Vid skapandet av frågor går det att göra svar obligatoriska. Genom att kryssa i Obligatoriskt svar måste respondenten besvara frågan för att komma vidare i undersökningen. Om respondenten försöker att gå vidare i undersökningen utan att ha besvarat frågan visas ett meddelande som upplyser respondenten om att frågan är obligatorisk att besvara.