Att använda sig av enkäter i rekryteringsarbetet underlättar och effektiviserar hela processen. I resultatet kan du direkt plocka ut de som passar in bäst på arbetsbeskrivningen och behöver inte gå igenom flera ansökningar för att hitta det du vill ha. Genom fritextsvar får du också en tydligt jämförande sammanställning på mer öppna frågor, till exempel varför personen skulle passa hos just er.

Genom att undersöka ert rekryteringsarbetet får ni bland annat kunskap om:

Effektivisera rekryteringsarbetet.

Snabbt sortera ut de bäst lämpade i ett stort antal sökande.

Enkelt jämföra längre svar.