Att rekrytera och behålla duktiga medarbetare är en avgörande konkurrensfaktor för företag i dag. Samtidigt öppnar ny teknik och sociala medier för nya sätt att komma i kontakt med kompetens att anställa. Men för många kunskapsföretag är det köparens, de arbetssökandes, marknad. Så hur anpassar sig HR-avdelningen till dagens utmaningar när det gäller att hitta, attrahera och behålla kompetens?

Här är några viktiga utmaningar och möjligheter:

Sociala medier förändrar rekryteringsbasen

Olika typer av sociala nätverk och ständig uppkoppling öppnar för möjligheter till kontakt och relationsbyggande med både passiva och aktiva kandidater. En välgjord rekryteringssajt ökar möjligheterna att presentera företagets värdergrund, varumärke och tillgängliga karriärmöjligheter. Besökarna kan både göra spontanansökningar och riktade ansökningar, och ett flexibelt kandidathanteringssystem gör det möjligt att återkoppla och hålla kontakten med dem alla.

Skapa din första undersökning på några minuter.

  • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
  • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
  • Analysera svaren med filter och AI

Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.

Medarbetarenkäter en nyckel till strategiskt HR-arbete

Rätt använda kan ett företags prestationsutvärderingar, Performance Management Processes, bli en god grund för rekryteringsarbetet. Denna återkommande utvärdering bör kopplas till företagets affärsmål, och tillsammans med medarbetarnas önskemål om utveckling och karriärplanering ingå i HR-avdelningens planeringsarbete. Hur bör kommande rekryterings- och utbildningssatsningar utformas och genomföras? Rätt använt kan prestationsutvärderingarna vara en viktig del av ett strategiskt och långsiktigt HR-arbete.

Informella vägar till kompetensutveckling via webben

I dag sker mycket kompetensutveckling i realtid och på medarbetarnas egna initiativ, via sociala nätverk och olika onlineforum. På så sätt drivs internutbildningen av medarbetarna och med hjälp av olika söktjänster. Det är en naturlig utveckling men ska inte ersätta med den e-learning, kurser och seminarier som företaget erbjuder i egen regi eller tillsammans med externa parter.

Under de kommande veckorna kommer mer att läsa om HR-arbetet i förändring.

  • HR-funktionen i förändring: del 2.
  • HR-funktionen i förändring: del 3.

Källa: Transform Strategic Processes For Talent Management And Employee Engagement