Ju mer kunskap desto bättre

E-handel är som gjort för att utvärderas med hjälp av webbaserade enkäter. Med största sannolikhet har du redan alla kunduppgifter som behövs för att skicka ut en enkät via mail eller sms. Du har antagligen också flera bakgrundsfaktorer som du kan bryta ner resultatet på. Till exempel saker som kön, geografisk plats, ålder men också andra faktorer som vilka av dina kunder som handlar på specifika tider på dagen och om det finns mönster i hur mycket kunder spenderar och vilken typ av varor de köper. Att använda den informationen i kombination med resultat från kundenkäter gör att du kan börja se mönster i köpbeteenden och bli bättre på att förutspå vad dina kunder vill ha.

Skapa din första undersökning på några minuter.

  • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
  • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
  • Analysera svaren med filter och AI

Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.

Tips på frågor till en e-handel enkät

Bäst effekt får du som skickar ut en enkät efter varje köp, men då är det viktigt att hålla den kort och koncis! Att skicka ut en större kundundersökning någon enstaka gång kan kännas som ett bra alternativ för att inte riskera att kunden känner att de får för många mail från er, men risken är att kunderna glömt sitt köp när enkäten kommer. En kort händelsestyrd utvärdering ger också svar direkt och du kan agera snabbare på resultatet.

Exempel på bra frågor att använda i E-handelsenkäter

Skickar du enkäter ofta är det bra att begränsa sig till ett fåtal frågor. I många fall kan det faktiskt räcka med bara en fråga: Hur nöjd är du? Tillsammans med plats för att lämna en kommentar. Exempel på frågor som är bra att ställa i E-handelsenkäter kan vara:
Hur upplevde du köpet?
Tycker du det var enkelt att genomföra ditt köp?
Vad tycker du om produktinformationen på vår hemsida?
Vad tycker du om leveranstiden?
Har du använt produkten du köpte och i så fall vad tycker du om den?

Tänk på att bara ställa relevanta frågor och ha ett tydligt syfte bakom varje fråga! Vill du ha fler tips på hur du skapar enkäter? Läs artikeln Skriv bättre enkätfrågor – 7 snabba tips som kommer att lyfta dina enkäter!

Varför ska jag skicka enkäter till mina kunder?

Att utvärdera genom webbenkäter är det kostnadseffektivaste sättet att få veta vad kunden tycker och på så sätt få kunskap kring vad som kan förbättras.Dels visar det att du bryr dig om vad kunden tycker men det är också ett bra tillfälle att skapa en dialog och komma närmare kunden.

dialog-kunder-e-handel-undersokning

Automatiserat system sköter återkoppling åt er

Har ni många köp kan ett automatiserat system för enkäter spara tid. Det innebär att en enkät automatiskt skickas ut till kunden efter avslutat köp. Vill du vara helt säker på att all feedback går fram till rätt person kan ett automatiserat system också enkelt skicka respondentens svar till olika personer beroende på om kunden är exempelvis negativ eller positiv till sitt köp.

Hur arbetar ni med kundfeedback idag?

Gör vårt korta test och jämför med andra företag direkt efter undersökningen!

Vad tycker du?

Arbetar du med e-handel? Hur samlar du kunskap kring dina kunder? Kommentera och diskutera gärna i kommentarsfältet nedan!