Det finns många olika tillvägagångsätt för att besvara frågan om din hemsida uppfyller sitt syfte, det enklaste är att få feedback. Om du på ett effektivt sätt vill samla in feedback om webbplatsen från dina besökare, kan jag rekommendera att integrera enkäter och kommentarsfält i din hemsida. Netigate hjälper dig få tillgång till användbar webbplatsfeedback med hjälp av frågeformulär och widgetar som passar just ert behov.

Syftet är att se över om den design och de funktioner som finns på hemsidan idag uppfyller besökarens behov. Med informationen som återvinnes får du en tydlig bild av hur väl hemsidan egentligen fungerar. Är den välkomnande och användarvänlig? Får besökarna tillgång till den information de behöver? Är det några funktioner som saknas?
Resultaten blir ett utmärkt komplement till den kvantitativ data ni får tillgång till från statistikverktyg som t.ex. Google Analytics.

Om du besöker en fysisk klädbutik och inte får bra service eller har svårt att hitta i affären, är det troligt att du går vidare till butiken längre ner på gatan. Samma scenario gäller för din hemsida.
Det är därför viktigt att du lyssnar till dina besökare och använder deras feedback till att utveckla en hemsida som tilltalar din kundgrupp och därigenom genererar mer trafik och försäljning.

Använd feedback på hemsidan för att genomföra förbättringar

Fråga inte dina besökare om feedback om målet inte är att använda informationen till att genomföra eventuella förbättringar. Du ska vara tacksam för all den feedback du får tillgång till och om en förändring krävs – genomför den och gör det direkt. Dina besökare är nyfikna och kommer återvända för att se om deras feedback hade en inverkan eller om det var ett slöseri med tid. Om tiden går och kommentarerna inte tas på allvar så finns det en risk att de aldrig återvänder igen.

Om du däremot lyssnar till dina kunder och förbättrar er hemsida utifrån den feedback du har mottagit så kommer dessa personer känna att deras åsikt är värdefull. Denna känsla skapar lojala kunder som kommer att återvända.

Med Netigates 360 graders webbplatsfeedback får du tillgång till en optimerad tjänst för att mäta dina besökares åsikter. Du kan även få ut ännu mer av den feedback du samlar in genom att integrera med befintliga CMS- eller ERP-system

Tänk smart – undersök dina svagheter!
Väldigt ofta har du en magkänsla som säger åt dig vilka områden inom din organisation som du har försummat eller som behöver utvecklas. Börja med att be dina besökare om deras syn på dessa områden. Förbättrar du dina uppenbara svagheter först kommer förbättringen vara mer påtaglig och besökare blir positivt överraskade.