Marketing Research


De viktigste målene for Marketing Research

Med markedsundersøkelser kan dere måle hvilken effekt markedsføringskampanjer har på ulike mottakere. Denne informasjonen kan deretter brukes til å optimere kampanjene og finne de beste kanalene og den mest effektive måten å nå potensielle kunder på.

få en gratis testkonto
customer images

Definere målgruppen

Netigate Market Research løsninger

Markedsundersøkelser gjennomføres hovedsakelig av to grunner: for å avdekke eller løse problemer med markedsføringen. De fleste organisasjoner driver sannsynligvis allerede en eller annen form for markedsføring, men vet ikke hvordan den skal utformes for å gi ønsket resultat. Markedsundersøkelser gir deg sjansen til å avdekke problemene du kan bli stilt overfor når du henvender deg til mulige kunder. Med Netigates tilnærmingsmåte samler du inn data som allerede gir deg svar på hvordan du kan løse disse problemene.

Bruke paneler for å få den innsikten du trenger

Netigate Market Research løsninger

Med riktig kunnskap kan du ta bedre og mer velfunderte beslutninger. Hvis dere ikke har noen respondenter å spørre, kan dere bruke paneler. Et panel består av mennesker som har meldt seg til å delta i ulike markedsundersøkelser som kjøres av analyseselskaper som for eksempel Cint eller TNS Gallup. Du kan velge målgruppe i panelet ut fra parametere som kjønn, alder, bileierskap, inntekt og mange flere.

Blogg artikkel


Bruk markedsanalyser for å forstå den yngre målgruppen

+ Panelundersøkelser
+ Varemerkeundersøkelser
+ Innblikk i markedet gjennom en markedsanalyse

Lær mer
Netigate