Med en 360-graders undersökning tillfrågas 8-12 personer i medarbetarens omgivning att ge feedback inom olika områden. Denna grupp kan bestå av högre uppsatta chefer och chefer på samma nivå. Men även kollegor som rapporterar in direkt till personen samt mer juniora medarbetare som tillsammans ger sin syn på arbetsinsatsen, kommunikationsförmågan, ledarskapet och engagemanget.

De flesta ledningsgrupper utvärderar sina anställda och underchefer varje år. En ordinär utvärdering fokuserar huvudsakligen på medarbetarens arbetsinsats och inte mycket därtill. En 360-graders undersökning utvärderar däremot inte bara arbetsinsatsen, utan den granskar även ledarskap och personliga egenskaper. Processen är designad för att hjälpa vem som helst – från en CEO till en mellanchef, att finslipa och utveckla sina professionella färdigheter och ledarskapskvaliteter.

Man på kontor tittar ut över stad - 360-graders undersökning ger personlig utveckling

Syftet är att samla in feedback från olika personer på olika nivåer för att få en helhetsbild av situationen. Medarbetare blir tillfrågade att betygsätta ett flertal frågor som är baserade på professionella egenskaper och vilket inflytande han/hon har i sitt arbetslag. All feedback analyseras och jämförs med personens egna självuppfattning för att hitta liknelser och skillnader. Resultatet används därefter för att kunna utveckla styrkor och arbeta med eventuella svagheter.

Frågorna du ställer varierar något beroende på vem som ska utvärderas. Är det en CEO i fokus borde evalueringen inriktas på kommunikationsförmåga och ledarskap.

Frågor som ställs i en 360-graders undersökning bör täcka följande områden:

Ledarskap: Besitter personen några ledaregenskaper?

Om svaret är ja – hur bidrar han/hon positivt med sitt ledarskap?

Om svaret är nej – vad behöver förbättras?

Personliga egenskaper: Vilka interpersonella kvaliteter demonstreras i lagarbetet? Har det funnits tidigare problem att jobba med vissa personer? Hur tycker du relationsbyggandet kan förbättras?

Problemlösning: Löser han/hon problem effektivt och alltid med en god attityd? Vilka egenskaper finns och vad behöver förbättras?

Motivation: Hur demonstreras motivationen och engagemanget? Har du upplevt några svårigheter? Finns det en avsaknad av drivkraft?

Effektivitet: Är arbetsmetoderna tillräckligt effektiva? Behöver de jobba längre än sina kollegor för att slutföra samma arbete? Vad kan förbättras?

Detta är endast några exempel som du kan använda dig av när du sätter ihop din första 360-graders undersökning.

 

Med de kombinerade perspektiven får du tillgång till en balanserad feedback som tydliggör vilka beteenden och färdigheter som finns och vilket inflytande de har inom resten av företaget. Den nya insikten är värdefull nog i sig själv, men framgångsrika 360 graders evalueringar kombinerar även all feedback med personliga och professionella mål. Tillsammans skapar de en vägkarta för en fortsatt utbildning och självutveckling – för både anställda och chefer.

Ta reda på hur Netigate kan hjälpa dig se hela bilden med en 360-graders evaluering.