Vi på Netigate bestämde oss för att göra en undersökning om framtidens arbetsplats. För att göra detta frågade vi 2145 slumpmässigt utvalda individer som jobbar heltid eller deltid på arbetsplatser runt om i Sverige. Vi har undersökt hur svenska anställda upplevt hemarbete, känslor för att återvända till kontoret och hur man vill att framtidens arbetsplats ska se ut. Vi fokuserade även på åldersfrågan och hur förväntningar och beteenden skiljer sig åt beroende på ålder. Undersökningen är riksrepresentativ, vilket betyder att respondenterna har en jämn fördelning av kön, ålder, region, inkomstnivå och så vidare. Det här fick vi reda på!


Ladda ner hela rapporten här: Framtidens arbetsplats om svenskarna får bestämma


Jobba remote

Generellt, så tycker de flesta anställda att det är viktigt att det finns en flexibilitet att kunna jobba hemifrån. 59 % av respondenterna som inte hade möjlighet/ fick jobba hemifrån under pandemin hade velat jobba hemifrån om möjligheten givits. 64 % av de som jobbade helt och hållet hemifrån under pandemin säger att det skulle överväga att byta arbetsgivare för möjligheten att jobba på distans. Att jobba remote var även en trend innan pandemin, men nu är den garanterat här för att stanna. Speciellt hos de yngre målgrupperna, som anger att det hellre väljer en arbetsgivare som arbetar efter en hybridmodell. Allmänt så svarade 47 % att de, efter pandemin vill fördela sin tid mellan kontoret och hemmakontoret.

Samtidigt finns det utmaningar med att jobba hemifrån så som tekniska problem, distraktion och den sociala biten. Många ser dock fördelarna med att kunna jobba flexibelt, så som insparad tid på resande, en mer flexibel vardag och bättre ballans mellan arbete och fritid, så väl som lugn, mindre stress och en känsla av att vara mer effektiv.

Skapa din första undersökning på några minuter.

  • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
  • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
  • Analysera svaren med filter och AI

Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.

Undersökning om framtidens arbetsplats

I vår undersökning om framtidens arbetsplats, tycker de flesta att det finns fördelar med en hybrid arbetsmodell för att just kunna balansera både hemarbete och kontorsarbete. På kontoret får du den sociala biten och känna team känsla, men samtidigt är det bekvämt att kunna jobba hemifrån. Dock finns det fler dimensioner, framtidens arbetsplats handlar också om var du bestämmer dig för att utföra jobbet.

undersökning om framtidens arbetsplats

Vi har alla kanske sett hur frilansare arbetar från cafeer eller fritidshus i olika filmer och tv-serier. Nu är detta på väg att bli verklighet, 47 % av alla respondenter skulle vilja arbeta från olika ställen såsom:

  • eget fritidshus (56%)
  • hotell/sommarstugan (55%)
  • café (37%)
  • hos familjen (36%)
  • co-workingplats(26%)
  • satellitkontor/hub(19%)

… och vad kommer att hända med kontoret som vi känner det idag?

En hybrid arbetsmodell kommer fortfarande innebära att vi kommer spendera tid på kontoret. Dock är det intressant att se att det finns olika prioriteringar utifrån hur ett kontor ska se ut bland olika åldersgrupper.

I undersökningen om framtidens arbetsplats får vi också reda på att 55 % av alla anställda som är 50 + föredrar eget arbetsrum. Bland anställda under 30, så vill 36 % ha separata rum. De flesta i denna ålderskategori vill istället dela rum med kollegor. Flexibla arbetsplatser är inte så populärt just inom dessa åldersgrupper.

undersökning om framtidens arbetspltas

Yngre personer har ett större behov av det sociala på framtidens kontor, medan äldre vill ha individuella arbetsplatser. Allmänt så anser man att det finns utrymme för förbättringar på kontorsplatserna när det gäller digitala verktyg, hur tillgängligheten ser ut till kontoret (beroende på om företaget har en hybrid eller onsite arbetsmodell), ergonomiska förbättringar och förbättringar inom ljud och ljus.

I rapporten tittar vi också på ifall åldern är kopplat till att vilja ha ett nytt jobb, uppfattning om produktivitet och disciplin samt digital kompetens. Läs mer om detta i rapporten.

Hur kan vi anpassa oss till den framtida arbetsplatsen?

  1. Om du inte redan gjort det, ha en dialog med dina anställda och ställ frågor angående vad för behov som finns för att göra flytten tillbaks till kontoret så smidig som möjligt.

2. Tänk till hur du som arbetsgivare kan designa kontoret för att täcka nya behov som kommit upp.

3. Vår undersökning visar att fler och fler anställda kräver en tyst arbetsmiljö för att kunna fokusera. Efter att ha suttit hemma i 1,5 år, så har många vant sig vid tystnad. Att inkludera tysta kontorsplatser är kanske inte så dumt?

4. Samla feedback från de anställda; vad funkar för dem idag och hur är känslan för dem att komma tillbaks till kontoret? Vad gör de glada? Involvera de anställda i hur er bild är för den framtida arbetsplatsen.

5. Ta pulsen på kollegorna för att få insikter om vad som funkar och inte. Gör detta med Netigates undersökningsverktyg.

6. Om du som arbetsgivare söker nya förmågor så bör flexibla möjligheter övervägas. Detta innebär att du kan nå talanger runt om i Sverige och världen.

7. Finns det förutfattade meningar om ålder på er arbetsplats? Gör en attitydundersökning för att få se ifall detta är något som ert företag behöver ta itu med.


Intresserad av att göra en egen utvärdering?

Hur känner dina anställda inför framtidens arbetsplats? 40 % av respondenterna i vår undersökning om framtidens arbetsplats anser att de inte fått möjligheten att berätta hur deras framtida arbetsplats ska se ut. Påbörja denna diskussion med dina anställda, då detta kan spela en avgörande roll om en anställd kommer stanna kvar på ditt företag eller inte. Hela 64 % skulle överväga att byta arbetsgivare just för att kunna jobba hemifrån. Med vår feedbacklösning, så kan du få en bättre förståelse för hur dina anställda känner sig och göra relevanta förändringar. Vi diskuterar gärna vidare med dig, fyll i detta formulär eller starta ett testkonto hos Netigate idag och testa vår undersökningsplattform.