Denna vecka så är vår nordiska support stängd 12.00 - 13.00. Den internationella linjen är dock öppen som vanligt

OBOS

IndustriBygg-, design- og innredningsvirksomheter

Hvilke utfordringer hadde dere før dere startet med Netigate, eller hva ønsket dere å ta Netigate I bruk til?

Vi har brukt et tilsvarende system tidligere, så vi hadde ikke så mange utfordringer, men valgte Netigate pga. en kombinasjon av brukervennlighet, pris og funksjonalitet.

Hvordan bruker dere Netigate i organisasjonen nå?

Vi bruker Netigate både internt i de ulike avdelingene/divisjonene, men også eksternt ut mot kunder. Internt brukes det for å evaluere kurs/seminarer/styreevalueringer, interne avdelinger, intranett etc. Vi har også brukt det til valg av representanter til styret i OBOS.

For HR har vi nettopp laget onboardingundersøkelse til nyansatte og sluttundersøkelse til de som skal slutte i OBOS. Eksternt har vi hittil brukt det for å evaluere festivaler der OBOS er sponsor. Vi får mye nyttig innsikt fra disse undersøkelsene.

Har dere eksempler på resultater eller mål dere har nådd som følge av innsikt dere har samlet inn?

Vår bruk av Netigate er alt fra helt konkrete valg som skal tas, og da får vi fasiten direkte, men oftest brukes resultatene til kontinuerlig forbedring på bakgrunn av innsikten vi får.

Helt kort, hva gjør at dere er fornøyd med Netigate?

Vi er veldig fornøyd med brukervennligheten. Det er lett å opprette nye undersøkelser, evt. kopiere eksisterende undersøkelser. Det er mange ulike verktøy å velge mellom, og lett å holde oversikt over spørsmålene når man lager undersøkelsen.

Det er moderne design med mange muligheter for layout, bakgrunnsbilder, farger, etc.
Det er enkelt å få ut resultatene i fine og oversiktlige rapporter.