Varje nyanställd måste gå igenom en introduktionsprocess där de lär sig allt om organisationen och företagskulturen samt får en bild av vad som krävs prestationsmässigt och ur ett socialt perspektiv. Vi går igenom vad som krävs för en lyckad onboardingenkät.

Välkommen till jobbet - skapa en lyckad onboardingenkät

Gör ni allt ni kan för att nya medarbetarna ska trivas inom företaget och få en bra start under de första veckorna? Introduktionsprocessen är avgörande både för företaget och den nya medarbetaren. Det är därför av stor vikt att kontinuerligt utveckla och fortsätta skapa en givande anställningsprocess.

För de som har varit en del av företaget under en längre tid är det bara en helt vanlig dag på jobbet. För en nyanställd är däremot de första veckorna väldigt viktiga för deras fortsatta prestation och engagemang. Fråga därför dig själv om du verkligen avsätter tillräckligt med tid åt att hjälpa dina anställda att komma in i företaget. Din hjälp gör att de uppmuntras att arbeta så effektivt som möjligt så fort som möjligt.

Med en onboardingenkät för medarbetare kan du snabbt ta reda på svaret. Undersökningen visar potentiella brister i anställningsprocessen och ger dig en tydlig bild av situationen från medarbetarnas perspektiv. Om du genomför en onboardingenkät inom de två första månaderna ger du din personal en chans att utvärdera hur effektiv och strukturerad processen egentligen var. Feedbacken du får gör att den onboardingen kan förbättras tills nästa gång.

Använder du rekryteringsprocessen på bästa möjliga sätt eller följer du bara gamla rutiner? Med en onboardingenkät tar du reda på hur varje avdelning kan bli mer effektiv när de välkomnar nya medarbetare, och hur de lättast förstår företagskulturen. Med denna värdefulla information har du allt du behöver för att förbättra eventuella problemområden.

När du skapar en onboardingenkät bör du följa dessa generella riktlinjer:

1. Välj ett lämpligt enkätverktyg som passar undersökningens syfte. Det finns två olika typer att välja mellan. Den första är undersökningar med fokus på kvantitativ feedback som baseras på självadministrerade frågeformulär och undersökningar. Det andra är undersökningar med fokus på kvalitativ feedback, t.ex. intervjuer, fokusgrupper och observationer.

2. Oavsett vilket verktyg du väljer att använda till din onboardingenkät så finns det specifika kriterier som den borde uppfylla för att resultatet ska bli lyckat. Dessa kriterier inkluderar mätbara mål och riktlinjer, effektiva frågor som är enkla att besvara och slutligen en tydlig strategi för att analysera resultatet.

3. Mätbarhet är avgörande om du vill analysera olika delmoment under de första veckorna eller månaderna. Anpassa strukturen och designen i enkäten efter olika avdelningar och anställningspositioner. Därefter skapar du separata mål beroende på om du vill t.ex. mäta ett träningsprogram eller medarbetarengagemanget. För att optimera hela rekryteringsprocessen, från start till slut, måste dina onboardingenkäter kunna samla användbar information från flera olika stadier.

Tillsammans med Netigate kan du utveckla en lyckad onboardingenkät eller flera olika, som hjälper till att optimera anställningsprocessen.