BCW – Burson Cohn & Wolfe

IndustriKommunikasjon og samfunnskontakt

Hvilke utfordringer hadde dere før dere startet med Netigate, eller hva ønsket dere å ta Netigate I bruk til?

BCW har en analytisk tilnærming til kommunikasjonsfaget. Det betyr at vi baserer vårt arbeid på innsikt som vi får ved hjelp av undersøkelser og analyser. Netigate tilbyr en nettbasert undersøkelsesplattform, som er et sentralt verktøy i gjennomføringsfasen av våre undersøkelser.

Hvordan bruker dere Netigate i organisasjonen nå?

Analytikerteamet i BCW Oslo bruker Netigates plattform til å innhente informasjon, overvåke undersøkelser og eksportere data videre. Det gjennomføres undersøkelser med ulik tidshorisont og omfang.

Har dere eksempler på resultater eller mål dere har nådd som følge av innsikt dere har samlet inn via Netigate?

Ved hjelp av Netigate samler vi inn og sammenstiller data som gir oss et faktabasert beslutningsgrunnlag i kundeprosesser. Ved å replisere undersøkelsene kan vi over tid følge med på trender og fange opp effekt av tiltak. Dette hjelper kundene våre med å nå sine strategiske kommunikasjonsmål.

Helt kort, hva gjør at dere er fornøyd med Netigate?

Netigate leverer brukervennlige og pålitelige løsninger. I tillegg opplever vi vår kundekontakt i Netigate som profesjonell, proaktiv og imøtekommende, noe som gjør oss trygg på vårt valg av samarbeidspartner.