Att delta på en mässa betyder att ni investerar i både tid och pengar. Men till vilken nytta är det för företaget? Undersök vad mässbesökare tycker, antingen direkt på plats eller genom att skicka ut en enkät i efterhand.

Genom att skicka enkäter efter en mässa får ni:

En bra bild av vilken synlighet för besökarna ni hade.

Tilltalande inbjudningar.

Höra åsikter kring hur bemötandet från er upplevdes av besökaren.

En uppfattning om vilket budskap som förmedlades.

Veta om de som besökt er monter är mer eller mindre benägen att köpa er produkt/tjänst.