Barometer750px

Marknadschefsbarometern

Dagens Medias och Netigates Marknadschefsbarometer tar tempen på vad kommunikationsköpare i de mest reklamintensiva företagen anser om det ekonomiska klimatet i Sverige. Marknadschefsbarometern är en kvartalsvis undersökning och ett stående redaktionellt inslag i Dagens Media, där Netigate står för analys och kommentarer.

Marknadschefsbarometern Q2 bygger på svar från 127 marknadschefer och urvalet omfattar bland annat landets 600 största annonsörer. Annonsbudgeten hos de medverkande företagen motsvarar sammanlagt cirka en tiondel av investeringarna i marknadskommunikation i Sverige.

Skapa din första undersökning på några minuter.

  • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
  • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
  • Analysera svaren med filter och AI

Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.

För mycket och för dålig reklam samhället

Hälften av marknadscheferna anser att mängden reklam i samhället är ”För stor” eller ”Alldeles för stor”. På frågan om vad de tycker om kvaliteten på reklam i landet ger nästan 75% inte bättre betyg än ”Godkänd” eller ”Dålig”. Yngre marknadschefer är överlag mer kritiska till kvaliteten på reklam.
marknadschefer-reklam

Dyster framgångsprognos för reklam i köpta medier

Hälften av respondenterna tror att köpt marknadskommunikation i tv, tidningar etc kommer att minska eller minska avsevärt i betydelse de kommande tio åren. Även här urskiljer sig de yngre marknadscheferna som har en starkare tro på att betydelsen av reklam kommer att öka i framtiden än sina äldre branchkollegor.

fler-anstallda-marknadsavdelning

Fortsatt ljus framtid för personalen på marknadsavdelningarna

I majoriteten av de svarande företagen har personalstyrkan varit oförändrad eller ökat under andra kvartalet. Anmärkningsvärt är att nästan var femte företag har ökat sin personalstyrka under Q2 och lika många planerar att öka antalet anställda under Q3. Mindre än var tionde företag minskade på personal under andra kvartalet och endast 5% av företagen planerar att göra nedskärningar på personal under nuvarande kvartal.

Fler än hälften överväger att byta reklambyrå

55% av företagen svarade att de överväger att byta reklambyrå vilket är en ökning på 10% sedan första kvartalet. Däremot har antalet som överväger att byta mediebyrå, webbyrå eller PR-byrå minskat sedan Q1.

Avslutningsvis

Tack för ditt intresse för den här artikeln! Vi vill göra det så lätt som möjligt för dig att inspireras och få nya ideér av våra artiklar. Kontakta oss därför gärna om du har några synpunkter eller feedback till oss. Börja prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få uppdateringar om våra artiklar direkt.

Diskutera gärna resultatet av Marknadschefsbarometern Q2 vidare med oss och andra användare här under artikeln!