Kundetilfredshetsundersøkelse


Mestre et vellykket kundetilfredshetsundersøkelses program

Kundetilfredshetsundersøkelser brukes til å finne ut hva kundene mener om produktene eller tjenestene dere leverer og hvor godt de oppfyller kundenes forventninger. Tilbakemeldinger fra kundene vil gi dere verdifull innsikt som dere kan bruke til hele tiden å levere et bedre tilbud, øke kundelojaliteten, mersalg og salgstallene.

få en gratis testkonto
customer images

Bruk en vellykket metode for kundeundersøkelser

NETIGATE KUNDETILFREDSHET LØSNINGER

Det finnes flere måter å måle kundetilfredshet på, og det er mange faktorer som kan påvirke hvilken målemetode dere ønsker å bruke. Før dere begynner, må dere stille dere selv noen spørsmål: Hvilket produkt/hvilken tjeneste leverer dere? Hvor mange kunder har dere? Hva er det generelle forholdet til kunden og hvor ofte har dere kontakt? Og til slutt, hva har dere tenkt å gjøre med resultatene?

To av de vanligste typene av kundetilfredshetsundersøkelser er etterkjøpsvurderinger (med/uten Net Promoter Score) og årlige kundetilfredshetsundersøkelser (iberegnet Customer Satisfaction Index). Alle undersøkelser, uansett type, vil gi deg detaljert informasjon om hvordan du kan øke kundelojaliteten og ligge ett skritt foran konkurrentene.

Mål og reager på kundetilfredshet med Netigate

NETIGATE KUNDETILFREDSHET LØSNINGER

Å jobbe med kundetilfredshetsundersøkelser i Netigate er veldig enkelt. Vi tilbyr en rekke spørsmålsmaler å velge mellom, eller du kan tilpasse og brande ditt eget spørreskjema fra scratch. Standard målemetoder som Net Promoter Score eller Customer Satisfaction Index er enkle å bruke. Netigates analyse og rapportering gir også gode muligheter til å visualisere resultatene ved hjelp av sanntids dashbord som er enkle å distribuere, for eksempel til toppledelsen eller på intranettet. Bruk av innebygde funksjoner, som for eksempel e-postvarsling basert på kundenes tilbakemelding, gjør at du kan varsle ledelsen i løpet av sekunder hvis det er behov for strakstiltak for å bedre kundens opplevelse og motvirke fremtidig churn.

Begynn med å spørre kundene hva de synes om produktene eller tjenestene – det er sannsynligvis en av de beste avgjørelsene du kan ta.

Whitepaper


Slik gjør du din kunde fornøyd og lojal – og får høyere lønnsomhet

+ Gjøre dine kunder fornøyd og lojale
+ Måle effekten av kundetilfredshet
+ Arbeide mer effektivt med resultater

Ladda ner
Netigate