Exitundersökningar är det bästa sättet att få en bra bild över varför medarbetare väljer att lämna företaget. Att anställda slutar skapar merkostnader som i vissa fall skulle kunna undvikas genom att ha en klarare bild på vad det är i er arbetsplats som gör att medarbetare väljer att sluta hos er. Anledningar till att medarbetare slutar kan vara att de inte är nöjda med företaget som arbetsplats, ledningen, lönen eller att de inte känner att de får utveckla sin kompetens. Genom exitundersökningar får ni underlag för att veta hur ni fokuserat kan arbeta för att förbättra era svagheter och därmed behålla viktig kompetens i företaget.

Exitundersökningar hjälper er att:

Behålla viktig kompetens i företaget

Åtgärda områden som medarbetare är missnöjda med.

Skapa en attraktivare arbetsplats där alla trivs.