Solutions

FORDELER VED Å BRUKE NETIGATE

Brukervennlig plattform

Kan lagre utsendelseslister på forskjellige nivåer

Hjelpsom support

Stort antall maler som kan brukes, utvikles og skreddersys til egen bedrift

Mulighet til å identifisere betente områder innen organisasjonen, og ta tak i de.

Lag din første undersøkelse på noen få minutter.

  • Bruk våre ferdige maler for undersøkelser eller lag dine egne fra bunnen av.
  • Send undersøkelser via e-post, SMS, lenke, API eller individuell pålogging.
  • Analysere svarene med filter og AI.

Prøv kostnadsfritt Test selv de ulike funksjonene våre i 30 dager. Det kreves ikke betalingskort. Avsluttes automatisk.