Marknadsundersökningar är överraskande nog ett område som fortfarande försummas av många företag, oavsett storlek.

Alla företag föds med en grundidé. Du kanske har uppmärksammat ett behov, följa med en het trend eller bara bevisa för andra att “du kan bättre”. Det är också sannolikt att du har tagit ett första steg mot en fantastisk möjlighet. Vad är det som gör att just ditt företag skiljer sig från alla andra? Passion, drivet att göra en skillnad? Hur som helst, efter att du har etablerat en blomstrande idé behöver du verktyg för att säkerställa din framtida succé.

Marknadsundersökningar behandlas på olika sätt

När du utvecklar företagets affärskoncept och strategi har de budgetansvariga självklart olika kostnader att prioritera. Framförallt små företag som har en begränsad budget väljer ofta att spendera marknadsbudgeten på traditionella metoder, som i den första anblicken verkar vara det billigaste alternativet. Många metoder har tyvärr blivit helt föråldrade och visar sig i de långa loppet bidra med osäkra slutsatser och lett till kunskapsgap som är grundade på antaganden. Olyckligtvis upptäckter många småföretagare detta efter att pengarna redan är spenderade.

En rapport från Forrester påvisar att mindre än 0,5% av all marknadsinformation blir analyserad och använd. Samtidigt visar deras analys att endast en 10% – ökning av informationsanvändandet skulle leda till en ökad inkomst på 65 miljoner dollar i ett typiskt Fortune 1000-företag.

handslag mellan två människor - vilka insikter kan småföretag få av marknadsundersökningar?

Kunskap förvandlas till tillväxt

Olika källor är överens om att marknaden innehåller en rad olika dynamiker som behöver bli förstådda för att en produkts prestation ska kunna leda till tillväxt i företaget. Statistik visar att ju mer noggrant du utformar din marknadsundersökning desto mer värde kommer de ge ditt företag. För att lära dig mer om hur du kan gå tillväga, vänligen fortsätt läsa om Hur en ordentlig marknadsundersökning kan leda till nya tillväxtmöjligheter.

Definiera de gemensamma kärnvärdena

Med konkret information blir det lättare för dig att förstå din köpares persona – vilket underlättar när du vill förstå din marknad och hålla din verksamhet kundfokuserad. Denna metod sammanställer och definierar specifika egenskaper för att kunna beskriva den ideala kunden, vilket gör “marknaden” mindre abstrakt. På det sättet arbetar marknads- och säljavdelningen mer sammansvetsat. Köparens persona blir en del av de gemensamma kärnvärdena som lägger själva grunden för företaget och driver det framåt. Enligt HubSpot har de tydligaste köparpersonas skapats utifrån datainsamlingar som bland annat innehåller marknadsundersökningar.

Bli konkurrenten som aldrig sover

En av de mest intressanta dragen som marknader har är att vissa behov inte är lika tydliga som andra. Vem hade kunnat veta att det fanns ett behov att göra mobilerna smartare när vi redan hade datorer som gjorde det största jobbet? Det går att skapa en efterfrågan. Marknaden anpassar sig efter förändringar och likaså företagen – det ett fenomen att hela tiden interagera. Därför är det viktigt att ditt företags varor eller tjänster alltid är flexibla och anpassningsbara efter marknaden och hela tiden är ett steg före dina konkurrenter. På det sättet kommer ditt företag att överleva på lång sikt. Fallstudier visar att det är väldigt lönsamt att investera i marknadsundersökningar för att förbättra dina konkurrensfördelar.

Att få avkastning på investeringen är inte en fråga om perspektiv

Beroende på omfattningen och syftet med marknadsundersökningsprojektet måste du anpassa dina resurser därefter. Du måste prioritera – precis som vanligt.

Det finns ingen marknadsundersökningsmall som fungerar för alla. Å andra sidan, alla typer av företag – oavsett storlek – drar nytta av att göra marknadsundersökningar.

Med bevisen som har presenterats ovan är det tydligt att marknadsundersökningar behöver få en större plats – och ses som ett värdefullt verktyg när det kommer till ett företags överlevnad och tillväxt. Målet är att använda din budget på rätt sätt. Kom ihåg att det kostar dig mycket mer att inte förstå din marknad och det är särskilt viktigt i uppstarten av ditt företag.

Goda nyheter: Internet gör marknadsundersökningar så mycket enklare för dig. Med hjälp av online-undersökningar kan du samla en omfattande och kvalitativ data i realtid på ett mycket effektivt sätt. Nyckeln är att välja rätt verktyg som hjälper dig att utforma undersökningen för att täcka olika segment och mål. Upptäck vilken typ av data som verkligen betyder något och hur den sen kan användas.