KappAhl_logo

KappAhl

IndustriDetaljhandel

Om KappAhl

KappAhl sin forretningsidé er å tilby rimelig mote for alle. Selskapet har nesten 400 butikker i Sverige, Norge, Finland og Polen. I tillegg til butikksalg driver KappAhl også nettbutikk i disse markedene.

Utfordring

“KappAhl Life & Style” er selskapets kundeklubb der du som kunde, blant annet mottar nyhetsbrev, tilbud og fordeler. Kundeklubben er en viktig kanal for KappAhl slik at de kan nå ut til sine kunder. KappAhl gjennomfører et stort antall kampanjer årlig, men har savnet en effektiv metode til å måle og følge opp hvordan medlemmene oppfatter disse.

Gjennom kundeklubbregisteret er det en mulighet for KappAhl å nå ut til mange kunder; både for oppfølging av kampanjer, men også slik at de kan teste hvordan nye kampanjer og idéer mottas før de lanseres.

KappAhl sto tidligere overfor en rekke utfordringer:

  • Mange mindre kampanjer gjorde det vanskelig å håndtere tilbakemeldinger fra kunder på en tidseffektiv måte.
  • Kunnskapen om hvordan medlemmene oppfattet kampanjene manglet, ettersom de ikke hadde analysert dette tidligere.
  • Å kunne teste hvordan et tilbud vil bli oppfattet før det ble lansert, hadde ikke tidligere blitt gjort på en strukturert måte.
  • KappAhl trengte å finne en standardisert måte å jobbe med rapportering og overvåking; et verktøy som ikke krevde så mye manuell håndtering ble etterspurt.

Løsning

«Med Netigate har vi tatt i bruk en helhetlig tilnærming til oppfølging av kampanjer. Netigates plattform er enkel å bruke, og takket være smarte, automatiske funksjoner kan vi bruke tiden vår på analyse og oppfølging.»

  • En brukervennlig undersøkelsesplattform der KappAhl enkelt kan opprette og sende et ubegrenset antall undersøkelser til et stort antall respondenter.
  • Alle kampanjemaler samlet på ett sted; KappAhl kan enkelt bruke spørreskjemaene på nytt.
  • Fokus på resultater og analyser gjør at KappAhl er i stand til å handle raskt og enkelt etter tilbakemeldingene de får.
  • I tilfeller der KappAhl ønsket å få innspill til hvordan et tilbud ville bli oppfattet; f.eks. bilder og farger i annonser, så får de nå mulighet til å raskt stille spørsmål til medlemmene i kundeklubben.

Resultat

Ettersom rapportene hos Netigate er selvgenererte, trenger ikke KappAhl å bruke unødvendig mye tid på rapportens utseende, og heller fokusere på analyse og oppfølging.

Mulighet til å handle direkte; Netigates plattform ga KappAhl raskt et stort antall svar fra medlemmene før kampanjelansering, noe som forsikret dem om at de var på rett vei, eller alternativt ga dem innspill om at de burde ta en ny vurdering på kampanjen.

Redusert tid for håndtering av undersøkelser, rapportering og oppfølging av kampanjer med ca. 40% per år.