Valet i USA är ännu inte avgjort. Vem som kommer att leda USA de nästkommande fyra åren återstår att se. Inför valet har många opinionsundersökningar visat på att Biden legat i framkant. Men frågan är, kan man lita på dessa?

2016 visade opinionsundersökningarna att Hillary Clinton skulle vinna. Tittade man och andra sidan på sociala medier sa de något annat.

Inför valet 2016 analyserade Netigates Marknadschef Sophie Hedestad, engagemanget på sociala medier kring det två kandidaterna. Genom att göra det kunde hon förutspå att Donald Trump var segraren sett till engagemanget. Igår gästade Sophie TV4 för att prata mer om opinionsundersökningar och varför det är viktigt att inte glömma bort sociala medierna.

Sophie, kan man lita på de här opinionssiffrorna?

Om vi backar bandet till 2016 så fanns det många osäkra väljare. Undersökningarna som gjordes på delstatsnivå hade dålig kvalitet. Det är inte på nationell nivå som det amerikanska presidentvalet avgörs utan på delstatsnivå. Jag skulle säga att opinionsinstituten idag år 2020, lärt sig en läxa.

Det finns ett regelverk som heter ”tranparancy initiative”. Det fanns redan 2016 men inför det här valet har man tryckt mer på transparensen i undersökningarna. Som opinionsinstitut måste du redovisa urval, hur du samlar in data, vilka frågor man ställer och hur man viktar resultatet. Misstagen man gjorde senast lär man inte göra om, kvaliteten på vågmästarstaterna (Florida, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, North Carolina och Arizona) har bättre kvalitet.

Men det finns öven en annan dimension: Människor vågar inte säga vad man tycker till opinionsinstitut. Vi har sett det i Storbritannien i samband med Brexit, vi har sett det i Sverige och vi såg det i senaste valet i USA. Det finns ett antietablissemang, en ökad misstro mot myndigheter, politiker och officiella institutioner som kan påverka människors benägenhet att berätta vad de tycker men också svara på dessa undersökningar.

Så för att svara på din fråga: man kan inte lite på undersökningarna till 100%. Förutsatt att kvaliteten ökat så indikerar dem dock på att Joe Biden står som vinnare.

Skapa din första undersökning på några minuter.

  • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
  • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
  • Analysera svaren med filter och AI

Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.

Du förutspådde Trumps vinst 2016 genom sociala medier, vad berodde det på?

De traditionella opinionsinstituten i USA använder telefonintervjuer, webbenkäter, robot-samtal eller en kombination. Trots att sociala medier funnits i över två decennium är det ingen som tar hänsyn till dessa.

På sociala medier och i olika forum vågar människor diskutera politik anonymt eller i egen person. Varje väljare lämnar spår efter sig på sociala medier. Och använder man sociala medier finns det en enorm mängd data att dra slutsatser från. Det jag kunde se 2016 är att Donald Trump stod för 70% (47M inlägg) av all share of voice bland 68 miljoner inlägg på sociala medier. Han engagerade sina väljare. Det fanns olika hashtags som florerade kring vilken kandidat man stöttade, även där kunde man se att Donald Trump fick mest stöd.

De senaste 7 dagarna har Joe Biden haft mer share of voice än Donald Trump, Joe Biden har 53%. Går vi längre tillbaka, till 1 september så har Donald Trump mer share of voice, då har han 60%. Analyserar vi sociala medier ser det väldigt jämnt ut. Kollar jag på hashtags som stöttar Biden vs. Trump så ser det ut som att Biden kommer att vinna valet.

valet i usa

Har opinionsundersökningarna blivit bättre i år jämfört med förra valet i USA?

Opinionsinstituten behövt säkra sin kvalitet. De har behövt ifrågasätta tidigare urvalsprocsesser så de inte missar republikanska väljare. Om Joe Biden inte vinner valet tappar opinionsinstituten i trovärdighet.

När tror du att vi kommer att ha ett färdigt valreslutat?

Det finns ju en osäkerhet hur det kommer gå med rösträkningen och hur lång tid det kommer ta att räkna röster. Det kan bli väldigt jämt i vissa delstater och då behöver rösterna eventuellt räknas om och kontrollräknas. Jag tror dock att vi har en god bild redan idag – den 4 november, om vem som kommer stå som segrare i valet i USA.


Ta reda på vart utvecklingen är på väg

Alla organisationer påverkas av yttre faktorer som de inte kan påverka. Nya bestämmelser, marknadsutvecklingen, politiska förslag eller lokala initiativ kan få stora konsekvenser och avgöra framtiden för din organisation. Opinionsundersökningar med Netigate hjälper dig att få en inblick i vad som sker i framtiden vilket kan ge din organisation ett viktigt försprång. Kontakta oss idag så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig.