Undersøkelse av medarbeiderengasjement


Mål medarbeiderengasjement med eNPS

Netigates måling av medarbeiderengasjement med Employee Net Promoter Score (eNPS) gir deg mulighet til å måle de ansattes engasjement på en rask og enkel måte.

få en gratis testkonto
customer images

Hvordan fungerer eNPS?

NETIGATE Medarbeiderundersøkelser

eNPS er basert på ett enkelt spørsmål – medarbeiderne blir spurt på en skala fra 0 til 10 hvor villige de er til å anbefale organisasjonen som arbeidsgiver. eNPS bruker Net Promoter Score -mekanismen, som er en veletablert måte å måle kundelojalitet på. Det sentrale spørsmålet for medarbeiderengasjement er: “Hvor villig er du til å anbefale arbeidsgiveren til et familiemedlem eller en venn?” Respondentene deles inn i følgende tre kategorier basert på hva de svarer på eNPS-spørsmålet:

 

Hvordan kan organisasjonen bruke dette?

NETIGATE Medarbeiderundersøkelser

Netigate tilbyr maler for medarbeiderundersøkelser som er enkle å tilpasse til organisasjonen, slik at dere kan begynne å måle medarbeidernes engasjement på bare noen minutter. Ta kontakt nå hvis dere vil vite mer om hvordan organisasjonen kan dra nytte av Netigates måling av medarbeiderengasjement og hvordan dere kan øke engasjementet hos arbeidstakerne.

Whitepaper


Slik måler du medarbeiderengasjement kontinuerlig

+ Hva er fordelene med å jobbe med kortere undersøkelser oftere.
+ Hvor engasjerte medarbeidere påvirker selskapets lønnsomhet.

Lær mer
Netigate