360 graders evaluering


Få hele bildet med 360 graders evaluering

Første skritt i retning av å bli en bedre leder, er å være åpen for tilbakemeldinger. Uten å kjenne egne styrker og svakheter, er det vanskelig å vite hva du trenger å bli bedre på og hva du allerede gjør bra.

få en gratis testkonto
customer images

Hvorfor evaluere ledere på denne måten?

NETIGATE Medarbeiderundersøkelser

Å evaluere lederne er en flott måte for å skaffe seg kunnskap som kan brukes til både personlig og faglig utvikling. 360 graders evaluering er en metode der lederen evalueres av tre nivåer: overordnede ledere, linjeledere og underordnede. Å få tilbakemeldinger fra ulike personer på ulike nivåer gir hele bildet, og å sammenligne dette med lederens egne synspunkter på sitt lederskap gjør det enklere å finne likheter og forskjeller. En 360-graders undersøkelse evaluerer lederne fra tre nivåer slik at de får den tilbakemeldingen de trenger for å kunne bli bedre, for eksempel kommunikasjonsferdigheter, utvikle sterke sider og jobbe med svakheter.

Hvordan komme i gang med en 360-graders evaluering

NETIGATE Medarbeiderundersøkelser

Lederevalueringer består ofte av spørsmål som dekker områder som kompetanse på arbeidsoppgaver og arbeidsområde, evne til å nå målsettinger, forståelse for medarbeidernes behov og kommunikasjonsferdigheter. Vår 360-graders evaluering er et sett ferdigpakkede spørsmål som vi, basert på erfaring, har sett at de fleste bedrifter ønsker å få dekket i en 360-graders gjennomgang. Den hjelper deg slik at du kommer raskere i gang, og du kan selvsagt tilpasse spørsmålene ut fra selskapets behov.

Ta kontakt for å få vite mer om hva slags spørsmål den inneholder, hvordan dere kan dra nytte av å evaluere lederne, og begynn å jobbe mer effektivt med tilbakemeldinger fra medarbeiderne!

Blogg Artikkel


"Mine ansatte har tillit til meg som leder." Eller?

+ Relevant artikkel
+ Ta pulsen på ditt lederskap
+ Måler atferd og kompetanser

Lær mer
Netigate