Svenska marknadschefer är positiva inför framtiden enligt Marknadsbarometern. Trots allmän oro för konjunkturnedgång tror var fjärde marknadschef på en förbättring av det svenska ekonomiska klimatet under 2012. Närmare hälften av företagen ökar sin marknadsbudget för året i relation till föregående år och en av fyra marknadsavdelningar planerar att anställa mer personal under året.

Vilka trender visar Marknadsbarometern 2012?

Det visar Marknadsbarometern.

Netigate har frågat svenska marknadschefer i olika branscher runt om i Sverige.

– Det är glädjande att se att svenska marknadschefer ser med tillförsikt på framtiden. Av de tillfrågade är var fjärde av den tron att konjunkturläget kommer att förbättras i år. Det är också glädjande att se att närmare hälften, 45 procent kommer att öka sin marknadsbudget och var fjärde marknadsavdelning planerar att anställa fler, säger Lars Lindberg, marknadschef på Netigate.

Investering i print och sponsring minskar enligt Marknadsbarometern

För investeringar i printannonseringen och sponsring ser det dock inte lika positivt ut. Var tredje marknadschef minskar sina investeringar i printannonsering och ökar istället online, DM och sociala medier. En ökning görs även i investering kring mässor och events under 2012.

Marknadsbudgetens fördelning visar på att företagen spenderar mest pengar på direktmarknadsföring följt av mässor/events.

– Resultaten speglas givetvis av att 66 procent av de tillfrågade marknadscheferna arbetar inom B2B. B2B använder direktmarknadsföring, mässor och events som de vanligaste kanalerna för att nå sina kunder, säger Lars Lindberg. Vad som dock är spännande är att trots att sociala medier får minst av budgetkakan så är den ändå en av de kanaler som ökar mest i undersökningen.

Ladda ned rapporten för en djupare analys av nutidsläget.