Djurgårdens IF Fotboll

IndustriFotballklubb

Om Djurgårdens IF Fotboll

Djurgårdens IF Fotboll er en av Sveriges største fotballklubber, og har som mål å være den klubben i Sverige som utvikler fotballen mest, samt å levere Sveriges beste publikumsopplevelse for publikum og sponsorer. Elitevirksomheten drives i form av et aksjeselskap med stadige krav til økte inntekter og bedre økonomisk resultat.

Arbeidet med kvalitetsforbedringer danner grunnlaget for at publikum kommer tilbake, og gir dermed økte inntekter. Håndtering av tilbakemeldinger fra ulike målgrupper som f.eks. aktive supportere, sponsorer og VIP-gjester har blitt hittil gjennomført uten langsiktighet, og arbeidet med å samle inn synspunkter og tilbakekopling har vært tidkrevende og komplisert og har derfor vært nedprioritert.

Løsninger levert av Netigate

I Netigates plattform for nettundersøkelser fant Djurgården Fotboll en enkel metode for å hente inn synspunkter fra ulike målgrupper, f.eks. VIP-gjester, supportere eller besøkende på familietribunen rett etter at kampen var spilt. Publikumsundersøkelser distribueres til de besøkende via e-post eller SMS, der de får mulighet til å komme med sitt syn på f.eks. tilbudet i kiosker eller serveringer, innslipp og sikkerheten på arenaen.

  • I dag jobber Djurgården Fotboll systematisk med oppfølging av besøksopplevelsen etter hver hjemmekamp og får årlig inn ca. 100 000 svar.
  • Undersøkelsene sendes ut umiddelbart etter kampen for at gjesten skal ha kampen i friskt minne og brukes deretter til å gjøre endringer allerede til neste kamp, både når det gjelder egne leveranser, men ogsåsom dokumentasjon til underleverandørene Djurgården Fotboll samarbeider med i forbindelse med hjemmekampene.
  • Netigates resultat- og analysemodul gjør det mulig å gjøre raske sammenligninger mellom behovene til ulike grupper av gjester og iverksette ulike tiltak for å imøtekomme dem.
  • Hver kamp følges opp separat, men resultatene sammenlignes også med andre kamper for å få en oversikt over utviklingen over tid.
  • Svar på åpne spørsmål håndteres ved hjelp av Netigates system for fritekstanalyse, og de gir ytterligere en dimensjon til svarene i undersøkelsen der man f.eks. sorterer positiv og negativ kritikk.

«Netigate har gitt oss en gyllen anledning til å åpne opp en dialog med gjestene.I dag er publikumsundersøkelsene en selvsagt del av kvalitetsarbeidet vårt.»

Analysen av resultatene gir Djurgården Fotboll helt nye innsikter

Gunnar Gidefeldt, kommersiell sjef hos Djurgården Fotboll, er spesielt imponert over Netigates analysefunksjonalitet, som gjør det mulig å utarbeide grupperte resultater og fritekstsvar:

«Det er av den største betydning å forstå hva vi gjør riktig på kampene og hvor vi har et forbedringspotensial, og Netigates verktøy har derfor blitt en viktig del av arbeidet vi gjør i klubben. Det er også viktig at publikum føler at vi hører på dem og at undersøkelsene fører til forandringer, noe vi daglig får positive tilbakemeldinger på.»