Vi har skreddersydd undersøkelsesplattformen vår slik at den er så brukervennlig og intuitiv som mulig, slik at dere umiddelbart kan begynne å lage undersøkelser og analysere resultatene etter en kort innføring. Men vi vet også at ikke alle er profesjonelle markedsanalytikere og at det i noen tilfeller kan være nødvendig med litt ekstra hjelp. Vi kan hjelpe dere, uansett om dere har lite tid, trenger hjelp til å analysere resultatene eller om dere bare er usikre på hvilke spørsmål som skal tas med i undersøkelsen.

Konsulenttjenester for undersøkelser

Vi er eksperter på alle deler av den nettbaserte undersøkelsesprosessen, og vi er glade for å kunne dele vår erfaring og kunnskap. Ulike selskaper og organisasjoner har ulike behov, målsettinger og intensjoner med sine undersøkelser. Derfor er vi alltid fleksible og utformer tjenestene våre etter bedriftens behov.

Noen av områdene vi kan hjelpe til med:

  • Gjennomgå kvaliteten på undersøkelsene
  • Øke svarfrekvensen
  • Finne skjulte korrelasjoner og avvik i resultatene
  • Fremheve nøkkelinnsikter på en intuitiv og klar måte
  • Fungere som støtte, slik at dere kan spare tid og fokusere på kjernevirksomheten

Vi deler gjerne vår ekspertkunnskap i alle deler av den nettbaserte undersøkelsesprosessen, eller på utvalgte områder dersom dere har behov for dette.