En medarbetarundersökning ska vara en positiv erfarenhet som ger dina anställda en chans att berätta vad de är nöjda med. Samtidigt som du ger dem utrymme till att rapportera potentiella problem och svårigheter som de upplever inom arbetsplatsen. Den viktigaste aspekten av en medarbetarundersökning är frågorna – med fel frågor får du fel resultat. Det är därför essentiellt för resultatet att först överväga innehållet och frågeformuleringarna för att utveckla en undersökning som är anpassad till alla som är involverade.Nedan har vi listat 5 punkter på frågor du inte ska ställa i din medarbetarundersökning

Frågorna du inte ska ställa i en medarbetarundersökning width=

Frågor du inte ska ställa i din medarbetarundersökning

1. Frågor om anställdas privatliv

Även om arbetsmiljön har blivit mer informell med tiden så måste gränsen mellan jobb och privatliv respekteras. Som arbetsgivare ska du överhuvudtaget inte ha något intresse i dina anställdas fritid – så länge de inte engagerar sig i aktiviteter som kan skada ditt företag. Men även i dessa fall är en medarbetarundersökning inte rätt forum för att ta upp detta problem. Frågor om privatlivet är alltså frågor som du inte ska ställa i din medarbetarundersökning.

2. Specifika frågor om personalens arbete

Lägesrapporter och utvärderingar ska genomföras i utvecklingssamtal mellan arbetstagare och arbetsgivare och är alltså frågor du inte ska ställa. Att fråga en anställd specifikt om deras arbete i en medarbetarundersökning kan få de att ifrågasätta syftet med undersökningen och således skada deras motivation till att ge ärliga svar.

Skapa din första undersökning på några minuter.

  • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
  • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
  • Analysera svaren med filter och AI

Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.

3. Diskriminerande språk

Ordvalen och språket ska vara omfattande, könsneutralt och inte förolämpa eller peka ut specifika personer eller grupper.Undvik till exempel att referera till chefer som ”han” och sekreterare som ”hon”. Detta är extra viktigt för enkäter och undersökningar som inriktas till yngre anställda då de har växt upp i en mer politiskt korrekt omgivning och tar illa vid.

4. Negativa frågeformuleringar

Även om en medarbetarundersökning är ett ypperligt tillfälle för dina anställda att ge ärlig feedback så ska det inte bara vara en möjlighet att klaga. Håll en genomgående neutral men positiv ton genom hela enkäten – det ökar chansen för konkret feedback. Ställ därför inte frågor med en negativ klang.

5. Ouppnåbara idéer

Andra frågor du inte ska ställa kan vara att öppna upp för frågor som lätt kan sväva iväg.
Som med alla aspekter av arbetsgivare-arbetstagare relationen är det viktigt att skapa och upprätthålla en trovärdighet och ett förtroende. Det är viktigt att dina anställda känner att de blir tagna på allvar och att du lyssnar till deras åsikter. Men även om din undersökning välkomnar synpunkter och förslag till förbättring så måste du hålla detta inom ramen för din nuvarande företagskultur för att undvika områden som är omöjliga att uppfylla. Det kan annars leda till falska förhoppningar som skadar personalens förtroende till dig.


En medarbetarundersökning är snabb att skapa och hantera online. Prova Netigate kostnadsfritt idag och ta första steget mot att skapa den bästa möjliga arbetsplatsen.

Här har vi listat sju saker att tänka på när du skriver enkätfrågor.