Få hele bildet med 360 graders evaluering

Første skritt i retning av å bli en bedre leder, er å være åpen for tilbakemeldinger. Uten å kjenne egne styrker og svakheter, er det vanskelig å vite hva du trenger å bli bedre på og hva du allerede gjør bra.

PRØV OSS

Hvorfor evaluere ledere på denne måten?

NETIGATE MEDARBEIDERUNDERSØKELSER

Å evaluere lederne er en flott måte for å skaffe seg kunnskap som kan brukes til både personlig og faglig utvikling. 360 graders evaluering er en metode der lederen evalueres av tre nivåer: overordnede ledere, linjeledere og underordnede. Å få tilbakemeldinger fra ulike personer på ulike nivåer gir hele bildet, og å sammenligne dette med lederens egne synspunkter på sitt lederskap gjør det enklere å finne likheter og forskjeller. En 360-graders undersøkelse evaluerer lederne fra tre nivåer slik at de får den tilbakemeldingen de trenger for å kunne bli bedre, for eksempel kommunikasjonsferdigheter, utvikle sterke sider og jobbe med svakheter.

"Med Netigate har vi et utmerket verktøy der vi på en enkel og rask måte kan se hvordan medarbeiderne oppfatter Carglass som arbeidsgiver."

Hvordan komme i gang med en 360-graders evaluering

NETIGATE MEDARBEIDERUNDERSØKELSER

Lederevalueringer består ofte av spørsmål som dekker områder som kompetanse på arbeidsoppgaver og arbeidsområde, evne til å nå målsettinger, forståelse for medarbeidernes behov og kommunikasjonsferdigheter. Vår 360-graders evaluering er et sett ferdigpakkede spørsmål som vi, basert på erfaring, har sett at de fleste bedrifter ønsker å få dekket i en 360-graders gjennomgang. Den hjelper deg slik at du kommer raskere i gang, og du kan selvsagt tilpasse spørsmålene ut fra selskapets behov.

Ta kontakt for å få vite mer om hva slags spørsmål den inneholder, hvordan dere kan dra nytte av å evaluere lederne, og begynn å jobbe mer effektivt med tilbakemeldinger fra medarbeiderne!

Hold deg oppdatert

Meld deg på for å motta våre best tips på epost – garantert verdifull innsikt

Takk for at du abonnerer

Du vil straks motta en epost med bekreftelse