HENT AS

IndustriByggeentreprenør

Om HENT AS

HENT AS er en landsdekkende byggeentreprenør som gjennomfører alle typer byggeprosjekter for både offentlig og privat sektor.

«Netigate hjelper oss til å få en klar og tydelig tilbakemelding om hva vi må endre i foretaket.»

Undersøkelser som leder til konkrete forbedringer

HENT AS utfører med hjelp av Netigate undersøkelser både eksternt og internt, men fokus ligger på det interne. For eksempel utfører de medarbeiderundersøkelser, HMS-undersøkelser (helse, miljø og sikkerhet), sjefanalyser, exit undersøkelser og vurderinger av nyansatte. Resultatene fra disse hjelper HENT med å skape kostnadseffektive personalstrategier og et attraktivt arbeidsmiljø.

«De undersøkelser som vi utfører internt med Netigate, gir oss tydelige tilbakemeldinger om hva vi bør endre i foretaket for at våre ansatte skal trives så godt som mulig. Det kan ofte gjelde saker som vi kan rette opp ganske raskt og enkelt. Ved å bruke Netigate har vi fått enda bedre statistikk om våre personalundersøkelser, noe som viser at de endringene vi gjør som følge av undersøkelsene, gir resultater.»

Med Netigate kan HENT AS undersøke det interne arbeidsmiljøet på flere nivåer

HENT AS legger stor vekt på HMS-spørsmål på arbeidsplassen og trenger derfor et verktøy som hjelper dem å vurdere hvordan de ansatte opplever arbeidsmiljøet på disse områdene. Gjennom Netigate får HENT AS et grunnlag for å skape en attraktivt arbeidsplass der alle kan føle seg trygge og trives.

Gjennom medarbeiderundersøkelser har HENT AS samlet inn oppfatninger om hva de ansatte synes og tenker om arbeidsplassen sin. Det har ført til konkrete tiltak om alt fra endringer av organisasjonsmodellen til å oppfylle ønsket om kompensasjon for å kjøre bil i tjenesten.

«At vi utfører undersøkelser med Netigate, innebærer virkelig en fordel for våre ansatte som får muligheten til å uttrykke hva de er misfornøyde med, og som vi da i de fleste tilfellene kan endre på. Det leder til en bedre arbeidsplass for alle.»

Netigate berømmes for sin brukervennlighet

HENT AS er fornøyde med Netigate som en helhet og verdsetter først og fremst at det er et anvendelig verktøy:

«Netigate er et svært godt verktøy som er lett å lære seg og lett å forstå. Det er lett å utforme undersøkelser, og spørreundersøkelsene er også tydelige og lettforståelige for dem som siden skal svare på dem. Supporter er svært god, og vi setter også pris på muligheten til på enkelt vis å kunne eksportere resultatene til tydelige PowerPoint-presentasjoner.»