Du kan spara mycket tid och samtidigt undvika besvär genom att ha en tydlig och genomtänkt strategi när du utvecklar ett Voice of Employee program. Dina medarbetare kan bidra med information till din helhetsbild. Det gör det lättare för dig att både kunna se de svaga punkterna i din organisation och för att förebygga små eller stora problem. Även om du är den som sköter verksamheten och som har helhetsansvaret så är de experterna – de är ögonen och öronen i ditt företag. Du bör således respektera och lyssna på dina medarbetare. Voice of Employee - glada medarbetare

 

Bra undersökningar är bra service

Skicka regelbundet ut undersökningar som mäter tillfredsställelse och engagemang hos dina medarbetare. Försäkra dig om att dina medarbetare vet att de kommer att bli tillfrågade om att fylla i dessa enkäter regelbundet, och att de också vet varför. Om du visar dem att deras feedback är viktig för dig kan du dra nytta av deras erfarenheter och på så sätt förbättra ditt företag. Först behöver du dock utvärdera ditt nuvarande Voice of Employee-program.

 

Skapa din första undersökning på några minuter.

  • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
  • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
  • Analysera svaren med filter och AI

Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.

Årligen, halvårsvis eller kvartalsvis?

Hur många gånger per år skulle du vilja ha en bekräftelse på att du gör rätt? Antagligen oftare än en gång per år.

Hur ofta skulle du vilja veta huruvida dina medarbetare är nöjda med sin arbetsplats, om de får tillräckligt med utmaningar och om de känner sig uppskattade för det de bidrar med – både för skicklighet och kunskap, men även socialt? Det vore illa om du för sent fick reda på att någon blivit felbehandlad, varit missnöjd eller uttråkad med sitt jobb, och att de hade önskat att du märkt det och gjort något åt det.

Dagliga samtal, årliga utvecklingssamtal, undersökningar och enkäter ger tillsammans ett Voice of Employee-program. Själva arbetet är dock det som följer efteråt. En undersökning gällande medarbetarengagemang har i sig inget värde om inga åtgärder genomförs utifrån den insamlade informationen. Om medarbetarna konstant måste fylla i undersökningar som aldrig leder till några förändringar kommer deras engagemang och vilja att svara uppriktigt på dina frågor fort att avta.

Voice of Employee ska vara något som konstant genomsyrar hela verksamheten. Det ska vara en naturlig del av företagsatmosfären. Det bör finnas öppna kanaler och sätt tillgängliga för medarbetarna att uttrycka om de är nöjda eller missnöjda, utan att behöva känna att de gör något fel. Detta kan ske via regelbundna undersökningar eller via pålitliga representanter inom arbetsgruppen.

 

Netigate och Voice of Employee

Bland annat så specialiserar sig Netigate i Voice of Employee-lösningar. De viktigaste lösningarna vi erbjuder är undersökningar av medarbetarengagemang, medarbetarnöjdhet, 360 graders feedback, onboardingenkäter och exitintervjuer.

Om du tar hjälp av Netigate för att hjälpa dig att förbättra din Voice of Employee-strategi, så får du tillgång till en plattform i toppklass för att mäta medarbetarengagemang effektivt och kontinuerligt.
Boka en gratis demo på https://www.netigate.net/sv/gonetigate/fa-c/