Carglass®

SelskapCarglass® i Tyskland er spesialister på reparasjon og bytte av bilglass. Selskapet har virksomhet både innen personbilsegmentet og innen forretningsområdene jernbane og buss.
HeadquartersTyskland
IndustriReparasjon og installasjon

Om Carglass®

Carglass® i Tyskland er spesialister på reparasjon og bytte av bilglass. Selskapet har virksomhet både innen personbilsegmentet og innen forretningsområdene jernbane og buss. I Tyskland sysselsetter Carglass® ca. 2200 ansatte.

Kort undersøkelse som gjennomføres kontinuerlig

Carglass® benytter Netigate innen Human Resources, blant annet til å ta pulsen blant medarbeiderne. Etter at selskapet hadde gjennomført en omfattende årlig medarbeiderundersøkelse, så de i dette prosjektet nærmere på hvordan Carglass® blir oppfattet som arbeidsgiver. I motsetning til de tidligere medarbeiderundersøkelsene, som har blitt gjennomført to ganger i året, og som inneholder 60 spørsmål, er eNPS undersøkelsen vesentlig kortere og gjennomføres løpende.

«Med Netigate har vi et utmerket verktøy der vi på en enkel og rask måte kan se hvordan medarbeiderne oppfatter Carglass® som arbeidsgiver.»

Godt akseptert av medarbeiderne i Carglass®

Pulsundersøkelsen består av fire korte spørsmål. Hovedspørsmålet, selve eNPS-spørsmålet «Ville du anbefale Carglass® som arbeidsgiver», suppleres av ytterligere tre spørsmål. Disse varierer avhengig av situasjonen.

«Denne korte undersøkelsen har vært svært godt akseptert i hele selskapet, noe som blir understreket av en høy svarandel på 75 %.»

Resultatet deles i organisasjonen

Undersøkelsen resulterer i en anbefalingsrating (eNPS®-verdien), som er en viktig KPI (Key Performance Indicator) for det interne employer branding-arbeidet og som kan sammenlignes over tid. Dessuten gir følgespørsmålene svar på hvorfor medarbeiderne kan tenke seg å anbefale Carglass® som arbeidsgiver, samt hva som trenger å forbedres.

For Mirko Schüssler, Employer Branding and Recruitment Marketing i Carglass®, er det viktig å dele resultatet i hele organisasjonen og bruke det som utgangspunkt for hvordan man skal agere. Med Netigate kan resultatet eksporteres til pene presentasjoner for ledergruppen. Dessuten bryter Carglass® ned resultatet for hver avdeling og videreformidler det til hver enkelt avdelingssjef. For avdelingssjefene er det enkelt å sammenligne resultatene fra deres egen avdeling med andre avdelinger og med selskapet som helhet.

«Med Netigate har vi et utmerket verktøy der vi på en enkel og rask måte kan se hvordan medarbeiderne oppfatter Carglass® som arbeidsgiver.»

*eNPS (Employee Net Promoter Score) er et nøkkeltall for å måle lojalitet og engasjement blant medarbeiderne. eNPS bygger på NPS (Net Promoter Score), som ble utviklet av Fred Reichheld, Bain & Co og Satmetrix.