Markedsundersøkelser

Marketing Research

Med markedsundersøkelser kan dere måle hvilken effekt markedsføringskampanjer har på ulike mottakere. Denne informasjonen kan deretter brukes til å optimere kampanjene og finne de beste kanalene og den mest effektive måten å nå potensielle kunder på.

Vi hjelper organisasjoner å ta informerte beslutninger
Definere målgruppen

Definere målgruppen

Markedsundersøkelser gjennomføres hovedsakelig av to grunner: for å avdekke eller løse problemer med markedsføringen. De fleste organisasjoner driver sannsynligvis allerede en eller annen form for markedsføring, men vet ikke hvordan den skal utformes for å gi ønsket resultat. Markedsundersøkelser gir deg sjansen til å avdekke problemene du kan bli stilt overfor når du henvender deg til mulige kunder. Med Netigates tilnærmingsmåte samler du inn data som allerede gir deg svar på hvordan du kan løse disse problemene.

En løsning for alle dine feedback-behov

Start fra bunnen av eller bruk en av våre maler

Vårt intuitive dra-og-slipp-grensesnitt lar deg enkelt lage eller tilpasse undersøkelser uten tidligere erfaring.

Netigate - Lag

Flere distribusjonsmetoder

Nå målgruppen på deres premisser. Send undersøkelser via e-post, SMS, lenker, API eller med individuelle pålogginger. Alt dette er mulig i det samme smarte grensesnittet.

Netigate - Send

Responsivt, attraktivt og fleksibelt design

Netigate er designet for å fungere – og se bra ut – på flere mobile plattformer. Undersøkelser kan også tilpasses slik at de samsvarer med bedriftens merkevare og farger.

Netigate - Spør

Gjør data til innsikt

Sorter enkelt data med de ønskelige filtre, før du deler tilpassede rapporter med kolleger. De kan til og med se rapporter i sanntid.

Analyser

Begynn din feedback-reise med Netigate

Bruke paneler for å få den innsikten du trenger

Med riktig kunnskap kan du ta bedre og mer velfunderte beslutninger. Hvis dere ikke har noen respondenter å spørre, kan dere bruke paneler. Et panel består av mennesker som har meldt seg til å delta i ulike markedsundersøkelser som kjøres av analyseselskaper som for eksempel Cint eller TNS Gallup. Du kan velge målgruppe i panelet ut fra parametere som kjønn, alder, bileierskap, inntekt og mange flere.

“Organisasjonen Lederne har mål om å bli Norges beste og viktigste leverandør av lederutviklingskurs og konferanser. I den forbindelse er våre medlemmers tilbakemelding svært viktig for oss.”
Vårt løfte

Hjelpe deg bygge sterkere forhold til kunder og medarbeidere

Sikkert

Vi tar din sikkerhet på alvor, i overenstemmelse med GDPR direktivet og med servere plassert innen EU.

Personlig

Vårt interne team av innsiktskonsulenter tilbyr kontinuerlig støtte og kompetanse.

Brukervennlig

Kraftig men intuitiv, med innsikt og rapporter tilgjengelige med et enkelt klikk.

Tilpasningsdyktig

Netigate API og spesialutviklede add-ons gjør integrasjonen enkel.

Bestill en demo eller kom i gang nå