Företag i förändring behöver nyckelpersoner som kan stödja utvecklingen. Till exempel HR-chefen, vars roll förändras lika snabbt som världen och tekniken. I dag behöver HR-funktionen ha ett brett och strategiskt perspektiv. Företagets framtid hänger på HR-chefen.

HR funktionen i förändring

Här är några krav på de strategiska och affärmässiga krav som HR-chefer behöver tackla för att säkra företagets kompetensförsörjning och därmed konkurrenskraft.

Dagens HR-chefer behöver kunna:

    • Anpassa kartan till terrängen

Strategiskt HR-arbete är en förutsättning för företagets framgång. HR-chefen behöver förstå detta, och omsätta den insikten i en strategi för hur rekryteringsarbetet ska stödja organisationens utveckling. På sikt handlar det om företagets vinna eller försvinna.

Det gäller för HR-chefen att på djupet förstå företagets vision och mål, och kunna omsätta dessa till bemanningsbehov, tjänstebeskrivningar och kompetensutveckling. Dels för att rekrytera rätt kompetens, dels för att erbjuda alla medarbetare möjligheten att bidra till företagets framgång.

HR är en affärskritisk resurs med verktyg som utbildningssatsningar, medarbetarundersökningar och belöningssystem. Den HR-person som inte förstår detta kan inte heller bidra till företagets utveckling.

    • Driva jakten på smarta IT-stöd

I dag finns avancerade tekniska system och lösningar för bland annat rekrytering, kandidathantering, medarbetarundersökningar och -utvärderingar samt kommunikation och relationsbyggande. Dagens HR-chefer är proaktiva och söker aktivt efter smarta tekniska lösningar som förenklar, förbättrar och effektiviserar alla delar i ett strategiskt HR-arbete.

    • Lägga ner stuprörstänket

Det är ingen tvekan om att företagets förmåga att rekrytera, behålla och utveckla duktiga medarbetare är en avgörande konkurrensfaktor. Därför måste kompetensförsörjningen betraktas och behandlas som en förutsättning för differentiering. För att lyckas behöver HR-chefen – med stöd från VD – tillsammans betrakta kompetensförsörjningen i ett brett, holistiskt perspektiv som omfattar allt från utvärdering av rekryteringsbehovet, till att driva utbildningssatsningar samt uppmuntra och stödja medarbetarnas utvecklingsplaner. Alla dessa bitar behöver samverka för att attrahera och behålla duktiga medarbetare och därmed säkra företagets försprång på kort och lång sikt.

Nästa vecka fortsätter vår kartläggning av HR-funktionen i förändring.

  • HR-funktionen i förändring: del 1.
  • HR-funktionen i förändring: del 3.

Källa: Transform Strategic Processes For Talent Management And Employee Engagement