Netigate är nu ISO 27001 certifierade! Click here to learn more.

Så kan ditt företag arbeta med automatiserade enkäter – 8 korta frågor för att komma igång

Att automatisera undersökningar är ett effektivt sätt att spara tid och säkerställa att resultatet når rätt mottagare direkt. Funderar ditt företag på att börja arbeta med automatiserade och händelsestyrda enkäter? Här är 8 frågor att ställa sig för att få en bra bild av hur en API-koppling kan hjälpa ditt företag.

Så skriver du bättre introduktionstext till enkäten – 8 tips att tänka på med exempel!

Att skicka ut enkäter via e-mail är det vanligaste sättet att distribuera både externa och interna undersökningar. Mailet är också det första som respondenten ser och därför kan formulering och utformning vara avgörande för hur många som öppnar mailet, klickar på länken och svarar på undersökningen. Här är åtta användbara tips för att skicka så bra mail som möjligt, med exempel på hur mailet kan se ut!

Tips: så använder du ja och nej frågor i dina enkäter

En nyfiken liten pojke ställde sig frågan ”kan fiskar simma?”. En annan undrade ”finns det sand i öknen?”. Vissa frågor kan enkelt besvaras med ett Ja eller ett Nej och då främst faktabaserade frågor. De frågor som du inkluderar i en undersökning är oftast av en karaktär som är betydligt svårare att besvara genom ett ja eller ett nej. Ändå är det vanligt att undersökningar innehåller frågor med svarsalternativ där respondenterna tvingas svara något av dessa två alternativ trots att de är av en annan uppfattning

Så ökar du svarsfrekvensen och stärker varumärket med väldesignade enkätmallar

Allt du kommunicerar till kunder, anställda eller andra målgrupper ger en bild av er som företag och bygger ert varumärke. Vikten av att ha en väldesignad enkät är lika stor som när ni skickar ut ett nyhetsbrev, annonserar eller bjuder in till ett event. Helhetsintrycket av enkäten, hur den är utformad och vilken känsla den skapar är en del av bilden ni förmedlar ev ert varumärke. En snygg enkät skapar också ett större värde för respondenten vilket i högre grad motiverar att svara och slutföra undersökningen.

I vilken kontext befinner sig din respondent – och varför är det viktigt för resultatet?

När du vill undersöka din kunds upplevelse av ett köp eller en upplevelse är en viktig faktor att veta var respondenten befann sig när händelsen ägde rum och hur det gick till. Här berättar jag mer om vad som kan vara bra att tänka på när du utvärderar ett köp eller en upplevelse för att kunna bryta ner på olika variabler och få ut mer av resultatet.

Så låter du respondenten skapa undersökningen

Detta inlägg är det första i en serie av fem där jag beskriver små tips som hjälper dig att öka kvaliteten i dina undersökningar. I detta lyfter jag en detalj som många glömmer när de skapar undersökningar, nämligen möjligheten att helgardera undersökningen genom att låta respondenten själv skapa svarsalternativ.

Survey design: Kärnan till en kvalitetssäkrad undersökning – Kap 1

Ett hus kräver mer än väggar och tak. När man bygger ett hus finns vissa elementära delar som måste inkluderas för att göra det drägligt att leva i. På samma sätt bör man även fylla sin undersökning med vissa grundläggande delar för att få svar på de frågor man vill. Undersökningens syfte bör därför brytas ner grundligt för att finna de potentiella områden som kan vara intressanta att beröra när man har sin respondent på tråden. Komplettera sedan dessa med relevanta bakgrundsfrågor om den svarande och din undersökning har sitt embryo.

4 kreativa sätt att sprida en undersökning

Behöver du tips på hur du bäst kan sprida en undersökning och nå rätt publik?…

Survey design: Identifiera och kategorisera dina respondenter – Kap 2

Skapa förutsättningar för en mer nyanserad bild av resultatet! När man läser publikationer av undersökningsresultat kan man ofta läsa att män och kvinnor, ålderskategorier eller olika geografiska områden har varierande synsätt i olika sakfrågor. Det spelar ingen roll om det handlar om opinionsundersökningar, marknadsundersökningar eller interna undersökningar – det finns alltid ett intresse i att kunna bryta ner resultatet i olika urvalsgrupper. För att kunna göra detta måste du givetvis skapa förutsättningarna. Om du inte på förhand har informationen om vem respondenten är - fråga!

Så gör du din undersökning viral

Sociala medier är ett bra forum att interagera med kunder och målgrupp eftersom de engagerar och öppnar upp för kommunikation snarare än information. Oavsett om syftet med undersökningen är att få mycket svar eller bara att sprida ert varumärke är det bra att tänka på några saker innan.

Faktorer som påverkar undersökningens svarsfrekvens

Svarsfrekvens definieras som det procentuella antalet inbjudna respondenter som avlämnar någon form av svar i förhållande till totalt antal inbjudna respondenter.