För att kunna erbjuda så bra utbildningar som möjligt är det viktigt att veta vad de som har deltagit på era kurser tyckte. Med kursutvärderingar samlas ett underlag in som inte bara hjälper er att utforma bättre kurser utan också är ett effektivt verktyg att använda i er marknadsföring. Genom kursutvärderingar blir det lättare att hålla en konkurrenskraftig ställning och säkerställa att era kurser och utbildningar håller den nivå ni behöver för att attrahera så många deltagare som möjligt.

Genom kursutvärderingar kan ni:

Få kunskap om vad de deltagande tyckte om läraren.

Få värdefull input på vad som är bra, och mindre bra, i kursutbudet.

Få en insikt i hur stor nytta de deltagande har haft av kursen efteråt.

Samla tips och idéer på vad ni kan göra bättre.

Få ett värdefullt underlag med åsikter som ni kan underbygga er marknadsföring med