Produktutvärderingar

Även om du utvecklat produkter i åratal eller ämnet överlag känns som en självklarhet så har det hänt en del de senaste åren. Utvärderingar inom produktutveckling är ytterligare en viktig del av marknadsundersökningar som inte bör bortses från.

För många företag har processen för produktutveckling inte ändrats mycket sen innan millennieskiftet. Utöver traditionella metoder som telefonintervjuer och fokusgrupper finns numera även digitala enkätunderlag. Men varför sluta där? Undersök andra kundgrupper och -kulturer också!

I den här artikeln delar vi på Netigate med oss av vår kunskap och ger tips på hur ditt företag kan ta produktutvärdering vidare i den nya eran av Customer Experience. I artikeln “Komplett guide: Customer Experience (CX)” kan du läsa om att produkters värde inte längre bara baseras på pris och tillgänglighet. Fokus har istället riktats mot hur företag skapar upplevelser som får dem att utmärka sig från andra. Det här skiftet har stor påverkan på hur vi förhåller oss till produktutveckling.

product research

Produktutvecklingens historia

Begreppet myntades 1910 i USA som en del av det bredare konceptet marknadsundersökningar. Syftet med produktutvärderingar är att hämta information och analysera både kvalitativ och kvantitativ data från etablerade och potentiella kunder. Syftet är att företag ska kunna ska kunna göra välgrundade beslut om nya produkter, produktförbättringar och marknadsstrategier för att bättre etablera sin plats på marknaden.

Traditionella undersökningsmetoder, som personliga intervjuer, telefonintervjuer, pappersenkäter och gruppdiskussioner, var produktutvärderingens primära utförandesätt. Under 1990-talet kompletterades den metodiken med panelundersökningar. De revolutionerade området genom att ställa djupgående frågor till en specifikt utvald målgrupp (bestående av personer uppdelade efter t.ex. ålder, kön, yrkesgrupp, intressen, geografisk placering, socioekonomisk status, osv.). Digitaliseringen av undersökningar gjorde det sedan möjligt att nå vem som helst, var som helst.

Utvecklingen av produktutvärderingar skedde förstås inte i ett vakuum. Det gick hand i hand med andra framsteg inom marknadsundersökningar och marknadsföring. Vikten av att utforma produkter till specifika kundgrupper baserat på typen av produkt och företagets varumärke blev tydlig.

product research
Skapa din första undersökning på några minuter.

 • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
 • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
 • Analysera svaren med filter och AI

Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.

Produktutvecklingsområden

Det finns några områden som är bra att trycka lite extra på under produktutvärderingar. Ha i åtanke att en undersökning bör vara fokuserad och snäv – den ska inte försöka besvara för mycket på samma gång.

 • Produktförbättringar: Har du en produkt som du vill göra ändringar på? Se till att kunderna gillar förändringarna och att produkten fortfarande överensstämmer med varumärket.
 • Nya produkter: Produktutveckling kan lägga grunden för sann innovation. Om du har en idé för en ny produkt kan du se hur marknaden ser ut, vad kunderna efterfrågar och behöver, och vad din produkt bidrar med. Du kan läsa mer om det här längre ned.
 • Din målgrupp: Lär dig mer om dina nuvarande kunder, vilka intressen de har, vilka värderingar de har och vilka andra kundgrupper som du skulle kunna locka.
 • Dina konkurrenter: Vilka är företagen och varumärkena som erbjuder liknande produkter? Vad gillar kunder med dem, och vad är mindre omtyckt? Hur skiljer sig upplevelsen av produkterna mellan dig och dem?
 • Marknadsföringsstrategier: Det som nämnts hittills är en bra utgångspunkt för att få viktig insikt i din marknadsföringsstrategi. Vad är det som är unikt med din produkt? Vad med produkten gör den till bra upplevelse, och hur kan du lyfta fram dessa delar till din kundgrupp?
product research

Checklista för generell produktutveckling

1) Målet med utvärderingen: Innan du börjar fundera på saker som enkätfrågor och kriterier för paneldeltagare så är det bra att ha ett tydligt mål med en produktutvärdering. Du försöker skapa en förbättrad upplevelse för kunderna, inte bara att få ökade nöjdhetsnivåer. Sikta inte bara mot att ta reda på vad kunderna gillar och ogillar – försök också se länken till deras värderingar, deras tankar om ditt varumärke och upplevelsen du vill skapa.

2) Definiera de önskade respondenterna/Skapa en panel: Produktutvärderingar handlar i mångt och mycket om vilka som deltar i din undersökning. Förutom att fråga dina existerande kunder så kan det också vara nyttigt att göra en panelundersökning. Där kan du välja vilken grupp du vill undersöka (som t.ex. ålder, kön, plats, yrke, intressen osv.) som då kontaktas och besvarar din undersökning. Kom ihåg att din produkt antagligen inte utformas för att tilltala alla människor, utan är utformad för en viss kundgrupp. Rikta dig därför bara mot dem och närliggande grupper när du gör en produktutvärdering.

3) Välj frågor och utformning: Frågorna och utseendet din undersökning har ska helst överensstämma med ditt företags anda och image. Fokusera på vilka ni är och vill vara. Om ni prioriterar hållbarhet och etiska produkter bör dessa områden lyftas, t.ex. genom i vilken ordning frågorna ställs, för att återspeglas i din undersökning.

4) Implementera resultaten i dina marknadsundersökningar och marknadsföringsstrategier: Utvinn så mycket som möjligt av din produktutveckling genom att kombinera den med enkätresultat. Då kan du ytterligare förfina hur du anpassar dina produkter och ditt varumärke. Genom att aktivt skapa en enhetlig och positiv kundupplevelse kan du få den att genomsyra alla dimensioner av ditt företag och vad det erbjuder.

market research

5 steg för att påbörja ny produktutveckling

Att undersöka produktens utveckling tillsammans med din målgrupp är viktigt i alla punkterna nedan i processen att utveckla och introducera en ny produkt eller tjänst på marknaden.

 1. Förstå vad kunder behöver och vill ha: Detta viktiga steg handlar om att ta in feedback och åsikter från exempelvis sociala medier och bloggar för att få fördjupad förståelse om vad dina kunder tycker om en produkt eller tjänst. Utvärdera kundfeedback du redan fått in ännu en gång för att läsa ut mönster och teman. Om möjligt, ta hjälp av interna eller externa branschexperter.
 2. Utveckla och konkretisera koncept: Samla ditt team för att spåna idéer för nya produkter. Du kan t.ex. anordna en kreativ workshop. Ta hjälp av gemenskaper online, allra helst från din målgrupp, om du ska utforma en panelundersökning. Fråga om vad som saknas i upplevelsen av ditt varumärke. Många har redan tänkt på vilka andra produkter de skulle vilja ha.
 3. Välj en idé och fokusera på den: Använd kvantitativ och kvalitativ idéscreening för att landa i vilket förslag som bör tas vidare. Med onlineundersökningar kan respondenterna se olika produktförslag och du kan samla en stor mängd data om de olika förslagen. Kombinera enkäterna med djupgående information från intervjuer och fokusgrupper. Använd samma process för att optimera idén som valts.
 4. Testa prototypen: Använd informationen du samlat i föregående steg för att utveckla en prototyp. Den kan då användas som mått för produktens validitet och för att beräkna hur väl det kommer gå när den lanseras. Tycker din kundgrupp eller dina paneldeltagare om produkten? Anser de att den går i linje med vad de väntar sig från ditt varumärke?
 5. Utveckla strategier för marknadsföring och kommunikation: Baserat på allt du lärt dig hittills kan du ställa vissa frågor. Svaren på dessa kan användas tillsammans med informationen du har om varumärket, prisinformation och konkurrenterna. Vilka fördelar har ditt varumärke och din produkt? Vad har du som sticker ut från mängden? Hur skapar ditt varumärke och din produkt en upplevelse som överensstämmer med värderingar och förväntningar från kunderna?

Läs mer om produktutvärderingar och panelundersökningar på vår webbplats.