op5

IndustriIT

Om op5

op5 utvikler overvåkningsløsninger som hjelper IT-ansvarlige å holde kontroll på infrastrukturen og levere tjenester som bidrar til selskapets resultat. op5 overvåker alt fra små forretningskritiske applikasjoner til store IT-miljøer med distribuert maskinvare, applikasjoner og tjenester. op5 har kunder over hele verden som verdsetter komplette løsninger av produkter, kompetanse og support som både er lette å komme i gang med og skalerbare for fremtidige behov. op5 har hovedkontor i Stockholm og salg via sine kontorer i Tyskland og USA, samt via partnere i hele verden.

«Med Netigate sparer vi både tid og ressurser, samtidig som vi får viktig innsikt fra kundene våre.»

Utfordringen

Når op5 utvikler sine produkttilbud og tjenester, tar de alltid utgangspunkt i hva som er viktigst fra kundens synsvinkel og hva som gir mest nytte for kunden. Å gjennomføre regelmessige kundeundersøkelser er derfor strategisk viktig, og det gir op5 muligheten til kontinuerlig å ta temperaturen på kundene og dermed få et godt bilde av hvordan kunden opplever f.eks. selskapet, produktet, support og øvrige tjenester. Kundeundersøkelsene gjør det mulig å se hvilke deler innen disse primærområdene de mener er viktige og hvilke områder de er fornøyd med.

«Vi kan sitte med ett bilde og kundene et helt annet. Å få tilbakemeldinger på brukeropplevelsen fra kundenes perspektiv er strategisk viktig for oss.»

Tilbakemeldingene som op5 får fra kundene omgjøres til praktiske forbedringer i både produkt- og tjenestetilbud – slik at kundene faktisk kan se at de bidrar til forbedringer. Det gir også mulighet til å fokusere på de riktige områdene når det gjelder utvikling og forbedring av støttefunksjoner som f.eks. FAQ, håndbøker og veiledninger. Prioritering skjer dermed ut fra hva som er viktigst og hva som gjør mest nytte for kunden.

Bytte fra enklere løsning

op5 har tidligere gjennomført kundeundersøkelser med andre programvarer, men opplevde at programmene manglet mye av den funksjonaliteten selskapet ønsket. Derfor byttet de i 2014 til Netigates plattform, fordi den tilbyr mer avansert funksjonalitet og fremfor alt sparer tid ved analyse, presentasjon og sammenligninger av resultater. Andreas Månsson, Digital Marketing & Web Manager i op5, er ansvarlig for kundeundersøkelsene i op5:

«Netigate gir et visuelt godt overblikk, muligheter til dypere analyse av spesifikke spørsmål og helt nye muligheter til å sammenligne tidligere gjennomførte undersøkelser med hverandre.»

Resultat og op5s beste erfaringer med Netigate

op5s kundeundersøkelser hjelper selskapet å fatte strategisk og taktisk viktige beslutninger på utvalgte områder både internt og eksternt, og arbeidet er godt forankret på avdelingene og på ledelses- og styrenivå. Kundeundersøkelsene gjennomføres av markedsavdelingen, som nå på en raskere og enklere måte kan sammenstille, analysere og presentere forbedringsforslag for de ulike avdelingene.

«Netigate hjelper oss å holde nye dialoger med kundene våre. Nå vet vi med sikkerhet hva kundene mener, og vi kan derfor prioritere bedre og fokusere på de riktige tingene.»

Sammenlignet med tidligere systemer fremhever op5 følgende fordeler med Netigates plattform:

Gir klart overblikk over resultatet – op5 sammenligner resultater over tid og gir en tydelig indikasjon på om forbedringsarbeidet gir ønsket effekt.

Tidsbesparende – en rekke ulike eksportmuligheter for resultater til ulike presentasjonsformater og egne maler i f.eks. pptx sparer både tid og ressurser

Bakgrunnsdata synliggjør forskjeller – op5 sammenligner overgripende resultater for hele selskapet med resultatene for ulike regioner, avdelinger, enheter og helt ned på respektive kundeansvarlig

Rask krysstabuleringsfunksjon – ved hjelp av få tastetrykk brytes dataene ned og muliggjør sammenligning og ny innsikt.