Netigate tips - 2

Så gör du din undersökning viral

Sociala medier är ett bra forum att interagera med kunder och målgrupp eftersom de engagerar och öppnar upp för kommunikation snarare än information. Oavsett om syftet med undersökningen är att få mycket svar eller bara att sprida ert varumärke är det bra att tänka på några saker innan.

Faktorer som påverkar undersökningens svarsfrekvens

Svarsfrekvens definieras som det procentuella antalet inbjudna respondenter som avlämnar någon form av svar i förhållande till totalt antal inbjudna respondenter.