Mina inloggningsuppgifter fungerar inte, vad beror det på?

Troligast är att giltighetstiden för din inloggning har gått ut. I detta fall se nästa…

Förgrena din undersökning beroende på vad respondenten svarat

Genom att förgrena undersökningen gör du det möjligt att styra respondentens väg genom frågorna med hjälp av särskilda villkor. Exempel på villkor är att i de fall respondenten svarar ”ja” på fråga 1 så ska denne automatiskt flyttas till fråga 4 utan att besvara fråga 2 och 3.

Lägg till ett filmklipp i din undersökning

Att lägga in ett filmklipp i din undersökning kan göra den mer lättförståelig för respondenten och kan vara ett kul sätt att till exempel visa upp något som respondenten sedan skal tycka till om. Du kan lägga in en video från exempelvis Youtube i din undersökning.

Marknadsföring
Översikt

Översikt

I detta steg visas hela formuläret. Välkomsttext, frågor samt avslutande tacktext visas här och du…

Marknadsföring
Inställningar

Inställningar

Introduktion Efter att ha klickat på “Skapa undersökning” i startsidans meny, väljer du “Skapa en…

Marknadsföring
Designinställningar

Designinställningar

Genom Netigates designinställningar är det möjligt att skapa undersökningar som följer din organisations grafiska profil.…

Interaktiva dashboards visualiserar nyckeltal

Våra nya dashboards hjälper till exempel marknads- eller HR-chefen att visualisera undersökningsresultat i realtid för…

Almedalsenkät 2012: Arrangörerna oroade över utvecklingen

Almedalsveckan slog alla rekord under 2012. Arrangörerna är nöjda med veckan som helhet, men det växande antalet arrangemang och problemen med boendesituationen oroar, visar en färsk undersökning genomförd av Netigate.

För mycket alkohol i Almedalen 2012 – Nätverkande och drinken

Det konsumeras för mycket alkohol i Almedalen under 2012. I alla fall enligt 33 procent…

Mediebevakningen på Almedalen 2012

En majoritet anser att rapporteringen och mediebevakningen på Almedalen är för ytlig, enligt Netigates Almedalspanel.…

Marknadsbarometern 2012 – Optimism bland svenska marknadschefer

Trots fortsatt oro för den svenska konjunkturen, tror var fjärde marknadschef att det svenska ekonomiska klimatet kommer att förbättras under 2012. Närmare hälften av företagen ökar sin marknadsbudget i år och var fjärde marknadsavdelning förväntas anställa fler. Det visar Marknadsbarometern, en färsk undersökning genomförd av undersökningsföretaget Netigate. Undersökningen visar även att investeringarna i onlineannonsering, DM och sociala medier ökar, medan printannonseringen minskar.