Salesforce + Netigate
Insight Integration

salesforcenetigateintegration1

Netigate er nå fullt integrert med Salesforce

SF-integration

Dere kan opprette, sende og analysere undersøkelser direkte i Salesforce med Netigate

  • Trigger undersøkelser automatisk basert på regler i Salesforce og kundedialog
  • Enkelt send flotte undersøkelser til potensielle kunder og kontakter, alt fra Salesforce
  • Få rapport om undersøkelsesdata i Salesforce ved å kartlegge besvarelsen tilbake til kontaktfeltet

Slik fungerer Netigate med Salesforce

test

Følg hvert steg i Kundens reise

Triggerbaserte epostundersøkelser

Undersøkelsene blir sendt ut automatisk når en forhåndsbestemt regel om arbeidsflyt er oppfylt i Salesforce.

Kundeundersøkelser

Opprette og sende undersøkelser til en liste over potensielle kunder eller kunder internt i Salesforce.

Netigate-Salesforce integrasjon gjør det enkelt å samle innsikt i alle faser av kundens reise.

Relevant og tidsriktig undersøkelser kan hjelpe deres virksomhet kvalifisere flere potensielle kunder, hjelpe selgere inngå flere avtaler, hjelpe kundeservice forbedre kundetilfredsheten, og med å redusere churn (kundeavgang).

surveys-salesforce
Salesforce-NPS

Samle inn, analysere og vise data slik dere vil

Se tilbakemeldinger fra kunder sammen med deres Salesforce data. Identifisér hvor deres endringsstrategi gir den verdien virksomheten trenger. Vis resultatene fra undersøkelsen ved siden av kundedata mens dere er i Salesforce.

post-on-chatter

Legg til Chatter

Kommunisér resultatet til kunden ved å publisere undersøkelsens svar, for eksempel NPS score og tilbakemeldinger, direkte til Chatter.

netigate-apps-integration

Flere Integrasjoner

Dere kan også integrere Netigate Insight Plattform med +50 flere programmer. Kontakt oss i dag for å finne ut mer!